Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Første A-buslinje bliver nedlagt

Af Thomas de Laine

Arriva 1950 som Rejsekort-bus i Nyhavn
Under Melodi Grand Prixet i maj 2014 medførte arrangementer på linje 11A's rute, at linjen var indstillet nogle dage. Til gengæld kunne et par af busserne anvendes på hver side af havnen som Rejsekort-udstyr. De ekstraindsatte havnebusser af havnerundfartstypen havde nemlig ikke Rejsekort-læsere. Intet er så galt, at det ikke er godt for noget... Bus 1950 ved havnebusstoppestedet i Nyhavn. Foto: Thomas de Laine.

For første gang står en A-buslinje foran nedlæggelse. Det lyder dramatisk, men er egentlig lidt af en tilsnigelse, for ganske vist er der tale om en lukning, men linjen har aldrig rigtig levet op til det, man normalt vil forstå ved A-buskonceptet. Der er selvfølgelig tale om linje 11A, den lille batteribuslinje i centrum af København.

Det er Københavns Kommune, der ikke længere ønsker linjen. Den har kun få passagerer og er en forholdsvis dyr fornøjelse. Tilskuddet på linje 11A er således mere end 32 kr. pr. passager, mens linje 5A omvendt, som byens mest effektive linje, kun får bundet 30 øre i halen på hver passager. Kontrakten på linje 11A står til at udløbe sent i 2015, og den ville således som udgangspunkt skulle sendes i genudbud i nær fremtid, hvis driften skulle fortsætte.

Baggrunden for linje 11A er den, at man for nogle år siden ønskede etableret kørsel med små batteridrevne elbusser i City efter bl.a. italiensk forbillede. Det var et forsøg og handlede vel et godt stykke af vejen om, at man gerne ville hejse det grønne flag, selv om etableringen af en elektrisk buslinje, der ikke trådte i stedet for anden kørsel, ret beset har øget CO2-udledningen. Med nogen forsinkelse lykkedes det at åbne kørslen i juni 2009, hvor de i alt 11 italienskbyggede batteribusser blev sat i drift på en ringlinje i City kaldet linje 11 uden 'A' og med tilnavnet "CityCirkel".

CityCirklen fik ikke de store passagertal, men pyntede da om ikke andet under klimatopmødet i december 2009. For dog at få lidt flere mennesker ind i busserne blev ruten fra oktober 2010 ændret til den nuværende linje 11A. Ringlinjeformen droppedes til fordel for en mere traditionel punkt til punkt-rute, der i øvrigt i stor udstrækning betjente samme område som hidtil. Samtidig blev busserne udstyret med røde hjørner, og linjen blev - formelt i hvert fald - en del af A-busnettet. Den fik dog ikke natkørsel ligesom de andre A-buslinjer i foråret 2013, og driften begynder til stadighed først kl. 7 på hverdage og kl. 9 i weekenden. Med overgangen til linje 11A blev en shuttleforbindelse, drevet med de små elbusser, mellem Hovedbanegården og det nye Tivoli Hotel på Kalvebod Brygge også integreret i linjen.

Uheldet forfulgte dog elbusserne, som ikke i forvejen var kendetegnet af den store driftsstabilitet. Da skybruddet ramte København 2. juli 2011 blev et område af Arrivas Ryvang-garage, hvor busserne er stationeret, ramt af oversvømmelse, og det var netop det hjørne, hvor elbusserne stod parkeret. Flere af vognene var derpå ude af drift i en ganske lang periode, hvor kørslen på linje 11A måtte reduceres.

Linje 11A vil blive nedlagt i 2015, formentlig sidst på året, når kontrakten udløber, men mulighederne for en nedlæggelse allerede i januar har været undersøgt. Kommunen har pligt til at købe busserne, hvilket i 2016 vil koste 10 mio. kr. Med andre ord står de 11 små batteribusser med til den tid 6½ år på bagen altså hver især i ca. 900.000 kr.! Kommunen forventer ikke nogen indtægter ved salg af busserne, som man i øvrigt overlader det til Movia at afhænde. Når der ses bort fra denne engangsudgift vil kommunen spare 20 mio. kr. årligt ved at undvære linje 11A.

De Radikale i Borgerrepræsentationen har i august foreslået, at nogle af busserne kan anvendes til kørsel mellem krydstogtskibene ved Oceankaj og relevante steder i byen som f.eks. Strøget, idet der har manglet kapacitet til krydstogtgæsterne i busserne i Nordhavnen over sommeren. Men mon ikke det viser sig for dyrt at virkeliggøre dén tanke.

For passagererne vil nedlæggelsen næppe betyde det store. Passagertallene er lave, og linjen er stort set overalt sammenløbende med andre linjer. Dog mistede Nørregade for nylig linje 14, og når linje 11A forsvinder, vil denne gade være ubetjent. Nørregade har ellers haft busser og sporvogne i næsten 100 år.

Kilder: Diverse mødemateriale fra Borgerrepræsentationens Økonomiudvalg, april-august 2014