Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Mere om Movias udbud A8

Af Thomas de Laine

Linje 161-bus ved Lyngby st.
Når udbud A8 er trådt i kraft vil det formentlig være endegyldigt slut med DAB serie 15-busserne. Også de tidligere endog særledes udbredte Volvo B10BLE-busser kan ventes kraftigt reduceret i antal. Én af City-Trafiks serie 15'ere årgang 1996 på linje 161 i Lyngby, 2. oktober 2010. Foto: Thomas de Laine.

(Opdateret onsdag 20. oktober til endelig version. Linje 130 og 135 udbydes alligevel ikke med 13,7 m-busser, og der er kommet flere oplysninger om, hvad der sker med linje 35, 77, 78, 137, 141, 143, 149 og 539E, som ikke er med i udbuddet.)

Udbud A8 omfatter 334 busser og ca. 1.190.000 årlige køreplantimer. Dermed er der tale om landets hidtil største udbud af buskørsel, og Movia forventer, at den samlede kontraktpris kan blive helt op mod én milliard kroner årligt.

Der kan derfor også forventes stor interesse for udbuddet fra nuværende og potentielle nye busselskaber, der har ladet sig prækvalificere i Movias prækvalifikationsordning. 16. september afholdt Movia et informationsmøde om udbuddet, hvor 18 busselskaber mødte op - herunder også udenlandske.

Udbuddet gennemføres som vanligt som udbud efter forhandling, og ultimo september blev udbudsmaterialet udsendt. Fristen for at indlevere det første tilbud er 16. november, hvorefter forhandlingsrunderne går i gang. Efter den sidste forhandlingsrunde vil Movia i valget mellem de tilbageværende, forhandlede tilbud anvende tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Ligesom ved servicebusudbuddet (S4) tidligere på året, indgår miljø nu som et selvstændigt delkriterium, således at vægtene er: Pris 40 pct., kvalitet af drift 35 pct., miljø 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

Al den udbudte kørsel finder sted i Hovedstadsområdet (bortset fra A-busafgange på den nye linje 102A, som fortsætter helt til Præstø!) og er genudbud fra fem forskellige tidligere udbud:

Når udbud A8 træder i kraft, vil der ikke længere være kørsel i udbud fra før 17. udbud, bortset fra City-Trafiks tilbageværende kørsel på ældre kontrakter, jf. nedenfor.

Den opmærksomme læser undrer sig måske over, hvor udbud A7 er blevet af. Dette kommer tidsmæssigt efter udbud A8 og vil omfatte kørsel uden for Hovedstadsområdet.

Følgende kørsel er udbudt i udbud A8, fordelt på 21 udbudsenheder:

 1. Linje 1A med 25 13,7 m-busser og 101.210 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af City-Trafik, Avedøre (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages.
 2. Linje 2A og 82N med 27 13,7 m-busser og 116.410 årlige køreplantimer. Linje 2A køres i dag af Arriva, Ejby (17. udbud/2005). 30 busser (Arriva 1519 og 1521-1549) skal overtages.
 3. Linje 6A og 83N med 27 13,7 m-busser og 108.747 årlige køreplantimer. Linje 6A køres i dag af Arriva, Gladsaxe (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages.
 4. Linje 20E, 95N, 150S og 173E med 30 13,7 m-busser og 67.661 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Ryvang (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages.
 5. Linje 200S med 13 13,7 m- eller 15 m-busser og 46.503 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af City-Trafik, Avedøre (14. udbud/2004). 13 busser (City-Trafik 2742-2744 og 2751-2760) skal overtages.
 6. Linje 81N og 350S med 28 13,7 m-busser og 105.032 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Gladsaxe (17. udbud/2005). 31 busser (Arriva 1550-1580) skal overtages.
 7. Linje 500S med 25 12 m-busser og 70.201 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af City-Trafik, Glostrup (12. udbud/2003). 5 busser (City-Trafik 2516-2520) skal overtages.
 8. Linje 18 og 40 med 28 12 m-busser og 87.596 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Ryvang (16. udbud/2005). 30 busser (Arriva 1238-1249, 1272-1275, 1338-1339, 1683-1686 og 1917-1924) skal overtages.
 9. Linje 26 og 85N med 13 12 m-busser og 53.386 årlige køreplantimer. Linje 26 køres i dag af Arriva, Gladsaxe (16. udbud/2005). 14 busser (Arriva 1221-1234) skal overtages.
 10. Linje 30, 32, 33 og 36 med 19 12 m-busser 68.901 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Amager (16. udbud/2005). 20 busser (Arriva 1925-1944) skal overtages.
 11. Linje 13 med 6 12 m-busser og 27.139 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva, Gladsaxe (17. udbud/2005). 3 busser (Arriva 1235, 1682 og 1687) skal overtages.
 12. Linje 22 med 6 12 m-busser og 26.132 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva, Gladsaxe (17. udbud/2005). 3 busser (Arriva 1674-1676) skal overtages.
 13. Linje 68 med 4 12 m-busser og 22.112 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af Arriva, Gladsaxe (17. udbud/2005). 5 busser (Arriva 1677-1681) skal overtages.
 14. Linje 130, 134 og 135 med 1 12 m-bus og 6 13,7 m-busser 7 12 m-busser og 20.700 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af City-Trafik, Glostrup (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages. Bemærk, at udbuddet er blevet ændret, så kørslen alene udbydes med 12 m-busser. I udbudsmaterialet skulle 6 af de 7 busser være 13,7 m-busser.
 15. Linje 147, 156, 157, 158 og 159 med 2 10 m- og 5 12 m-busser og 28.256 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Ejby (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages.
 16. Linje 153E, 154E og 160 med 9 12 m-busser og 14.792 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af City-Trafik, Naverland (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages.
 17. Linje 161 med 5 12 m-busser og 19.567 årlige køreplantimer. Linjen køres i dag af City-Trafik, Glostrup (12. udbud/2003). Ingen busser skal overtages.
 18. Linje 132 og 133 med 8 12 m-busser og 38.395 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af City-Trafik, Avedøre (14. udbud/2004). Ingen busser skal overtages.
 19. Linje 117, 118, 119, 126, 127 og 128 med 12 12 m-busser og 36.528 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Roskilde og Køge (17. udbud/2005). Ingen busser skal overtages.
 20. Linje 301 (nuv. linje 701), 302 (nuv. linje 702), 303 (nuv. linje 703) og 306 (nuv. linje 706) samt kørsel på linje 304 (nuv. linje 704) med 9 12 m-busser og 33.283 årlige køreplantimer. Linjerne køres i dag af Arriva, Hillerød (17. udbud/2005). Ingen busser skal overtages.
 21. Linje 101A (herunder nuv. linje 501), 102A (herunder nuv. linje 502), 103 (nuv. linje 856), 104E (nuv. linje 243), 106 (nuv. linje 566), 108 (nuv. linje 208), 109 (nuv. linje 209), 121, 225 og 245 med 3 10 m- og 23 12 m-busser og 98.941 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, Køge (17. udbud/2005). Ingen busser skal overtages.

Driften på de nye kontrakter vil begynde på tre forskellige datoer. På udbudsenhederne 2-3, 5, 7-9, 14-15 og 18 vil første driftsdag være 23. oktober 2011, for enhed 6, 10-13 og 19-21 11. december 2011 og for enhederne 1, 4 og 16-17 1. april 2012. Kontrakterne har en obligatorisk længde af 6 år til efterår/vinter 2017 hhv. forår 2018, men kan forlænges til i alt ca. 12 år efter de sædvanlige regler.

Ændret "parring" af daglinjer og natlinjer
I udbuddet er linje 2A parret med natbuslinje 82N, som ellers hidtil har delt busser med linje 6A. Linje 6A kommer til gengæld fremover til at dele busser med natbuslinje 83N, som førhen har været kørt med busser fra linje 26. Både linje 82N og 83N må således forventes opgraderet til 13,7 m-busser i forbindelse med udbud A8. Linje 26 bliver fremover parret med natbuslinje 85N, som ellers nu deler busser med linje 10, der kører i udbud A4 fra sidste år.

Det skal også bemærkes, at linje 500S' busser på nuværende tidspunkt anvendes på en del af turene på natbuslinje 97N nat efter fredag og lørdag. Som det ses, er disse ture ikke med i udbuddet, idet linje 97N kontraktmæssigt hører sammen med linje 12, der kører i 18. udbud fra 2006. Anvendelsen af 500S-busserne skyldes længden af Holmebæk-turene nat efter fredag og lørdag. Disse ture kræver fartskriver i busserne, som vognene på 500S i modsætning til linje 12-busserne har.

Nye linjenumre på købstadsbybusserne
Siden 1970'erne har købstadsbybusserne i Hovedstadsområdet haft linjenumre i hver deres hundredeserie, begyndende med 500-numre i Køge og derefter stigende med uret, således at Roskildes bybusser har haft 600-numre, Hillerøds bybusser 700-numre og Helsingørs 800-numre. Da Frederikssund senere også fik bybuslinjer, blev de nummermæssigt placeret midt mellem Roskilde og Hillerød, idet de kaldtes 651 og 652. Senere fik Frederikssund-bybusserne numre fra 301, som de har i dag.

Ved december-køreplansskiftet i år opgives det beskrevne princip. I Køge, hvor der indføres et nyt rutenet med bl.a. A-busser, får bybusserne og en række andre linjer nye numre fra 101. Det omfatter også linjer, der ikke indgår i udbuddet og derfor ikke er med i listen ovenfor. I Hillerød ændres bybussernes linjenumre samtidig til 300-numre, og i begge byer beholder linjerne i vidt omfang endetallet fra de nuværende linjer. Men Hillerød får altså bybusser med de numre, der i dag bruges i Frederikssund-Ølstykke, hvor linjerne får "lagt 10 til", således at de nuværende linjer 301-304 planlægges omnummereret til 311-314.

Bybusserne i Roskilde og Helsingør vil så vidt vides beholde deres linjenumre i denne omgang.

Linjerne 103 (nuv. linje 856), 134 og 160 betegnes i udbudsmaterialet som servicebuslinjer, så også på servicebusområdet må det det nuværende linjenummerprincip (800-numre) betragtes som forladt.

Ikke udbudte linjer
En række linjer glimrer ved deres fravær i udbud A8. Det gælder f.eks. linje 67, som sidst var i udbud sammen med linje 68. Når denne linje ikke er med, skyldes det slet og ret, at den forventes nedlagt. Det samme gælder linje 705 (som altså heller ikke omnummereres til 305), ligesom fraværet af linjerne 210 og 246 i den udbudte kørsel i Køge Bugt-området er en følge af den forestående omlægning af busnettet i Køge og omegn.

Af City-Trafiks kørsel på gamle kontrakter indgår linjerne 35 og 77/78 på Amager, linje 137 og 539E mellem Friheden st. og Avedøre Holme og linje 141/149 mellem Albertslund og Glostrup ikke i udbuddet. Tilsvarende mangler Arrivas linje 143 mellem Ballerup, Albertslund og Vallensbæk. Fraværet af disse linjer i udbuddet skyldes, at linjerne skal flyttes til andre eksisterende kontrakter som kompensation for kørselsnedskæringer. Linjerne 35, 77/78, 137 og 539E ventes således tildelt Anchersen Rute, fordi servicebuslinjerne i København skal nedlægges, mens City-Trafik skal køre linje 141, 143 og 149 i stedet for linje 29, der også påregnes nedlagt.

Endelig er De Hvide Bussers kørsel på linje 377 og 388, der også var med i 17. udbud i 2005, ikke med i udbud A8. Det skyldes, at kontrakten er blevet forlænget.

Kortere og længere busser
Linje 6A kører i dag med 12 m-busser, men som det fremgår, er linjen sendt i udbud med 13,7 m-busser. Med andre ord forventes den opgraderet i busstørrelse. Det samme gjaldt ifølge udbudsmaterialet linjerne 130 og 135, men det er senere blevet ændret, så der alligevel fortsættes med 12 m-busser her.

Måske mere interessant er det, at Movia giver mulighed for 15 m-busser på linje 200S. Det vil formentlig afhænge af, hvad busselskaberne kan tilbyde, om der kommer sådanne ekstra lange busser på linjen. Hvis det sker, bliver det den første buslinje i Danmark med 15 m-busser. Formentlig vil også 14,7 m-busser kunne komme på tale, hvilket åbner mulighed for flere forskellige leverandører. En tidligere udgave af oversigten over linjer i udbud A8 har efter sigende indeholdt samme mulighed for 15 m-busser på linje 150S, men dette er man altså gået væk fra igen.

Andre steder lægges der til gengæld op til at gå ned i busstørrelse. Det gælder nogle af linjerne i Ballerup- og Køge-området.

Buskrav og -ønsker
Movia stiller krav om, at alle busser skal være lavgulvs- eller laventrébusser. Nye busser skal som minimum leve op til Euro 5-normen, mens brugte busser mindst skal efterleve Euro 3-normen, og Euro 3-busser skal være forsynet med partikelfilter.

På linje 200S er det altså muligt at byde med såvel 13,7 m-busser som 15 m-busser. En 15 m-bus, som jo vil være noget nyt, skal mindst have 90 pladser i alt, heraf 45 siddepladser. Andre steder efterspørges tilbud med mindre busser på 10 m, og andre buslængder mv. kan blive et emne under forhandlingerne.

Miljø og klima kan komme til at betyde noget i dette udbud, idet Movia i udbudsmaterialet også efterlyser busser med alternativ teknologi eller drivmiddel, hvis det kan gøre dem særligt miljøvenlige. Det kan altså f.eks. være hybridbusser eller letvægtsbusser. Movia er interesserede i sådanne tilbud, også hvor f.eks. busindretning og dørarrangement afviger fra kravene. Movia peger ikke selv på en teknologi, men vil altså gerne se, hvad markedet kan tilbyde og så få mest miljø for pengene.

Busser på 10 m eller mere skal have dørarrangemnt 2-2-1 eller flere døre, mens mindre busser kan have dørarrangement 1-2-0. På visse udbudsenheder og linjer kan busser med færre døre dog accepteres, hvis det åbner miljømæssige eller sikkerhedsmæssige fordele (så VDL Ambassador er nok en mulighed her). Det drejer sig om linjerne 13, 18, 22, 40, 68 og 500S samt en del linjer uden for København.

Som noget nyt efterspørger Movia tilbud med f.eks. bredere sæder med forbedret komfort i den del af bussen, der er bag midterdørene. Der skal dog også gives tilbud med traditionelle sæder. Desuden kan der blive tale om undervejs i kontrakten at åbne mulighed for cykelmedtagning i busserne.

Det ret store antal busser, der i udbud, vil formentlig ikke kun føre til skarp konkurrence blandt busselskaberne, men også blandt leverandørerne af nye busser. Movia mener, at udbuddets størrelse måske kan få producenterne til at konkurrere på såvel miljø som økonomi til fordel Movia.

Busovertagelse
Ikke mindre end 154 busser er omfattet af busovertagelsespligt for vinderen af bestemte udbudsenheder. Det drejer sig om linjernes nuværende materiel, eventuelt inklusive reservebusser af samme type. Fra 13. udbud, der trådte i kraft i december 2003, åbnede det daværende HUR for muligheden for busovertagelse ved kontraktudløb, og siden er der flere gange indgået kontrakter, hvor dette indgår. Det er altså tilfældet for en del af de kontrakter, der nu udløber, hvilket er grunden til, at der skal overtages busser. I 12. udbud var busovertagelse endnu ikke en mulighed, men med linje 500S skal der alligevel overtages 5 busser, der oprindeligt kørte i 14. udbud, men tidligere på året overførtes til linje 500S ved en udvidelse af driften. De nye kontrakter i udbud A8 vil ikke have busovertagelse ved kontraktudløb.

At der skal overtages busser med meget af kørslen i udbud A8 er ikke ensbetydende med, at de pågældende busser vil køre uændret videre på linjerne. Det er set før, at busselskaberne byder med helt nye busser, selvom kørslen er omfattet af busovertagelsespligt. Det var f.eks. tilfældet med linje 15, hvor der i 2007 blev indsat nye busser, selvom der var pligt til at overtage linjens dobbeltdækkere. En mulighed er i denne forbindelse f.eks., at busselskaberne indsætter nye busser, og lader de overtagne busser gå "i bytte" til leverandøren af nyt materiel mod et nedslag i prisen.

Metrocityringen spøger
De nye kontrakter vil som nævnt vare mellem 6 og 12 år, og dermed bliver den kommende metrocityring relevant. Den er planlagt til at åbne i 2018, altså omkring 6 år efter kontraktbegyndelse. Der kan til den tid igen forventes omfattende linjeændringer og reduktioner i den københavnske buskørsel. Ved tilbudsgivningen skal busselskaberne derfor på udbudsenhed 1, 2, 3, 6 og 8 oplyse ændrede priser, hvis der foretages ekstra reduktioner i kørselsomfanget ved metrocityringens åbning. På enhed 1 kan den ekstraordinære reduktion være op til 6 busser og 24.000 køreplantimer, på enhed 2 op til 6 busser og 25.000 køreplantimer, på enhed 3 op til 6 busser og 23.000 køreplantimer, på enhed 6 op til 6 busser og 21.000 køreplantimer og på enhed 8 op til 5 busser og 16.000 køreplantimer.

Incitamenter til flere passagerer
Movia har i de seneste år forhandlet ekstra aftaler med flere entreprenører om indbygning af incitamenter relateret til passagertal med henblik på, at entreprenørerne skal gøre en indsats for at tiltrække nye passagerer. Nu udløber kontrakterne på bl.a. linje 150S og 173E, der var det første forsøg af denne type. I udbud A8 ønsker Movia at kontraktbetalingen tilsvarende gøres delvist afhængig af passagertallene på linjerne i udbudsenhed 1-8 og 21, dvs. A- og S-buslinjerne, samt linjerne 18 og 40 og i Køge-området.

Kilde: Udbudsmateriale til Movias udbud A8, september 2010; Jørgen Bonne (tak!)