Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Movias 8. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Linje 1A-bus Østerbrogade, København
Denne City-Trafik-bus bliver arbejdsløs om et år fra i dag, når Arriva overtager linje 1A. Foto på Østerbrogade i april 2008: Thomas de Laine.

Opdateret 5. april kl. 21.05: Datoerne for ikrafttræden af de nye kontrakter på City-Trafiks linjer 153E, 154E, 160 henholdsvis 500S var blevet ombyttet. Det er rettet nu.
Opdateret 1. april kl. 14.23: Små tilføjelser.
Opdateret 1. april kl. 13.53: Linje 40 var også gledet ud og er tilføjet. Desuden er nyheden væsentligt udbygget.
Opdateret 1. april kl. 09.17: Linje 6A, 83N og 245 var gledet ud af listerne. De er tilføjet nu.

Movia har torsdag afgjort et historisk stort udbud af buskørsel i Hovedstadsområdet, det såkaldte udbud A8. Den store vinder blev Arriva, som løb med cirka to tredjedele af den udbudte kørsel. Blandt taberne er City-Trafik, som må se sig slået på store linjer som 1A og 200S. Til gengæld bliver Anchersen Rute og Handicap Befordring som noget nyt operatører på området for helt almindelige busruter.

Priserne faldt denne gang med 4 pct. i forhold til de hidtil gældende kontrakter. Dette svarer til 30 kr. pr. køreplantime og sker på et tidspunkt, hvor der ellers generelt ses stigende priser ved genudbud af buskørselskontrakter. Movia peger på, at besparelsen nok bl.a. skyldes den stærke konkurrence, der har været om kørslen i Danmarkshistoriens hidtil største busudbud. Udbuddet omfattede i alt 1,2 mio. årlige køreplantimer på 59 linjer med i alt 337 busser.

Fordelingen af linjer blev som følger (busantal er fra efteråret og er i mindre omfang justeret siden):

Arriva beholder linje 2A, 6A, 18, 20E, 26, 40, 68, 81N, 82N, 83N, 85N, 95N, 147, 150S, 156, 157, 158, 159, 173E og 350S (udbudsenhederne 2-4, 6, 8-9, 13 og 15) med i alt 164 busser. De nye kontrakter gælder fra 23. oktober og 11. december 2011 samt 1. april 2012. Derudover vinder Arriva linjerne 1A, 130, 134, 135, 161 og 200S (udbudsenhederne 1, 5, 14, 17) med 50 busser fra City-Trafik. Linje 1A og 161 skal overtages 1. april 2012, mens de øvrige linjer overgår til Arriva allerede 23. oktober 2011.

Arriva må dog også vinke farvel til en række linjer. I selve København gælder det linje 13, 22, 30, 32, 33 og 36. Dermed står garagen på Amager helt uden kørsel og vil ikke usandsynligt lukke. Også al den udbudte kørsel i Køge Bugt- og Taastrup-området er tabt. Køge garage kører herudover også en del af linje 215, hele linje 246, et par servicebusruter og en del ekstrakørsel, men det er nok forventeligt, at heller ikke denne garage overlever. Endelig taber Arriva bybusserne i Hillerød, som køres fra et lokalt busanlæg. Dermed har Arriva alene linjerne 304 og 305E i Hillerød samt linje 390R mellem Helsingør og Helsinge tilbage i Nordsjælland. Med andre ord er Hillerød garage næppe heller fremtidssikret.

På bussiden skal Arriva overtage 13 13,7 m-busser fra City-Trafik med linje 200S. Til gengæld afleverer Arriva 26 busser med nogle af de tabte linjer til City-Trafik og Anchersen Rute.

City-Trafik beholder linje 153E, 154E, 160 og 500S (udbudsenhederne 7 og 16) med 34 busser. Linje 500S kommer på ny kontrakt fra 23. oktober, mens de førstnævnte linjers nye kontrakt først træder i kraft 1. april 2012. Fra Arriva vinder City-Trafik linje 13 (udbudsenhed 11) med 6 busser, som skal overtages 11. december 2011. Med linje 13 følger 3 DAF/Jonckheere-busser årgang 2005.

For City-Trafik er tilbagegangen forholdsvis markant og svarer til en fjerdedel af selskabets samlede kørsel for Movia. Tabet af linje 1A, 200S og flere andre linjer betyder, at fremtiden for busanlægget på Avedøre Holme nok må betegnes som meget usikker. Med linje 200S overdrages 13 Volvo- og Scania-busser fra 2004, mens City-Trafik selv står tilbage med et antal til den tid knap 9 år gamle 13,7 meter-Volvo B12BLE-busser fra linje 1A - ikke lige den bustype, der er størst efterspørgsel efter på brugtmarkedet. Til gengæld er busserne på de øvrige tabte linjer fra 1990'erne og således alligevel udtjente.

City-Trafik beholder i øvrigt linje 141 og 149 og overtager linje 143 fra Arriva. Dette foregår udenom, men samtidig med udbud A8 og skyldes nedlæggelsen af linje 29 i København, som City-Trafik kører i udbud A4, der trådte i kraft i december 2009. Linje 141, 143 og 149 flyttes til denne kontrakt som kompensation.

Nobina vinder linjerne 301, 302, 303 og 306 (udbudsenhed 20, Hillerød bybusser) med 9 busser fra Arriva. Kørslen overtages 11. december 2011. Selskabet kører i forvejen flere ruter Nordsjælland fra en garage i Hillerød. Der skal ikke overtages busser med kørslen.

Anchersen Rute vinder linjerne 22, 30, 32, 33, 36, 132 og 133 (udbudsenhederne 10, 12 og 18) med i alt 35 busser fra Arriva og City-Trafik. Linje 132 og 133 skal overtages 23. oktober og de øvrige linjer 11. december 2011.

Endvidere skal Anchersen Rute overtage linje 35, 77 og 78 på Amager og linje 137 og 139 mellem Friheden st. og Avedøre Holme. Dette sker uden for udbud A8, men er en følge af, at Anchersens servicebuslinjer i Københavns og Tårnby kommuner bliver nedlagt. Anchersen får kørslen som kompensation for de nedlagte servicebuslinjer. Sammen med resultatet af 8. udbud betyder det, at Anchersen kommer til at fylde en del på Amager.

I alt vil Anchersen fra slutningen af 2011 have almindelig rutekørsel for Movia med knap 50 busser. Anchersen var tidligere kun et turistbusforetagende, men har kørt som Movia-entreprenør siden 2007, hvor man begyndte at vinde servicebuskørsel i og omkring København. Ifølge Transportnyhederne.dk er Anchersen i alliance med det svenske busselskab Bergkvarabuss, som bl.a. kører bybusserne i Lund. I tilknytning til servicebuskørslen står firmaet for en del ekstrakørsel på andre linjer, bl.a. linje 200S. Hele rutekørselsvognparken består Mercedes-Benz Citaro-busser i den korte udgave.

Med linje 22 skal Anchersen overtage 3 DAF/Jonckheere-busser årgang 2005 og med linje 30, 32, 33 og 36 20 Scania OmniLink-busser årgang 2008 fra Arriva. Det må forventes, at Anchersen udvider sine garageforhold i forbindelse med overtagelsen af kørslen.

Handicap Befordring vinder linje 101A, 102A, 103, 104E, 106, 108, 109, 117, 118, 119, 121, 126, 127, 128, 225 og 245 (udbudsenhederne 19 og 21, herunder Køge og Taastrup bybusser) med 38 busser fra Arriva. Kørslen overtages 11. december 2011.

Handicap Befordring er som nævnt den nye dreng i klassen, når det gælder rutekørsel. Firmaet, der har hjemsted i Rødovre, er dog ikke specielt nyt. Det blev grundlagt i 1981 og har hidtil haft speciale i transport af handicappede, pensionister, skolebørn og lignende kørsler, der typisk udføres med minibusser. Handicap Befordring kører i forvejen Flextrafik-kørsel for Movia. Man har dog også kørt Movia-rutebus i Hovedstadsområdet siden december 2010, nemlig den lidt hemmelige linje 364 mellem Valby og Helsinge i Nordsjælland. Denne rute køres dog med minibus. Ifølge firmaets hjemmeside råder man over ca. 160 minibusser.

Man kan vel forvente, at Handicap Befordring etablerer en ny garage i Køge Bugt-området til de i alt ca. 40 busser. Der er ikke busovertagelse i forbindelse med den vundne kørsel, så Handicap Befordring skal under alle omstændigheder selv anskaffe busserne til kørslen, uanset om de skal være nye eller brugte.

De nye kontrakter gælder som nævnt fra forskellige datoer mellem oktober 2011 og april 2012. Ikrafttrædelsen er blevet spredt på grund af udbuddets størrelse. Kontrakterne er som udgangspunkt 6-årige, men kan forlænges med op til yderligere 6 år.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 01.04.11; Transportnyhederne.dk 01.04.11 mv.