Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Markedsandele og materiel efter A8

Af Thomas de Laine

14,7 m-bus i Malmö
14,7 meter lange busser som denne skånske "rutebil", der er af typen MAN Lion's City, bliver snart dagligdag på linje 150S og 173E. Foto i Malmö, juli 2007: Thomas de Laine.

Afgørelsen på Movias store udbud A8 har naturligvis konsekvenser for både de involverede busselskabers markedsandel, og for hvilke busser, vi kommer til at se på gaden. I alt bliver der indsat ca. 180 nye busser i forbindelse med overgangen til de nye kontrakter, herunder en del ekstra lange busser.

Markedsandele
Selvom Arriva var den største vinder i udbud A8, er der alligevel tale om en tilbagegang i selskabets markedsandel. Den falder fra 45,7 til 43,4 pct. af kørslen (opgjort i køreplantimer) for Movia. Set i forhold til, at mere end to tredjedele af den udbudte kørsel var Arriva-busser, må man dog sige, at Arriva har klaret sig pænt i denne omgang. Af de 337 udbudte busser var de 245 Arrivas i forvejen. Arriva genvandt 167 busser og vandt 50 busser fra City-Trafik, mens man altså må aflevere 78 busser til Anchersen Rute, Nobina, Handicap Befordring og City-Trafik. Arriva går alt i alt 28 busser tilbage.

City-Trafik havde som bekendt ikke rigtig heldet med sig, idet man tabte en stor del af den kørsel, man havde med i udbuddet, og alene vandt ny kørsel på linje 13. Tilbagegangen er på ca. 50 busser, og City-Trafiks andel af Movias samlede kørsel falder derfor fra 18,5 til 14,0 pct. Det er første gang i en længere årrække, City-Trafik taber kørsel ved en licitation i Hovedstadsområdet. Sidste gang var i 2003, hvor man dog i øvrigt fik et godt resultat. Før da skal vi tilbage til 1998 og 1994. I Hovedstadsområdet alene (City-Trafik har også Movia-kørsel i Slagelse) er kørselsnedgangen som følge af udbud A8 på omkring en fjerdedel.

Når resultatet af udbud A8, visse linjeændringer og flytningen af linjer som kompensation for linjenedlæggelser er gennemført, har City-Trafik følgende kørsel for Movia:

Anchersen Rute overtager al sin nye trafik i oktober og december 2011. Herfter vil Anchersen have en andel af Movias rutekørsel på 3,0 pct. I Movias opgørelse er det en stigning fra 0, hvilket skyldes, at servicebuskørslen, som selskabet har kørt i stigende omfang siden 2007, ikke er medregnet. I alt kører Anchersen Rute fra 11. december 2011 med ca. 46 busser for Movia på linje 22, 30, 32, 33, 35, 36, 77, 78, 132, 133, 137, 139, 831, 832, 847 og 848; heraf linjerne 35, 77, 78, 137, 139, 831, 832, 847 og 848 med mindre busser af servicebusstørrelse.

Nobina overtager sin nye kørsel, dvs. Hillerød bybusser, i december 2011. Herved stiger Nobinas andel af Movias rutekørsel fra 5,9 til 6,7 pct. Handicap Befordring overtager også al sin kørsel i december og bliver som bekendt ny rutekørselsentreprenør med 3,1 pct. af Movias trafik.

Ordnet efter markedsandel er der dog ikke sket ændringer i den indbyrdes rækkefølge af Movias entreprenører. Altså bortset fra, at Handicap Befordring og Anchersen Rute er kommet ind som henholdsvis niende og tiende største Movia-entreprenør (størrelsen er opgjort i køreplantimer, hvorfor Handicap Befordring med 38 busser er en smule større end Anchersen med omkring 46 busser). Arriva vil stadig være størst og næsten tre gange større end City-Trafik, der er knap dobbelt så stor som DitoBus, som er indehaver af tredjepladsen.

Mange nye og brugte busser - og udrangeringer
Det historisk store udbud af buskørsel i Hovedstadsområdet betyder en del større anskaffelser af nye busser. Allerede nu er der mange velbegrundede formodninger om, hvem der får leverancerne til de forskellige busselskaber, men indtil der er tale om ordrer, omtales de ikke her. Resultatet af udbuddet er imidlertid også, at ganske mange linjer er vundet med brugte busser.

Alle linjerne i udbuddet blev i forvejen kørt af Arriva og City-Trafik, og hos begge selskaberne vil der også ske udrangering af en del busser. Når udbud A8 er trådt i kraft, vil der således ikke være mange busser fra før år 2000 i drift i Hovedstadsområdet. De fleste busser af årgang 2000 kører endvidere i 18. udbud, som er de næste kontrakter, der udløber og skal genudbydes.

Arriva - nyt, brugt og udrangeret
Den nok mest opsigtsvækkende anskaffelse ved dette udbud bliver ikke overraskende hos Arriva, der jo vandt den største mængde kørsel. På linje 150S og 173E og de tilhørende linjer 20E og natbus 95N skal der køre 14,7 m-busser. Linjerne kræver tilsammen 30 busser, der altså bliver dansk premiere på denne buslængde i rute.

Herudover får linjerne 1A og 6A over 50 nye 13,7 m-busser, mens linje 26 og 161 får ca. 18 nye busser i almindelig 12 m-længde.

Alene hos Arriva kommer der altså omkring 100 nye busser i drift.

På linjerne 2A, 18, 40, 200S og 350S kører de nuværende busser videre - også dem, der overtages med linje 200S fra City-Trafik. Linjerne 68, 130, 134, 135, 147, 156, 157, 158 og 159 skal derudover også altovervejende køres med brugte busser.

Fra Arriva må der bl.a. forventes udrangeret en del Volvo B10BLE-busser fra Køge, Gladsaxe og Hillerød garager. Andre nyere busser kan nok forventes omplaceret. Det gælder især de 15 Volvo B7RLE-busser i Køge og de Volvo B12BLE-busser, der i dag kører på linje 6A. Endelig er et antal nyere busser omfattet af busovertagelse i udbuddet og overtages derfor med linje 13, 22, 30, 32, 33 og 36 af andre entreprenører.

City-Trafik - nyt, brugt og udrangeret
Linje 500S skal primært køres med nye busser, men et mindre antal af de nuværende busser vil fortsætte på linjen. På de øvrige genvundne linjer 153E, 154E og 160 skal der køres med brugte busser, dvs. nogle af de nuværende 500S-vogne.

Linje 13 er vundet med en blanding af nye og brugte busser. City-Trafik overtager med linje 13 3 stk. DAF/Jonckheere-busser fra Arriva svarende til halvdelen af linjens busforbrug, men planlægger så vidt vides ikke at anvende de overtagne busser.

Som man kan forvente, betyder udløbet af de gamle kontrakter et farvel til City-Trafiks resterende DAB serie 15-busser. Tidsplanen for kontraktudløbet på de forskellige linjer indebærer, at alle serie 15 vil blive udrangeret allerede i oktober. Derudover forsvinder ved udbuddet også Scania/Lahti-busserne på Amager og en del af selskabets Volvo B10BLE-busser. City-Trafik vil endelig have et antal Volvo B12BLE-busser til overs - dels 13,7 m-busser fra linje 1A, dels 12 m-busser fra 500S.

Anchersen Rute - nyt og overtaget
Linje 22 er vundet med en blanding af nye og brugte busser. I lighed med City-Trafik overtager Anchersen 3 DAF/Jonckheere-busser fra Arriva sammen med linjen, og også i dette tilfælde svarer det til halvdelen af linjens busantal. Anchersen planlægger så vidt vides heller ikke at køre med de Jonckheere-busser, der overtages.

På linje 30, 32, 33 og 36 fortsætter de nuværende Scania OmniLink-busser, der overtages fra Arriva. Linje 132 og 133, der kræver 8 busser, skal til gengæld have nyt materiel.

Nobina - kun nyt
De 9 busser på linjerne 301, 302, 303 og 306 (Hillerød bybusser) skal være nye busser.

Handicap Befordring - kun nyt
Alle 38 driftsbusser på linje 101A, 102A, 103, 104E, 106, 108, 109, 117, 118, 119, 121, 126, 127, 128, 225 og 245 i Køge-, Køge Bugt- og Taastrup-området skal være nye busser. Heraf skal 3 busser være kortere, ca. 10 m, til linje 103, 104E og 245.