Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Sidste privatbanebusselskab er lukket

Af Thomas de Laine

Østtrafik-bus i Køge
I 1996 bar en del af Østtrafiks busser endnu banens orangerøde og gule design. Her er det en Volvo-bus fra 1980 på Køge-Ringsted-ruten, som Østtrafik kørte indtil årsskiftet 1996/97, hvor man måtte afgive den efter en licitation. Foto på Ringvej i Køge, 29. juli 1996: Thomas de Laine.
Bemærk: Siden denne nyhed blev skrevet, har det vist sig, at Østtrafik-navnet blev bibeholdt på en mindre del af Østtrafiks kørsel efter 28. marts. Østtrafik er dog senere gået konkurs og dermed alligevel ophørt. Red.

Landets sidste gamle privatbanebusselskab lukkede i slutningen af marts. Det var Østtrafik, som det seneste års tid dog har været ejet af DitoBus. Privatbanerne har ellers spillet en betydelig rolle i den danske bushistorie helt frem til årene omkring årtusindskiftet. I anledning af Østtrafiks ophør ser Myldretid tilbage på, hvordan landets privatbanebusselskaber er forsvundet.

Privatbanerne som rutebilselskaber
Mens rutebilerhvervet endnu var ungt, begyndte både DSB og privatbanerne, som der dengang var en del af, at drive rutebilruter. De mange private ruter, der skød op landet over, opfattedes nemlig som konkurrenter. Banerne overtog i mange tilfælde ruter, der løb parallelt med eller som fødelinjer til jernbanen, og det kom med årene til at betyde, at mange privatbaner drev betydelige rutebilforretninger.

Senere forsvandt mange af privatbanerne som bekendt, men de 13 baner, der endnu i 2010 eksisterer som lokalbaner under regionerne, har alle også drevet busdrift, heraf mange indtil for få år siden.

Der var ti, der var ni, der var otte...
De nordsjællandske privatbaner Gribskovbanen, Frederiksværkbanen, Hornbækbanen og Nærumbanen drev alle buskørsel indtil 1974, hvor de sammen med de øvrige offentlige busselskaber i Hovedstadsområdet samledes i HT.

Østbanens busser kørte også inden for HT-området, men i grænselandet, hvor HT-området mødte Vestsjællands og Storstrøms amter, og Østbanens buskørsel blev derfor ikke overtaget af HT. I stedet fortsattes kørslen som entreprenør for de tre sjællandske trafikselskaber, og busselskabet blev i 1990'erne udskilt som et selvstændigt aktieselskab under navnet Østtrafik. Østtrafik fik begrænset succes ved licitationerne i Vestsjællands Trafikselskab, men vandt til gengæld en del kørsel for Storstrøms Trafikselskab og også i Hovedstadsområdet.

Ligesom hos Østbanen, blev de fleste af landets privatbanebusselskaber i 1990'erne omdannet til aktieselskaber. Odderbanens busselskab blev således til HHJ Bus, men i 1997 solgt til Linjebus.

Lollandsbanens Bustrafik blev forud for de store licitationer i Storstrøms Amt i midten af 1990'erne omdannet til LF-bus, som opnåede meget store mængder kørsel ved disse licitationer. LF-bus stod således for omkring tre fjerdedele af kørslen for amtet, da selskabet gik konkurs i sommeren 1997. NyBus, der bl.a. havde City-Trafik og LF-bus' kreditorer som ejere, overtog da denne kørsel.

Odsherredsbanen og Tølløsebanen på Vestsjælland fik også udskilt deres busdrift i et aktieselskab med navnet Nordvest-Bus. Dette selskab solgtes i 1998 til Combus, det tidligere DSB busser.

Vestbanens rutebilselskab blev på tilsvarende vis til Vestbus, og det blev sammen med jernbanen solgt til Arriva i 2002. Busdriften blev da en del af Arrivas busvirksomhed, og banen drives fortsat i dag af Arriva, om end den aktuelt er i fare for at blive nedlagt.

Hjørring Privatbaners buskørsel blev i 1995 til et aktieselskab under navnet Nordtrafik, og dette selskab fortsatte med at drive busdrift til 2003, hvor det solgtes til Wulff Bus.

Skagensbanen har ligeledes drevet busdrift, men her er historien lidt anderledes, idet man aldrig udskilte kørslen i et selvstændigt aktieselskab. Buskørslen fungerede her også som en del af togkøreplanen, og man drev helt til det sidste den særlige rute 79 mellem Frederikshavn og Skagen, der supplerede banen. Efter at Skagensbanen og Hjørring Privatbaner var blevet samlet i Nordjyske Jernbaner, moderniseredes driften bl.a. med nye tog, og ved overgangen til den nye køreplan baseret på disse tog fra januar 2005 indstilledes ruten og Skagensbanens buskørsel.

Lemvigbanens busselskab tabte efter nogle år med licitationer sine "egne" gamle ruter, så man de sidste år kun udførte lokal- og bybuskørsel for Struer Kommune - en opgave man fra i 2005 tabte i licitation til NF Turistbusser.

Østtrafiks sidste år
Østtrafik var herefter det sidste privatbanebusselskab med en del kørsel for Storstrøms Trafikselskab og i mindre omfang i Hovedstadsområdet. Efter kommunalreformen var kørslen samlet under Movia, og selskabets ejerforhold (det var et datterselskab af Hovedstadens Lokalbaner) og formentlig også den efterhånden ikke særligt gode økonomi gjorde et salg aktuelt. Med virkning fra 16. marts 2009 solgtes Østtrafik til DitoBus, der i forvejen var en større Movia-entreprenør på Vestsjælland, og DitoBus kunne ret tidligt gå i gang med at beregne tilbud, da Østtrafiks store kontrakt på Sydsjælland samtidig var på vej i udbud.

Det lykkedes for DitoBus at genvinde hovedparten af kørslen, og i forbindelse med kontraktskiftet 28. marts 2010 indførtes DitoBus-navnet på Østtrafiks kørsel. Hermed var det sidste privatbanebusselskab altså forsvundet.

DitoBus genvandt dog ikke al Østtrafiks kørsel, idet bl.a. Vordingborg bybusser blev tabt til Ørslev Turisttrafik. Stevns Kommune valgte desuden at "hjemtage" skolebuskørslen i kommunen, som Østtrafik hidtil havde udført, hvilket førte til en kontrakt med det nye busselskab Lokaltrafikken ApS, som Østtrafiks tidligere driftschef Søren Rytgaard havde etableret.

I Østtrafiks sidste måneder var der vognmangel, hvorfor der kørtes med flere lånevogne i "fremmede" bemalinger, og en del af de nyere busser, som blev opmalet i Movia-gul frem mod begyndelsen på den nye kontrakt, fik aldrig monteret Østtrafiks bomærke og internnumre, men kørte anonymiserede rundt frem til skiftedagen.