Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Fakta om Østtrafik

Af Thomas de Laine

Dette er ikke Østtrafiks hjemmeside. Besøg Østtrafiks hjemmeside på www.oesttrafik.dk.

Østtrafik er et datterselskab af Lokalbanen A/S, der overtog aktiviteterne fra Østbanen A/S, der har udført rutebilkørsel meget langt tilbage. Da licitationerne begyndte, blev banens busafdeling udskilt som et selvstændigt aktieselskab, der kunne deltage i licitationerne. Som andre udskilte privatbane-busselskaber har Østtrafik klaret det meget pænt.

Da firmaets STS-kontraktkørsel kom i udbud til ny kontraktbegyndelse pr. 1. juli 1996, vandt det således alle sine egne ruter samt en del ruter, der tidligere var kørt af andre entreprenører. Disse ruter var i genudbud til ny kontraktbegyndelse 1. juli 1999, og Østtrafik har genvundet dem alle. STS-kørslen har igen været i udbud til kontraktbegyndelse 1. juli 2004, og endnu en gang har Østtrafik genvundet al kørslen. Desuden har man vundet en del af den kørsel, Connex forinden udførte for STS.

Allerede ved VTs 1. udbud i 1995 vandt Østtrafik 3 busser. Derudover havde man 3-4 i forvejen på linje 251/252. Linjerne 251/252 blev tabt til Bus Danmark (nuv. Arriva Danmark), da disse kom i udbud pr. 1. januar 1997, og de tre busser, man vandt pr. 1. januar 1995, blev tabt fra 1. januar 1998. 1. januar 2003 fik Østtrafik igen kørsel i VT-området med nogle enkelte busser.

Østtrafik a/s har kørt som HT-entreprenør siden 4. januar 1998. Da overtoges kørslen på tele- og servicebuslinierne 525, 825, 826 og 856 samt dagcenterkørsel i Køge fra Bus Danmark i Køge. Desuden kørte selskabet på skoledage i meget begrænset omfang på linjerne 251 (ekstrakørsel) og 243. Kontrakten løb til 28. maj 2000 og svarede til 0,5 pct. af HT-kørslen. Siden 2. august 1999 har selskabet desuden kørt linjerne 258 og 259. Linje 251 og 252, som Østtrafik betjente indtil 1997, og linje 99N, 253 og 255, som selskabet til stadighed kører for STS, forløber også alle delvist indenfor HT-området. Dog blev linje 251 nedlagt i 2004.

Kontraktkørslen for HT på linjerne 525, 825, 826 og 856 blev genvundet på en 6-årig kontrakt 2000-06. Kørslen omfatter 5-6 busser, heraf 1-2 almindelige busser, mens resten er såkaldte midibusser.

Man forsøgte sig i HT-området igen, da Bus Danmarks Køge-linjer blev udbudt i HTs 8. udbudsrunde, der effektueres 30. maj 1999. Her bød man på ekstrakørsel med 6 brugte busser, men det blev Bus Danmark, der vandt og dermed beholdt dem.

I forbindelse med ES Bus' betalingsstandsning i november 2003 kørte Østtrafik endvidere den 21.-22. november servicebuslinje 854 i Greve-Hundige.

Den 17. juni 2001 har STS oprettet en ny linje, der delvist kører inden for HT-området, og som har Østtrafik som entreprenør: linje 257. 1. juli 2004 afkortedes den gamle linje 255, som følge af besparelser i STS, til strækningen Køge-Hårlev, hvorved den udelukkende forløber inden for HUR-området. Den er derfor nu en HUR-linje og køres med HUR-gult materiel. Samme dag overtog Østtrafik en del af kørslen på STS-rute 256, Køge-Præstø.

Kørslen på skolebuslinjerne 258 og 259 i Vallø Kommune har i 2001 været i udbud, og Østtrafik har genvundet kørslen. Ny kontraktbegyndelse var primo januar 2002.

Aktuel oversigt over Østtrafiks HUR-kørsel

Tak til Jef P. Pallavicini for tilsendte oplysninger!