Myldretid

Menu

Denne artikel er forældet. Indholdet var korrekt på det tidspunkt, hvor den blev skrevet, men artiklen opdateres ikke længere.

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

Baggrund & historieForældede artikler

Østtrafik som HT-entreprenør

Af Thomas de Laine

Østtrafik er en ganske lille HUR-entreprenør med kun omkring en halv procent af busdriften i Hovedstadsområdet. Det er ellers et gammelt selskab, der i 1995 udskiltes som et selvstændigt aktieselskab fra Østbanen A/S, som siden 1931 har udført rutebilkørsel. Helt op i 90'erne har selskabet haft ruter i både Storstrøms og Vestsjællands amter foruden i Hovedstadsområdet. Først i 1998 blev selskabet dog rigtig entreprenør for det daværende HT, der nu er en del af HUR.

Den første HT-kontrakt
Som en del af HTs 7. udbudsrunde blev telebus-, servicebus- og dagcenterkørslen i Køge nemlig i 1997 udbudt i licitation. HTs andre tele- og servicebussystemer havde ellers alle været i udbud til kontraktbegyndelse i 1996, men telebusserne i Køge var en undtagelse. De kom med som udbudsenhed nr. 24 i HTs 7. udbud af rutekørsel. Denne kørsel adskilte sig en del fra de øvrige enheder: Materiellet skulle lejes af HT - det gjaldt også for de andre servicebussystemer i HT-området -, kontraktperioden var kun på to år mod fire-fem år for alle de andre udbudte linjer, og kørslen skulle ikke overtages ved sommerkøreplansskiftet den 24. maj 1998 men allerede til nytår - den 4. januar.

Udbudsenheden omfattede 15.800 årlige vogntimer, der skulle køres på servicebuslinje 856, telebuslinjerne 825 og 826 samt myldretidstelebuslinje 525 og dagcenterkørslen. Linje 526, der var en fjerde og sidste telebuslinje i Køge-området, blev udelukkende betjent med de store 12 meter-busser. Den var ikke med i udbuddet, men blev udbudt sammen med alle de andre Køge-linjer et år senere.

De fire ordinære linjer kørte som følger:

525 - myldretidstelebuslinje Køge-Ølby-Ejby-Ll. Skensved
825 - telebuslinje Køge-Ølby-Ejby-Ll. Skensved
826 - telebuslinje Køge-Herfølge-Algestrup
856 - servicebuslinje Køge-Hastrupparken-Køge-Ølby-Køge

Telebuslinjerne var blevet oprettet i 1993, hvor det såkaldte Køge-forsøg igangsattes. Forsøgsordningen blev senere gjort permanent. I slutningen af 1994 leveredes to nye lavgulvsmidibusser af typen Van Hool A308 til kørslen, og de blev efterfulgt af én mere, da man i marts 1996 oprettede servicebuslinjen, og endnu en i august samme år. Alle busserne var leveret til HT og disponeredes af Bus Danmark, der var den hidtidige entreprenør på linjerne. Ved overdragelsen bar de numrene 051-054, men de to første var oprindeligt nummereret 103-104.

Van Hool A308-midibussen er 9 m lang og 2,3 m bred, og er altså både ca. 3 m kortere og 20 cm smallere end en almindelig bus. Den har motoren stående i vinduessiden af bussen mellem akslerne, hvorved man har opnået lavt gulv i hele bussens længde, og som noget ret usædvanligt for lavgulvsbusser er der egentlig bagperron i busserne. Om indretningen bør det i øvrigt bemærkes, at busserne har dørarrangement 2-0-2 (dobbelte for- og bagdøre, og ingen døre mellem akslerne) og 2+1-sædeopstilling, med enkeltsæderne i dørsiden. Typen anvendes bl.a. en del i Bruxelles og er sågar bygget i højrestyret version til Heathrow lufthavn ved London.

Bus 053 ved Køge Gymnasium kort før Østtrafiks overtagelse. Bus 053 ved Køge Gymnasium 2. januar 1998 - to dage før Østtrafik overtog kørslen. I 1994-96 blev der leveret i alt fire vogne af denne type, og de er til stadighed de eneste i landet. Busserne er bygget af Van Hool i Holland og har Volvo-motorer.
Østtrafiks bus 7653 på Ølby st. som telebus på linje 825 Samme bus syv år senere: Bus 7653, der er indsat som servicebus på linje 825, svinger 22. august 2005 ud fra busterminalen på Ølby st.

Der indkom fire tilbud på kørslen. Det ene stod Bus Danmark, der hidtil havde kørt ruterne, selv for. Uheldigvis for selskabet lå dette tilbud prismæssigt klart i top med 362.264 kr. pr. såkaldt "normalmåned", hvilket er 22 hverdage, 4 lørdage og 4 søndage. Jensens Turisttrafik og ES Bus Aps forsøgte sig også, men det var Østtrafik a/s, der var billigst. De skulle have 325.531 kr. pr. normalmåned - et tilbud, der blev antaget.

Fra søndag den 4. januar 1998 var det så Østtrafik, der stod for kørslen, og de fire midibusser var blevet overtaget. Kørslen krævede imidlertid større busser i nogle tilfælde. Østtrafik havde pr. 1. januar tabt sin resterende kontraktkørsel for Vestsjællands Trafikselskab, VT, i licitation, og havde derfor nogle busser tilovers herfra. Én af dem, nr. 132, der var en kun 10,24 meter lang Leyland-rutebil, blev udtaget til formålet og heloplakeret i HT-gul. Det gik der dog et stykke tid med, så i første omgang bestred lidt forskellige busser kørslen. Der var bl.a. tale om en Volvo-bus fra 1980 og en ditto fra 1985. I 1996 anvendte Bus Danmark for øvrigt en tilsvarende Leyland-rutebil som lånevogn i et par måneder.

Snart var bus 132 som nævnt blevet HT-gul, men det varede ikke længe, før de gamle Volvo-busser vendte tilbage. Bus 132 fik nemlig en skade efter kort tids drift i sin nye bemaling.

Østtrafiks bus 7632 som linje 525 på Køge st. På Køge station kan man opleve Leyland-DAB 7-1024L-rutebiler i HT-gul bemaling. Dette er en daglig forteelse, og 17. august 2005 passede bus 7632 det ene løb på linje 525.

Lige i begyndelsen af kontraktperioden var de fire midibusser muligvis fortsat garageret hos Bus Danmark på Tangmosevej i Køge, men snart flyttedes busserne til Hårlev, hvor Østtrafik har garage i tilknytning til stationen, der er hovedkvarter for Østtrafik og dengang tillige var det for Østbanen.

Ekstrakørsel
En anden kørsel, Østtrafik begyndte at udføre under HT, var ikke med i udbuddet. En del af eleverne på Køge Gymnasium og handelsskolen var bosiddende vest for Køge i de mindre byer her, blandt andre Vemmedrup, og den gode gamle rute 251 mellem Køge og Ringsted via Slimminge og Ørslev, som Østtrafik havde kørt 1980-97, betjente disse byer. På en tur om morgenen, der ankom til Køge st. kl. 07:50, indsattes en ekstrabus, og det blev Østtrafik, der skulle køre.

Endnu en 10,24 meters Leyland-rutebil blev fundet frem - nr. 140. Ligesom bus 132 var den blevet overflødig fra den tabte VT-kørsel pr. 1. januar, men den nåede dog at komme i HT-drift i sin hvide og orange VT-bemaling. Når den kørte på linje 251, som ekstraturen hørte under, passede denne bemaling jo meget fint, da denne rute var VT-rute, men imidlertid havde bussen andre opgaver efter ankomsten til Køge st. Dér omskiltedes bussen nemlig til linje 243 og udførte så en tur til Handelsskolen i Ølby. Først efter at dette job var afsluttet, blev bussen henstillet på Køge station, hvor den som regel kunne ses holdende til hen på eftermiddagen. Foran viste skiltet 243.

Østtrafik har muligvis udført ekstrakørslen også før januar 1998.

Østtrafiks bus 140 som linje 243 på Køge st. Østtrafiks bus 140 på Køge st. 16. marts 1998 om morgenen før afgang som linje 243 mod Handelsskolen. Senere blev bussen omlakeret i HT-gul. I baggrunden en 1300-Volvo fra Bus Danmark på linje 208.

Om eftermiddagen kunne bussen ofte ses på linje 525 i sin VT-bemaling. I forruden kørtes med et gult papirskilt med teksten "HT-TELEBUS". I sommerferien 1998 var der jo hverken brug for ekstraturen på linje 251 eller linje 243 til Handelsskolen, så her var der en lejlighed til at male bussen HT-gul, hvilket så skete.

Efter at bus 140 blev malet gul, har det ikke været almindeligt at se busser i mærkelige farver på HT-telebuslinjerne, men der er dog forekommet andre busser ind i mellem. Østtrafik fik i 1994 leveret en DAB-servicebus - med internnummer 151 - til "Fakse bybus", og i sin STS-bemaling har den enkelte gange været indsat på servicebuslinje 856.

Østtrafik fik i øvrigt ikke lov til at køre linje 525 alene så længe. I løbet af 1998 indsattes en ekstrabus fra Handelsskolen ca. kl. 13:50, og denne tur kørtes af Bus Danmark i Køge. Pr. mandag d. 1. februar 1999 skete nogle ændringer i dette, således at Bus Danmark herefter kørte en ekstratur på linje 525 kl. 14:50 (dette er ikke et cirkatidspunkt) til Egernets Kvarter i Ejby, mens turen kl. ca. 13:50 blev indstillet. Arrangementet er, så vidt vides, senere hen bortfaldet.

Ny kontrakt 2000-2006
Kontrakten løb i 2 år til 1. marts 2000, men der var mulighed for at forlænge perioden med op til seks måneder. Kørslen blev dog genudbudt i HTs 9. udbudsrunde, hvor den omfattede 5-6 busser og 16.000 årlige vogntimer. De fire midibusser skulle bruges sammen med 1-2 almindelige busser. Denne gang var der ud over Østtrafik kun én anden byder, og det var ES Bus Aps, der også udførte telebuskørsel Hvalsø-Lejre-området. ES Bus skulle have 453.286 kr. pr. normalmåned, mens Østtrafik skulle have 388.260 kr. Så Østtrafik genvandt naturligvis kørslen, og den nye kontrakt blev 6-årig med begyndelse 28. maj 2000.

I den nye kontrakt skulle den store bus være lavgulvsbus. Østtrafik brugtkøbte derfor en DAB serie 15-lavgulvsbus, mark II, fra 1994, der oprindelig var leveret til City-Trafik som bybus i Kolding. City-Trafiks grønne farver findes stadig indvendigt i bussen. De to gamle Leyland-busser, nr. 132 og 140, kunne dog stadig ses regelmæssigt i trafik. Nyanskaffelsen fik internnr. 184 og blev smukt heloplakeret i HT-gul, selvom det var den farve, den havde i forvejen!

Østtrafiks bus 7684 som linje 525 ved RASK Sygehus Bus 7684 har en fortid som bybus i Kolding, men siden 2000 har den været telebus hos Østtrafik. Her ses den 22. august 2005 ved RASK Sygehus, som Østtrafik betjener med både linje 525, 825 og 856.

Deltagelse ved HT-licitationer uden held
Også ved andre lejligheder har Østtrafik forsøgt at få HT-kørsel. Ved HTs 2. udbud i 1990 var flere linjer i Køge-området i udbud, og Østtrafik ønskede at deltage i konkurrencen. Dengang var Østtrafik imidlertidig endnu ikke udskilt som et selvstændigt aktieselskab og var blot en del af Østbanen. Desuden kunne hverken Busdivisonen (HTs eget busselskab) og DSB-Busser (senere Combus) som offentlige busselskaber deltage. Dette betød, at Østbanens buskørsel ikke kunne anses som et privat selskab, hvorfor Østbanen ikke kunne deltage i licitationen, der dengang hed "privatisering", selvom det i 2. runde udelukkende var i forvejen privat drevne ruter, der blev udbudt. Med andre ord privatiserede man de private!

Senere, i 8. udbudsrunde, hvor al Bus Danmarks kørsel i Køge-området blev sendt i licitation, deltog Østtrafik også, idet man bød på en enhed med ekstrakørsel med 6 busser. Der var tale om ekstrakørsel på linje 208 og 501 (ekstrabusser til gymnasiet og den tekniske skole) samt driften på linjerne 243 og den anden myldretidstelebuslinje, linje 526, der kun betjentes med 12 m-busser. Det var dog Bus Danmark selv, der vandt kørslen, der blev udført af arvtageren Arriva Danmark.

Skolebusser i Vallø
Udvidelser lykkedes det dog at få i hus. Den 2. august 1999 udvidedes HT-kørslen, idet Østtrafik påbegyndte driften på linjerne 258 og 259. Begge linjer er skolebuslinjer i Vallø Kommune. Skolebusserne i kommunen er blevet åbnet for alle borgere som led i et samordningsprojekt mellem kommunen og HT. Østtrafik har herefter 2 busser beskæftiget med dette. Søndag d. 30. januar 2000 skete der den ændring, at linjerne 258 og 259 blev telebusser uden for de tidspunkter, hvor der var skolebuskørsel.

Ved skolesommerferiens udløb i 1999 blev der brug for nogle skolebusser, bl.a. i forbindelse med linje 258/259 og en skolebuslinje, som Østtrafik overtog i Herfølge (uden for HT-systemet). Der indsattes to busser, der allerede i nogle år havde tilhørt Østtrafik som skolebusser. Det var vogn 155 og 156 - begge Leyland-DAB serie 7-busser. Den ene, nr. 155, var oprindeligt bygget som rutebil med dørarrangement 1-1-0, men blev i 1990 ombygget med dobbeltdøre, da den solgtes til City-Trafik i København. Den anden var født som bybus med dobbeltdøre. Begge busserne var i forvejen HT-gule, og blev i sin tid anskaffet af Østtrafik omkring 1995.

Bus 140 fik endvidere påsat skolebusskilte af den kvadratiske type med lys, der placeres foran og bag på bussen. Vognen kunne dog stadig ved lejlighed opleves på telebuslinjerne, selvom den kørte med skolebusskilte.

Linjerne 258 og 259 blev genvundet af Østtrafik med virkning fra 2. januar 2002 ved en udbudsforretning, som HUR gennemførte i efteråret 2001.

Ny servicebus - og nye vognnumre
Som noget lidt specielt for en servicebuslinje, var der i 2002 overfyldningsproblemer i Køges servicebuslinje 856. Kommunen ønskede en større bus indsat, og dette endte med, at Østtrafik fandt en DAB-servicebus fra 1994 frem fra gemmerne, genindregistrerede den og malede den gul. Det var nr. 151 - den, der som omtalt også var i brug som servicebus enkelte gange i STS-bemaling.

Østtrafiks bus 7650 på Parkvej i Køge i trafik på linje 856 DAB-servicebus nr. 7650 på Parkvej i Køge som servicebus på linje 856, 17. august 2005.

Ved indsættelsen af den nye servicebus opstod der det problem, at der nu kørte to busser i HUR-området med nr. 151. ES Bus i Roskilde havde nemlig også en DAB-servicebus med nr. 151. I den forbindelse kom Østtrafik derfor til at anvende HUR-internnumre, der alle er firecifrede. Numrene svarer til bussernes radionumre. Østtrafiks busser fik numre i 7600-serien (mens ES Bus benyttede 7500-serien).

Numrene blev tildelt som følger:

7632 og 7640 - Leyland-DAB serie 7 (10,24 m), tidl. nr. 132 og 140
7650 - DAB-servicebussen, tidl. nr. 151
7651-7654 - Van Hool-midibusser, tidl. nr. 051-054 i samme rækkefølge
7655-7656 - Leyland-DAB serie 7-busser, tidl. nr. 155-156, der anvendtes på på linje 258/259 i Vallø Kommune
7684 - DAB serie 15-lavgulvsbussen, tidl. nr. 184

Servicebuskørsel i Greve
ES Bus havde som nævnt budt på tele-/servicebuskørslen i Køge i begge udbudsrunderne, men altså uden held. I 2000 havde ES Bus dog til gengæld vundet servicebuslinjerne i Greve-Hundige, Høje Taastrup-Hedehusene og Roskilde samt noget telebuskørsel. Ved siden af udførte ES Bus turistkørsel, ligesom man fra 2001 kørte en servicebuslinje i Glostrup. Der var tre forskellige ES Bus-selskaber, og tele- og servicebuskontrakterne fra 2000 lå i det ene, som 20. november 2003 gik i betalingsstandsning og indstillede driften. Turistkørslen og Glostrup-servicebussen, som lå i de andre selskaber, kørte videre, men i alt fem servicebuslinjer holdt altså stille den 20. november.

HUR måtte nu ud at få nye kørselsaftaler i hus, idet kørslen i al hast måtte genudbydes. Disse nye aftaler trådte først i kraft fra mandag 24. november 2003, og i dagene 21.-22. november (servicebusserne kører ikke om søndagen) udførtes kørslen derfor på baggrund af nogle meget hurtigt indgåede og altså helt kortvarige aftaler. Østtrafik kørte således servicebuslinje 854 i Greve-Hundige disse to dage og anvendte en Van Hool A308 til formålet. Genudbuddet af kørslen blev vundet af Arriva Danmark.

Linje 255 bliver HUR-linje
Østtrafik havde i mange år kørt STS-rute 255 mellem Køge, Hårlev og Karise. I 2004 måtte STS gennemføre en række nedskæringer i driften, og det betød, at den amtsgrænseoverskridende rute 255 nedlagdes mellem Hårlev og Karise. Da ruten således pr. 1. juli 2004 alene forløb inden for HUR-området, overtog HUR ansvaret for den. Østtrafik forblev ved den lejlighed entreprenør på linjen, men kørslen lagdes nu ind under selskabets eksisterende kontrakt med HUR om telebuskørsel mv. Linjen skulle herefter køres med en solskinsgul lavgulvsbus, og det kom der noget ganske interessant ud af...

Til bybusserne i Thorshavn på Færøerne var der blevet leveret et par Scania OmniCity-lavgulvsbusser. OmniCity er en den "rigtige" lavgulvsbus i Scanias Omni-serie, og i modsætning til laventrébussen OmniLink, der er blevet ret udbredt i Danmark, har OmniCity trinfrit, fortovslavt gulv gennem hele bussen. Af forskellige grunde er det aldrig lykkedes for Scania/DAB at sælge flere OmniCity'er i Danmark, end hvad der kan tælles på én hånd. Men den ene af Thorshavn-bybusserne blev på et tidspunkt i 2003/04 solgt til Sommer i Taastrup, og den købte Østtrafik så til brug på linje 255. Bussen, der fik internnummer 7657, er således ikke alene en sjælden bus i kraft af at være en af landets ganske få Scania OmniCity'er - den er også brugtimporteret fra Færøerne! En helt anden historie er så, at bussen på en lang række punkter ikke lever op til de indretningsmæssige krav, HUR normalt stiller til entreprenørernes busser...

Østtrafiks bus 7657 som linje 255 på Køge st. Thorshavn-bybussen passede også 17. august 2005 sin faste opgave: linje 255. Bus 7632 spejler sig i bussens sideruder.

Den nye køreplan, som linje 255 fik, er i øvrigt ganske stram på visse tidspunkter. Først på eftermiddagen har bussen hhv. 2 og 4 minutters udligningsophold i Hårlev og Køge, og en enkelt morgentur skal ankomme til og afgå fra Hårlev i samme minut! Enkelte ture på linjen køres af busser fra andre af Østtrafiks linjer. Det gælder eftermiddagsafgangene fra Køge kl. 16.36 og 17.36, der køres af servicebussen fra linje 856 for den første afgangs vedkommende, og af den ene telebus fra linje 525 for den andens. Dette er meget praktisk, da disse busser alligevel skal hjem til garagen i Hårlev efter endt arbejde! Endvidere køres den første morgentur fra Hårlev til Køge muligvis af en anden bus, men ellers står OmniCity'en for alle ture på linjen.

Også ved sommerkøreplansskiftet 2004 blev VT-rute 251 nedlagt mellem Ørslev og Køge, og den berører dermed ikke længere HUR-området. Ekstrakørslen er derfor flyttet til rute 252, Ringsted-Slimminge-Køge.

Status i august 2005 - nyt udbud i horisonten
Status i august 2005 er, at Østtrafik udfører kørslen på HUR-linjerne 255, 258, 259, 525, 825, 826 og 856 samt dagcenterkørsel i Køge. Herudover køres lidt ekstrakørsel. Til brug herfor råder man over 11 gule HUR-busser af årgang 1983-98 fordelt på

Alle busserne anvendes regelmæssigt. F.eks. kan begge vognene 7632 og 7640 opleves i drift hver formiddag. Herudover kan det nævnes, at bus 7650 er fast vogn på servicebuslinje 856 i Køge, mens 7655-7656 er faste på skolebuslinjerne 258 og 259 i Vallø Kommune. 7657 er fast vogn på linje 255, mens 7684 bl.a. kører meget på linje 525. Van Hool-midibusserne anvendes, udover som telebusser, også på dagcenterkørslen.

I august 2005 havde HUR endnu ikke iværksat et genudbud af kontrakten, der altså står til udløb i 2006.

Ændret ejerforhold
I forbindelse med, at privatbanerne overgik til amterne, fusionerede Østbanen A/S, som Østtrafik var et datterselskab af, med Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) med HL som det fortsættende selskab. Jernbanedriften blev udskilt i det 100 pct. HUR-ejede Lokalbanen A/S. Østtrafik er herefter et datterselskab af Hovedstadens Lokalbaner (og ikke af Lokalbanen A/S, som det tidligere er fremgået af denne artikel). HL ejes dels af HUR (45 pct.), dels af amterne (16 pct.), en række primærkommuner (14 pct.) og endelig private aktionærer m.fl. (25 pct.).

Hvor tre trafikselskaber mødes...
Østtrafik indstillede som nævnt kørslen for Vestsjællands Trafikselskab (VT) den 1. januar 1998. Men siden 1. januar 2003 har selskabet igen vundet kørsel i Vestsjællands Amt. Den 3-årige kontrakt er dog i skrivende stund igen i udbud til ny kontraktbegyndelse 1. januar 2006. Selskabet kører også videre på sin kontrakt med Storstrøms Trafikselskab (STS), der blev genvundet pr. 1. juli 1999. Derudover har man HT-kørslen som beskrevet i denne artikel. Selskabet lever dermed i bedste velgående på det eneste sted i HT-området, hvor busser fra alle de tre sjællandske trafikselskaber (HT, VT og STS) mødes. Østtrafik kører for dem alle!

Vognløbet for ekstraturen på linje 525

Tak til Niels Munch Christensen for tilsendte oplysninger!

Kilder: "Oversigt over indkomne tilbud vedr. HTs 7. udbud af almindelig rutekørsel", HT 11.09.97; "Oversigt over indkomne tilbud vedr. HTs 8. udbud af almindelig rutekørsel", HT 16.09.98; "Oversigt over indkomne tilbud vedr. HTs 9. udbud, telebusser", HT 06.09.99; "Østbanen - rutebiler 1926-1931-1991", Foreningen Busfronten 1991; HT-Ændringsnotat af 26. febr. 99; "Modern Van Hool Buses and Coaches", John Veerkamp, http://busexplorer.com/WorldBus/VanHool-Text.html, 23.08.05; Niels Munch Christensen, Hovedstadens Lokalbaner; egne observationer.