Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2019

Udbud af beredskabsbusser for metrocityringen afgjort

Af Thomas de Laine

Lavbagperronbus i Køge
Lokalbus har en mængde tidligere Aarhus-bybusser af højgulvstypen med lav bagperron. De bruges en del til fast ekstrakørsel for Movia og S-togsbusser for DSB mv. Her ses en af dem som morgenekstravogn mod Køge Gymnasium i oktober 2017. Foto: Thomas de Laine.

Movia afgjorde for nylig, hvem der skal stå for den beredskabsbuskørsel for metrocityringen, som Myldretid tidligere har omtalt (se Busberedskab for metrocityringen og Nyt Bynet undervejs, 17. dec. 18). Resultatet af udbuddet blev, at Arriva, Lokalbus og Umove hver har vundet en del af opgaven.

Behovet for busberedskabet skyldes, at en stor omlægning af det ordinære buslinjenet kaldet "Nyt Bynet" vil finde sted i 2019. Nyt Bynet er en tilpasning til metrocityringen, hvilket vil sige, at der dels er skåret en betydelig mængde kørsel væk, især hvor metrocityringen kommer, og dels er de øvrige linjer i betydelig grad ændret til at føde ind til metrocityringen forskellige steder, bl.a. på Frederiksberg, i stedet for at bringe passagererne helt ind til centrum. Hvis man kommer i en situation, hvor Nyt Bynet er indført, men metrocityringen endnu ikke kører, skal busberedskabet lukke hullet.

Den udbudte busberedskabskørsel svarer til busbetjening af metrocityringens linjeføring i begge retninger, ekstra busbetjening på metrocityringens mest centrale del mellem City og Østerbro samt ekstrakørsel på en del af linje 12. Herudover dækker beredskabet også eventuel ekstra kørsel på de ordinære buslinjer i Storkøbenhavn, hvis der bliver behov for det.

Der er tale om et beredskab, hvilket vil sige, at kørslen ikke nødvendigvis kommer til at finde sted, men de tre busselskaber, der nu har vundet kontrakterne, skal stå standby. De må godt anvende busser og chauffører til andre opgaver, mens de står standby, så længe beredskabet "vinder", såfremt der bliver behov for det. Busserne skal på gaden, hvis der bliver en periode mellem indførelsen af Nyt Bynet-busnettet og åbningen af metrocityringen, hvis der bliver indkøringsproblemer med metrocityringen efter åbningen, hvis der viser sig at mangle kapacitet i Nyt Bynet-busnettet, eller hvis der opstår driftsproblemer i metroen, når Nordhavnsgrenen efterfølgende åbner i første del af 2020. Beredskabet kan aktiveres med et varsel på helt ned til 10 timer.

Busberedskabet blev fordelt mellem udbuddets vindere som følger:

Lokalbus udfører i forvejen megen togbuskørsel for DSB og faste ekstrakørsler for Movia, hvor bl.a. selskabets Volvo B12M-lavbagperronbusser optræder. Disse er alle brugte busser fra Aarhus Sporveje. Lokalbus anvender i denne sammenhæng i vidt omfang underentreprenører. Arrivas busser er også et velkendt syn ved sporarbejder, formentlig bl.a. i kraft af Arrivas størrelse, antal busanlæg og mindre lager af overskydende busser. Det synes på denne måde meget oplagt, at størstedelen af busberedskabet er vundet af netop Lokalbus og Arriva. Udbuddet var formelt Movias udbud B1.

Stadig ukendt åbningsdato for metrocityringen

I den ideelle verden blev de meget omfattende buslinjeændringer i København, på Frederiksberg og i en række omegnskommuner, der under ét kaldes Nyt Bynet, indført netop på metrocityringens åbningsdag. Det er imidlertid ikke umiddelbart muligt, da denne åbningsdato ikke nødvendigvis kendes med det varsel, der er nødvendigt i forhold til bl.a. Movias kontrakter med busentreprenørerne. Under normale omstændigheder er dette varsel mindst 3 måneder.

Det var planen, at Metroselskabet her i april skulle kunne have udmeldt en åbningsdato for metrocityringen, hvilket forventedes at blive omkring 1. september 2019. Efter denne udmelding ville det være muligt for Movia at planlægge et tidspunkt for indførelsen af Nyt Bynet-busnettet, formentlig fra og med den søndag, der faldt nærmest på metrocityringens åbningsdato. Køreplansskift gennemføres traditionelt på søndage, hvilket bl.a. giver lidt mere ro til at rokere om på ting og sager end hverdage.

Før påske måtte Metroselskabet imidlertid meddele, at man ikke kan sætte en åbningsdato for metrocityringen før til juni. Årsagen er, at hovedentreprenøren ikke har nået en vigtig milepæl i anlægsarbejdet, nemlig den såkaldte "Ready for Handover" i slutningen af marts måned. Ifølge Metroselskabet er det dokumentation for et betydeligt antal tests og visse fysiske arbejder på stationerne, der mangler. Samtidig pointerer man dog, at det planlagte åbningstidspunkt stadig er inden for rækkevidde.

I skrivende stund kendes der derfor hverken en åbningsdato for metrocityringen eller en dato for indførelsen af Nyt Bynet-busnettet, og der er fortsat usikkerhed om, hvor lang tid der vil være mellem de to datoer. Hvad man derimod kan være ret sikker på, er, at offentligheden ikke vil have den store forståelse for at blive udsat for en periode med busberedskabet, hvis Nyt Bynet-busnettet indføres før åbningen af metrocityringen.

Det er muligt, Movia med mindre end de sædvanlige 3 måneders varsel vil kunne udsætte Nyt Bynet-skiftedagen mod kompensation til entreprenørerne osv. Men det er ikke sikkert, man vil kunne nå det, hvis der sker en udskydelse af metrocityringens åbning kort før den ellers udmeldte åbningsdag. Det skyldes ikke blot nødvendigheden af at ændre køreplaner og chaufførernes vagtplaner mv. med kort varsel og i stort omfang, men også at der vil være afbestilt buskørsel med ca. 40 busser, og at de bortsparede busser og chauffører ikke nødvendigvis vil være til rådighed efter den planlagte skiftedag. Vi har som bekendt i 2017 set en meget sen aflysning af åbningen af Aarhus Letbane, og selvom det næppe er så grelt i forhold til metrocityringen, må det også huskes, at den eksisterende metro tilbage i 2002 først opnåede en betinget godkendelse omkring halvandet døgn inden den planlagte åbning. Lignende situationer kendes desuden i udlandet.

Hvor meget vi kommer til at se til busberedskabet vil afhænge af, hvordan de følgende begivenheder kommer til at ligge tidsmæssigt i forhold til hinanden:

Mens vi venter, er Movia allerede gået i gang med at fjerne dele af stoppestedsskiltene rundt omkring i byen, da arbejdet med at ændre disse, så de passer til Nyt Bynet, er ret omfattende.

Kilder: Endeligt udbudsmateriale til Movias udbud B1, januar 2019; udbudsbekendtgørelse afsendt 15.04.19; pressemeddelelse fra Metroselskabet 11.04.19