Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Busnettet efter metrocityringens åbning ligger fast

Af Thomas de Laine

Billedet der blev brugt til "Bevar 1A"
En linje 1A-bus på Østerbrogade, dengang City-Trafik kørte linjen, blev brugt af "Bevar 1A"-gruppen på Facebook. Originalbilledet blev taget 20. april 2008 - i dag kører Arriva linjen. Foto: Thomas de Laine.

Københavns nye buslinjenet, også kaldet Nyt Bynet, ligger nu klar i sin endelige udformning. Forslaget, som Myldretid tidligere har omtalt, er efter den politiske behandling i alle de 12 berørte kommuner og Region Hovedstaden blevet vedtaget, men med visse ændringer. Københavns, Frederiksberg, Gentofte og Gladsaxe kommuner havde det nye linjenet i høring, og det er bl.a. på baggrund af borgernes ønsker, at der er sket nogle justeringer.

Under høringen var der f.eks. en gruppe, der kæmpede for at beholde linje 1A på Vigerslev Allé vest for Toftegårds Plads i stedet for den foreslåede omlægning via Ny Ellebjerg st. Det skete bl.a. på Facebook under navnet "Bevar 1A" (og under anvendelse af et billede planket fra nærværende hjemmeside!) og bar i nogen grad frugt, idet Københavns Kommune valgte at få flere myldretidsafgange end først planlagt samt natdrift på linje 10, der dog fortsat vil træde i stedet for linje 1A på strækningen. Også i Gentofte Kommune er der sket væsentlige ændringer i forhold til forslaget.

Justeringerne sammenlignet med forslaget blev som følger, idet frekvensændringer mv. desværre ikke kendes:

Der vil efter sommerferien i år begynde en informationskampagne om det nye linjenet, som indføres omkring metrocityringens åbning til næste sommer.

Det store kompensationspuslespil

Bag det samlede forslag til Nyt Bynet lå også forholdsvis detaljerede overvejelser om, hvordan kagen skulle skæres, når en mængde linjer nedlægges og reduceres, mens nye linjer skal køres, inden for de eksisterende kontrakter med busselskaberne. Movia varslede således først på året i udbudsbekendtgørelser de forestående reduktioner og mulig kompenserende kørsel i visse kontrakter, nemlig disse (linjenumre er tilføjet af Myldretid):

Arriva og De Blaa Omnibussers kørsel i Gentofte Kommune, der i det endelige linjenet ændres noget mere end forudsat, var ikke omfattet af denne varsling, men det drejer sig om linje 176 (Arriva-kørsel i udbud A12) og linje 169/179 (De Blaa Omnibusser-kørsel i udbud A4), og justeringerne er formentlig mængdemæssigt ret håndtérlige, hvis man antager, at linje 171/172 skal køres af De Blaa Omnibusser.

Med linjenettet på plads kan Movia nu få fordelingen af linjerne endeligt aftalt med entreprenørerne. Undtaget fra dette puslespil er linje 2A, 18 og 350S, som er omfattet af det igangværende udbud A17, hvor de nye kontrakter vil træde i kraft cirka samtidig med indførelsen af det nye linjenet.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 14.06.18; beskrivelser og kort for de enkelte linjer og bydele; udbudsbekendtgørelser afsendt af Movia 12.01.18