Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Fuldt forslag til Bynet 2019

Af Thomas de Laine

Linjekort baseret på koncentriske cirkler
Det nye linjekort baseret på koncentriske
cirkler, udarbejdet af Movia.

Bynet 2019 er det net nye buslinjet i København, som bliver indført når metrocityringen åbner, hvilket forventes at ske i juli 2019. Der har tidligere været en høring vedrørende "bogstavbusserne" i det nye linjenet, altså A-, C- og S-buslinjerne, men nu er det komplette net beskrevet. Blandt andet gennemfører Københavns Kommune nu en høring via lokaludvalgene af de lokale linjer, dvs. linjer som 10, 12, 13 osv., og de berørte kommuner skal beslutte sig politisk forud for trafikbestillingen hos Movia.

Trods høringer og lokal politisk behandling må det forventes, at det endelige linjenet kommer til at ligne det nu foreslåede til forveksling, og at det især er småting, der vil ske af ændringer med A-, C- og S-buslinjerne. Til gengæld kan det konstateres, at der er sket visse justeringer i A-, C- og S-buslinjerne i forhold det planlagte, dengang de var i høring. Blandt andet forbliver linje 250S på Langebro.

De overordnede træk

Det nye linjenet er bl.a. bygget op om, at busserne føder passagerer ind til metrocityringen, f.eks. ved at køre via nye knudepunkter så som Frederiksberg Allé st. eller Nørrebro st. Desuden sker der generelt reduktion i frekvensen på strækninger, hvor der i dag køres mere eller mindre parallelt med metrocityringen, og kørslen på disse strækninger opbrydes i flere forskellige linjer. Linje 4A bliver f.eks. i nordenden erstattet af den mere lavfrekvente linje 12, og linje 1A erstattes gennem City af en ny og lavfrekvent linje 23.

En ikke uventet konsekvens er, at der bliver temmelig få busser "inden for voldene". Kgs. Nytorv vil således alene have linje 23 med 2 afgange i timen i hver retning, og der vil ikke længere køre busser i Nørregade eller i Sølvgade sydøst for Georg Brandes Plads, ligesom der ikke vil køre busser mellem Kgs. Nytorv og Nørreport. Også længere fra selve metrocityringens betjeningsområde sker der markante ændringer. Amager vil f.eks. være helt uden A-buslinjer (Christianshavn og Refshaleøen er ikke en del af Amager), og en vej som Røde Mellemvej vil være helt ubetjent.

Linjekort med koncentriske cirkler

Linjekort, eller mere præcist linjediagrammer, der er bygget op baseret på koncentriske cirkler, er i disse år på mode blandt folk, der designer den slags. Der findes en mængde flotte eksempler på sådanne kort, som i praksis nok passer bedre på nogle byer og systemer end andre. F.eks. virker det overbevisende med New Yorks subway.

I materialet, der beskriver det nye linjenet i København findes der et sådant kort over det nye linjenet, og det vil sikkert dele vandene. Umiddelbart skal man dog, i den foreliggende version, være forholdsvis godt bekendt med det københavnske vejnet, for at kunne gennemskue, hvilken vej de forskellige linjer kører. Tilbage i 1980'erne prøvede HT i øvrigt også i nogle år med linjekort på diagramform i stedet for geografisk korrekte kort, men dette blev droppet igen.

Linje for linje

Her er det nye linjenet:

Linje 1A kører fra Avedøre st. via Hvidovre Hospital til krydset Vigerslev Allé/Vigerslevvej ad nuværende rute. Herfra køres ad Vigerslevvej, Folehaven, Gammel Køge Landevej, Ny Ellebjerg st., Gammel Køge Landevej, Toftegårds Plads og Vigerslev Allé forbi Carlsberg st. til Enghavevej. Herfra køres ad nuværende linje 3A's rute til Trianglen og videre ad nuværende linje 1A-rute til Hellerup st. Strækningen nord for Hellerup ertattes af ny linje 23. Der bliver 10 afgange i timen i myldretiden og 8 i øvrige dagtimer med halvdelen på strækningen Hvidovre Hospital-Avedøre st.

Linje 2A følger nuværende rute mellem Tingbjerg og Christianshavn st. og overtager herfra linje 9A's rute til Refshaleøen. Linjen får 10 afgange i timen i myldretiden og 9 i øvrige dagtimer.

Linje 3A nedlægges og erstattes af de omlagte linjer 1A og 9A.

Linje 4A erstattes mellem Valby og Ørestad/Lergravsparken af ny linje 18 og mellem Nørrebro st. og Svanemøllen af den omlagte linje 12. Mellem Toftegårds Plads og Friheden st. erstatter den linje 8A. Fra Nørrebro st. overtager linje 4A ruten til Emdrup Torv fra linje 66 og fortsætter via Høje Gladsaxe til Buddinge st. Linjen får 12 afgange i timen i myldretiden og 8 i øvrige dagtimer. Dog er der kun 8 afgange i timen hele dagen mellem Buddinge og Emdrup.

Linje 5C bibeholdes uændret. Dog ændres linjeføringen omkring Rådhuspladsen til Jarmers Plads, H.C. Andersens Boulevard og Vesterbrogade.

Linje 6A afkortes til strækningen Buddinge st.-Nørreport st. Resten af strækningen overgår til den nye linje 7A. Linjen får 18 afgange i timen i myldretiden og 12 i øvrige dagtimer; dog kun 9 hhv. 8 mellem Buddinge og Emdrup.

Linje 7A er en ny linje, der erstatter Roskildevejsgrenen på linje 6A og kører som en forløber for metrocityringens sydhavnsforlængelse via Teglholmen og Sluseholmen mm. Ruten går fra Rødovrehallen ad Tårnvej og Roskildevej til Pile Allé. Herfra ad Pile Allé og Frederiksberg Allé via knudepunktet Frederiksberg Allé st. og videre til Hovedbanegården. Fra Hovedbangeården fortsættes via Fisketorvet ad Kalvebod Brygge og Vasbygade til Teglholmen, Sluseholmen, Mozarts Plads, Sjælør st. og Ny Ellebjerg st. i stedet for linjerne 14 og 34. Linjen får 9 afgange i timen i myldretiden og 8 i øvrige dagtimer.

Linje 8A nedlægges, men erstattes af den "genopstandne" linje 18 samt i sydenden af den omlagte linje 4A.

Linje 9A omlægges ad Korsdalsvej, Rødovre Parkvej og Rødovrevej for at betjene det nye byudviklingsområde ved IrmaByen og boligområderne langs Rødovrevej. Fra Rødovrevej/Jyllingevej køres ad nuværende rute frem til Gammel Kongevej ved Madvigs Allé. Herfra køres der ad Madvigs Allé via Frederiksberg Allé st. og videre ad Platanvej og Vesterfælledvej til Carlsberg st. Herfra fortsættes til Enghavevej og videre ad den sydlige del af linje 3A's rute til Valbyparken. Linjen får 8 afgange i timen hele dagen.

Linje 10 foreslås ikke ændret mellem Brønshøj Torv og Vigerslev Allé st. Fra Vigerslev Allé st. tænkes linjen omlagt til at køre ad Vigerslev Allé via Toftegårds Plads og Carlsberg st. til Enghavevej og herfra ad Ingerslevsgade og Tietgensgade til Rådhuspladsen til erstatning for denne del af linje 1A. Linjen får 5 afgange i timen i myldretiden og 4 i øvrige dagtimer.

Linje 12 foreslås uændret på strækningen mellem Islev/Ålekistevej og Fuglebakken st. Herfra foreslås den at køre ad Borups Allé og Nordre Fasanvej til Nørrebro st. og videre ad Lygten, Tagensvej mv. til Svanemøllen st. i stedet for nordvestdelen af nuværende linje 4A. Med denne ændring mister linje 12 helt kontakten til sin oprindelige rute. Linjen får 4 afgange i timen hele dagen; dog fortsat kun 2 afgange i timen mellem Islev og Ålekistevej. Mellem Svanemøllen og Ålekistevej får linjen om aftenen dobbelt så høj frekvens, som den har i dag, nemlig 2 afgange i timen!

Linje 13 foreslås afkortet fra Bellahøj til Rødovre Centrum og omlægges ad Roskildevej og Tårnvej. Linjen får 3 afgange i timen hele dagen. Mellem Ålholm Plads og Bellahøj erstattes den af linje 26.

Linje 14 foreslås afkortet til strækningen Ryparken-Nørreport st. med uændret linjeføring. Linjen får 5 afgange i timen i myldretiden og 4 i øvrige dagtimer.

Linje 15E foreslås uændret og med 6 afgange i timen i myldretiden.

Linje 18 foreslås at "genopstå". Den udgår fra Emdrup Torv og kører via Emdrup st. og ad Lersø Parkallé til Jagtvej. Herfra følger den nuværende linje 8A, dvs. den gamle linje 18, til Toftegårds Plads. Fra Toftegårds Plads overtager den linje 4A's kørsel via Mozarts Plads og Sjællandsbroen til Bella Center, Ørestad, Sundbyvester Plads og Lergravsparken. Linjen får 12 afgange i timen i myldretiden mellem Valby st. og Bella Center st., hvorfra halvdelen kører til hhv. Ørestad og Lergravsparken, ligesom halvdelen kører mellem Emdrup Torv og Valby. I øvrige dagtimer kører 9 afgange i timen mellem Valby og Lergravsparken, der fordeles med 2/3 til Lergravsparken og resten til Ørestad. Mellem Valby og Emdrup kører i øvrige dagtimer 3 afgange i timen.

Linje 21 foreslås uændret. Ruteføringen omkring Damhustorvet er dog justeret i forhold til i dag, så der køres lidt længere ud ad Roskildevej og til/fra Damhus Boulevard ad Randrupvej - en ændring, der sandsynligvis mere har at gøre med det igangværende ombygningsarbejde i området end med linjeændringerne forårsaget af metrocityringens åbning. Linjen får uændret 6 afgange i timen hele dagen.

Linje 22 foreslås uændret og med 3 afgange i timen hele dagen.

Linje 23 foreslås oprettet fra Valby st. via Toftegårds Plads og ad Vigerslev Allé til Vigerslev Allé st. og videre ad Kulbanevej, Vigerslevvej, Gammel Køge Landevej og Ellebjergvej til Mozarts Plads. På denne del af ruten erstattes dele af linjerne 10 og 132. Herfra videre til Sydhavn st. og ad linje 14's nuværende rute ad bl.a. Istedgade til Hovedbanegården og Rådhuspladsen. Herfra fortsættes via Vindebrogade, Christiansborg, Holmens Kanal, Kgs. Nytorv, Bredgade-Grønningen/Store Kongensgade til Østerport st. og Lille Triangel. Herfra fortsættes der via Strandboulevarden og Nordhavn st. tilbage til Østerbrogade ved Poul Henningens Plads st. og videre nordpå ad Østerbrogade og Strandvejen forbi Svanemøllen st., gennem Hellerup og forbi Charlottenlund Fort til Klampenborg i stedet for linje 1A's ture hertil. Linjen får 2 afgange i timen i hele driftstiden.

Linje 26 foreslås forlænget i vestenden fra Ålholm Plads via Flintholm og Vanløse stationer til Bellahøj til erstatning for linje 13. Fra Ålholm Plads til Frederiksberg Allé st. følges nuværende rute, men herfra føres linjen ad Gammel Kongevej til Vesterport st. og videre gennem Bernstorffsgade via Hovedbanegården og Polititorvet til Christians Brygge, Det Kongelige Bibliotek og Holmens Kirke samt videre ad Holbergsgade til Sankt Annæ Plads. Linjen erstatter således en del af linje 66. Den får 4 afgange i timen hele dagen.

Linje 27 foreslås uændret at udgå fra Østerport st. (nordøst) med betjening af Oceankaj og Færgehavn Nord, men vil derudover også få en gren til Langeliniekaj, der erstatter linje 26. Mellem Østerport og DFDS Terminalen får linjen 3 afgange i timen hele dagen. Mellem DFDS Terminalen og Oceankaj får linjen 4 afgange i timen i myldretiden og 2 i øvrige dagtimer. Mellem Østerport og Langeliniekaj får linjen 3 afgange i timen hele dagen.

Linje 31 foreslås afkortet og omlagt til endestation på Jydeholmen i Vanløse og herfra at køre ad linjens nuværende rute til Vesterport st. Herfra fortsættes ad linje 2A's nuværende rute til Lergravsparken og ad Backersvej og Kastrupvej til Kastrup st. Linjen får 5 afgange i timen i myldretiden og 4 i øvrige dagtimer.

Linje 33 foreslås uændret, bortset fra at de ture, der i dag kører direkte ad Kongelundsvej uden om Ørestad, vil blive ført gennem Ørestad. Kongelundsvej efterlades derfor ubetjent mellem Slusevej og Løjtegårdsvej. Linjen får 4 afgange i timen hele dagen; mellem Nøragersmindevej og Dragør dog kun 2 afgange i timen i myldretiden og timedrift resten af dagen.

Linje 34 foreslås afkortet, så der kun køres mellem Bella Center og destinationerne længere mod syd på Amager. Teglholmen og Sluseholmen betjenes af den nye linje 7A. Linjen får 2 afgange i timen i myldretiden og 1 afgang i timen resten af dagen. Halvdelen af turene kører til Søvang og den anden halvdel til Nøragersmindevej.

Linje 35 foreslås afkortet fra DR Byen st. til Sundbyvester Plads, hvor linje 78 i stedet vil køre. Linjen vil få 2 afgange i timen hele dagen; dog 4 afgange i timen i myldretiden mellem Lufthavnen og Dragør.

Linje 36 foreslås uændret og med 3 afgange i timen i myldretiden og 2 afgange i timen i øvrige dagtimer.

Linje 37 foreslås omlagt, så der ikke køres fra Vesterport st. ad Farimagsgaderne til Lille Triangel og Nordhavn st. I stedet foreslås linjen at overtage linje 34's nuværende rute mellem Vesterport st. og Flintholm st. Mellem Vesterport st. og Amagerværket foreslås ruten ikke ændret. Linjen får 2 afgange i timen hele dagen mellem Flintholm og Vesterport og i myldretiderne også til Amagerværket. I øvrige dagtimer kører kun hver anden tur til Amagerværket.

Linje 42 foreslås nedlagt.

Linje 66 foreslås nedlagt.

Linje 68 foreslås omlagt, så den nuværende rute mellem Høje Gladsaxe og Bagsværd bortfalder. I stedet køres der til Gladsaxe Trafikplads og ad linje 161's nuværende rute til Lyngby st. Linjen foreslås ført ad Borups Allé, Rantzausgade og Åboulevard, så Nuuks Plads st. betjenes, så Forum st. ikke længere betjenes, og så linje 12 erstattes på denne strækning. Fra Vesterport st. fortsættes via Hovedbanegården, Langebro, Islands Brygge, Artillerivej og Vejlands Allé til Bella Center st. i stedet for linje 250S. Linjen får 2 afgange i timen hele dagen; dog 6 afgange i timen i myldretiden og 4 afgange i timen i øvrige dagtimer mellem Bellahøj og Kigkurren.

Linje 71 foreslås nedlagt.

Linje 72 foreslås uændret og med 1 afgang i timen hele dagen.

Linje 74 foreslås uændret og med 1 afgang i timen hele dagen.

Linje 77 foreslås at ophøre med at være ensrettet ringlinje med modkørende linje 78, men i stedet at være en almindelig buslinje, der delvist erstatter den nordlige del af nuværende linje 77/78. Ny ruteføring foreslås at være Sundbyvester Plads-Lergravsparken st.-Islands Brygge og herfra ad Artillerivej og Vejlands Allé til Bella Center st. Linjen får 2 afgange i timen i myldretiden og 1 afgang i timen i øvrige dagtimer.

Linje 78 foreslås at ophøre med at være ensrettet ringlinje med modkørende linje 77, men i stedet at være en almindelig buslinje, der delvist erstatter den sydlige del af nuværende linje 77/78 og en del af linje 35. Ny ruteføring foreslås at være DR Byen st.-Sundbyvester Plads-Femøren st. Linjen får 2 afgange i timen hele dagen.

Linje 132 afkortes fra Valby st. til Friheden st. og erstattes på bl.a. Vigerslevvej af den nye linje 23. Linjen foreslås i øvrigt stort set uændret, idet ruten dog tænkes ført ad Jyllingevej og Tårnvej forbi Rødovre Centrum. Linjen får 4 afgange i timen hele dagen; dog kun 2 afgange i timen nord for Rødovre Centrum.

Linje 133 foreslås uændret og med 2 afgange i timen hele dagen.

Linje 137 foreslås uændret og med timedrift om aftenen.

Linje 139 foreslås uændret og med 8 afgange i timen i myldretiden og 2 i øvrige dagtimer.

Linje 142 foreslås uændret og med 2 afgange i timen hele dagen.

Linje 150S bibeholdes uændret.

Linje 161 foreslås afkortet fra Lyngby st. til Herlev st. Mellem Gladsaxe Trafikplads og Lyngby erstattes den af linje 68. Linjen får 2 afgange i timen hele dagen.

Linje 164 foreslås oprettet til erstatning for dele af linjerne 42, 165 og 166. Fra Ballerup st. køres til Gladsaxe Trafikplads, Vangede st., Gentofte Hospital og Hellerup st. til Tuborg Havn og i myldretiden videre til Skudehavnsvej. Linjen får 3 afgange i timen hele dagen; dog som nævnt kun med kørsel til Skudehavnsvej i myldretiden.

Linje 165 foreslås at ophøre med at betjene Lautrupgård fra Klausdalsbrovej, som i stedet overlades til den nye linje 164. Linjen får 3 afgange i timen i myldretiden og 2 i øvrige dagtimer.

Linje 166 foreslås at køre uændret mellem Vallensbæk st. og Mørkhøj. Linjen foreslås derimod at få helt ny rute på den nordligste del, hvor der køres via Kildebakke st., Buddinge Torv og ad Buddinge Hovedgade og Bagsværd Hovedgade til Bagsværd st. og Værebroparken. Linjen får 3 afgange i timen hele dagen; syd for Glostrup st. dog kun 2 afgange i timen i dagtimerne uden for myldretiden.

Linje 176 foreslås uændret og med 3 afgange i timen i myldretiden og 2 i øvrige dagtimer.

Linje 184 foreslås uændret og med 3 afgange i timen hele dagen.

Linje 185 foreslås uændret og med 2 afgange i timen hele dagen.

Linje 200S bibeholdes uændret.

Linje 250S omlægges til at udgå fra Gladsaxe Trafikplads i stedet for Buddinge st. og vil køre ad Gladsaxe Møllevej til Hareskovvejen. I myldretiderne køres helt til/fra Bagsværd st. Fra Bellahøj køres ad Frederikssundsvej til Nørrebro st., ad Lundtoftegade mv. til Forum st. og videre ad nuværende rute til Hovedbanegården og Langebro. Fra Langebro får linjen sin gamle rute ad Amager Boulevard og Amagerbrogade igen helt frem til Korsvejen. Herfra overtages linje 350S' rute via Tårnby, Store Magleby og Dragør Sydstrand til Dragør stationsplads. Linjen får 6 afgange i timen i myldretiden og 4 i øvrige dagtimer.

Linje 350S afkortes til strækningen Ballerup st.-Nørreport st. med uændret rute, idet der dog ikke længere vil være ture, der kører ind og har endestation ved Herlev st. Linjen nedskæres ydermere til 5 afgange i timen i myldretiden og 4 i øvrige dagtimer.

Linje 500S bibeholdes uændret.

(Opdatering 8. januar 2018: Der er lavet en rettelse vedr. linje 4A og sket tilføjelser vedr. linje 23 og 132).

(Opdatering 13. januar 2018: Der er lavet en rettelse vedr. linje 5C).