Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen

Af Thomas de Laine

Linje 4A i Borgmester Christiansens Gade
Linje 4A var blandt de linjer, der opstod, da den nuværende metro åbnede i 2002-03. Linjens rute bliver savet over i mange dele, hvis forslaget til "Bynet 2019" bliver gennemført. Man har kunnet køre uden skift fra Sundbyvester Plads til Valby lige siden Sjællandsbroen åbning i 1959, men det ser altså ud til at lakke mod enden. Her ses en 4A i Borgmester Christiansens Gade mellem Mozarts Plads og Sjælør station - et vejstykke, der i forslaget er overladt til betjening med en endnu ikke defineret lokal buslinje. Foto: Thomas de Laine, 3. maj 2014.

Metrocityringens åbning nærmer sig, og den vil blive ledsaget af en større omlægning af busdriften i København. Et samlet bud på, hvordan hovedlinjerne i Københavns fremtidige linjenet skal se ud, er nu sendt i politisk høring. Det nye linjenet kaldes "Bynet 2019".

Mere præcist er det Forslag til Trafikplan 2016, der frem til december er i politisk høring hos kommunerne, de to regioner, Metroselskabet og DSB m.fl. I trafikplanen indgår den omfattende tilpasning af busnettet til metrocityringens åbning, og det indgår, at der udpeges et strategisk busnet af A-, S- og R-busser, der vil udgøre grundstammen i bustrafikken. Det strategiske busnet fastlægges først og er grundlaget for planlægningen af de lokale buslinjer, som så at sige er de almindelige gule busser uden bogstaver og farvede hjørner.

Behovet for et nyt linjenet
For nuværende ventes cityringen at åbne i juli 2019. Den udgår fra Hovedbanegården og vil derfra have stationer ved Rådhuspladsen, Gammel Strand, Kgs. Nytorv, Marmorkirken, Østerport, Trianglen, Poul Henningsens Plads (hjørnet Østerbrogade/Jagtvej), Vibenshus Runddel, Skjolds Plads (krydset Tagensvej/Haraldsgade), Nørrebro station, Nørrebros Runddel, Nuuks Plads (hjørnet Jagtvej/Rantzausgade), Aksel Møllers Have (ved Godthåbsvej), Frederiksberg station, Frederiksberg Allé (ved Platanvej) og Enghave Plads, hvorefter man er tilbage ved Hovedbanegården. Nogenlunde samtidig åbner grenen fra Østerport via Nordhavn station til Orientkaj. Metroen forventes at overtage op mod 40 millioner passagerer årligt fra busserne.

Metrocityringen følger altså stort set linje 1A mellem Hovedbanegården og Jagtvej, mens cityringens vestligere dele går mere på kryds og tværs af eksisterende buslinjer. Det betyder dog ikke, at kun linje 1A kan ventes berørt. Tværtimod er der lagt op til, at metrocityringens åbning - i lighed med åbningen af den eksistererende metro i 2002 og 2003 - også vil føre til omfattende linjeændringer i dele af byen, der ligger ganske langt fra de nye metrostationer.

I beregningerne af det foreslåede linjenet er udgifterne til busdriften uændrede, men der ventes et frafald på omkring 36 mio. påstigere årligt, hvorved indtægterne falder med ca. 200 mio. kr. årligt. Kørselsomfanget reduceres derfor med ca. 200.000 årlige timer. Alt i alt bliver busdriften altså noget mindre effektiv, når metrocityringen åbner.

Bynet 2019
Forslaget til Bynet 2019 er beskrevet herunder. Man skal dog bemærke, at linjenumrene kun er at betragte som "arbejdstitler", ligesom de omtalte lokale buslinjer endnu ikke er planlagt. Endelig skal man huske, at der i det hele taget fortsat kan ske ændringer i planerne.

Kort over det foreslåede linjenet

Bynet 2019 som foreslået: De seks A-buslinjer er røde, linje 5C er turkis, S-busserne er blå, og de lokale buslinjer er gule. Der må antages at gemme sig lokale buslinjer bag nogle af de røde, turkise og blå streger på kortet, der stammer fra arbejdsnotatet "Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Københavns Kommune", udarbejdet af Movia 19. september 2016.

Ændringerne i forhold til i dag:

 • Ny linje "1A": Linje 1A og 3A sammenlægges til en linje, der følger nuværende 1A fra Hellerup st. ad Strandvejen og Østerbrogade til Trianglen, hvorfra linje 3A's nuværende rute følges til den gamle Enghave st. Herfra køres ad Vigerslev Allé, Sjælør Boulevard, Ellebjergvej og Folehaven med betjening af Carlsberg, Sjælør og Ny Ellebjerg stationer og videre ad linje 1A's nuværende rute til Hvidovre Hospital. Myldretidsfrekvensen vil være 10 afgange i timen.

  I forhold til den nuværende linje 1A flyttes linjen altså til Ellebjergvej-Folehaven i stedet for Vigerslev Allé og gennem Valby. Derved opnår man betjening af det kommende knudepunkt Ny Ellebjerg, der vil stige i betydning, når den nye jernbane mellem København og Ringsted åbner, og som i øvrigt senere også vil blive endestation for metrocityringens sydhavnsgren. Nord for Hellerup, gennem City, på Vigerslev Allé og mellem Hvidovre Hospital og Avedøre st. skal lokale buslinjer i stedet stå for betjeningen.

 • Omlagt linje 2A: Linjeføringen er foreslået uændret mellem Tingbjerg og Christianshavn, hvorfra linjen erstatter linje 9A til Holmen. Linjen føres dog ikke ind til Operaen, men videre via Margretheholmen til Refshaleøen. Myldretidsfrekvensen vil være 12 afgange i timen; dog kun 9 på strækningen Rådhuspladsen-Refshaleøen.

  Passagertallene på linje 2A's nuværende rute mellem Christianshavn og Kastrup er for lavt i forhold til betjeningen af i dag, og på strækningen Lergravsparken-Kastrup lever frekvensen heller ikke op til, hvad der egentlig kræves i A-buskonceptet (dette har i øvrigt været tilfældet helt siden Østamagermetroens åbning i september 2007). Linje 2A's bortfaldne strækning skal i stedet dækkes af lokale buslinjer. Betjeningen længere ud end Operaen skyldes, at Margretheholmen og Refshaleøen er under udvikling med behov for en bedre betjening end i dag.

 • Nedlagt linje 3A: Den nye linje "1A" vil overtage det meste af linje 3A, mens sydenden af linjen dækkes af de fremtidige linjer "7A" og "9A". Betjeningen af området med Strandboulevarden mv. vil overgå til lokale buslinjer.

 • Nedlagt linje 4A: Passagerer på den nuværende linje 4A kommer til at vende sig til at skifte, for linjen er i forslaget nedlagt og erstattet af en stribe andre linjer. En lokal buslinje vil køre mellem Svanemøllen og Bispebjerg st., mens linjen mellem Nørrebro st. og Toftegårds Plads erstattes af linje "8A". På Sjælør Boulevard og via Mozarts Plads vil de nye linjer "1A" hhv. "7A" køre, mens betjeningen fra Sjællandsbroen til Bella Center og Ørestad st. vil blive klaret af den fremtidige linje "9A". Stykket mellem Bella Center, Sundbyvester Plads og Lergravsparken skal overgå til lokale buslinjer.

 • Forlænget linje 5C: Den linje 5C, der vil være en realitet fra april 2017, foreslås opretholdt, inklusive at en del af turene er ført til Herlev Hospital. Men linjen vil blive forlænget mod vest til Ballerup st. ad linje 350S' nuværende rute, idet linje 350S nedlægges. Vest for Herlev vil myldretidsfrekvenserne være 9 busser i timen til Herlev Hospital og 6 busser i timen til Ballerup st.

 • Opdelt linje 6A: Den nuværende linje 6A deles i City, således at linje 6A fremover kun er strækningen Nørreport st.-Emdrup Torv-Buddinge st. med myldretidsfrekvensen 18 busser pr. time og en stor del af turene kun mellem Nørreport og Emdrup. Linje 6A's rute mellem City og Rødovre vil blive erstattet af den nye linje "7A".

 • Ny linje "7A": Den nye linje med "arbejdstitlen" 7A vil erstatte linje 6A mellem Rødovrehallen og Hovedbanegården. Dog foreslås endestationen i Rødovre placeret ved Rødovre Centrum, og linjen vil ikke betjene Vesterbrogade på strækningen fra Platanvej til Frederiksberg Allé, fordi den i stedet kører ad disse veje via Frederiksberg Allé metrostation. Fra Hovedbanegården fortsættes ad Bernstorffsgade, Kalvebod Brygge og Vasbygade til Teglholmen, Sluseholmen, Mozarts Plads og Valbyparken. Myldretidsfrekvensen bliver 10 afgange i timen.

  Linjens betjening af Sydhavnen mv. skal ses som en forløber for metrocityringens sydhavnsgren, der åbner ca. 2024 og nok vil erstatte linjen.

 • Ny linje "8A": Nuværende linje 8A foreslås opretholdt mellem Friheden st. og Valby st., hvorfra den skal fortsætte til Nørrebro st. ad linje 4A's nuværende rute. Herfra skal den erstatte linje 66 videre til Emdrup Torv, idet der dog køres via Bispebjerg Hospital. Endelig fortsættes via Høje Gladsaxe til Buddinge st. Myldretidsfrekvensen planlægges til 12 afgange i timen; dog færre mellem Emdrup og Buddinge.

  Den nye A-busstrækning mellem Nørrebro, Emdrup, Gladsaxe og Buddinge skal ses i det lys, at metrostationen ved Nørrebro station giver anledning til, at beboerne i de store boligområder langs Frederiksborgvej vil søge mod denne station, ligesom Høje Gladsaxe kan bindes sammen med cityringen samme sted. Linje 8A's ruteføring mellem Valby, Frederiksberg, Nørrebros Runddel, Østerbrogade og Nordhavn st. vil blive overladt til lokale buslinjer.

 • Ny linje "9A": Den eksisterende linje 9A skal fortsat køre mellem Glostrup og Gl. Kongevej. Dog foreslås den at køre ad Korsdalsvej - Rødovre Parkvej i stedet for Roskildevej - Tårnvej samt ad Rødovrevej i stedet for Tårnvej. Fra Gl. Kongevej vil ruten blive ført ad Madvigs Allé til Frederiksberg Allé station og videre via Carlsberg st. og Sydhavn st. til Sjællandsbroen, Vejlands Allé, Bella Center og Ørestad st. Myldretidsfrekvensen vil være 8 busser i timen.

  Linje 9A's nuværende betjening til Holmen vil blive overtaget af linje 2A, der dog ikke føres ind til Operaen. På den inderste del af Gl. Kongevej vil en lokal buslinje stå for betjeningen.

 • Ny linje "250S": Den velkendte linje 250S bliver ændret til ukendelighed og kunne nok mere logisk arve linje 350S' nummer. Linjen vil erstatte linje 350S på strækningen fra Dragør til Nørreport st. Herfra køres til Gyldenløvesgade og via Forum st. til Borups Plads, ad Lundtoftegade til Nørrebro st. og herfra ad Frederikssundsvej til Bellahøj. Herfra køres der ad Hareskovvej og Gladsaxe Møllevej til Gladsaxe Trafikplads samt i myldretiderne videre til Bagsværd st. Myldretidsfrekvensen vil være 6 afgange i timen.

  I Høje Gladsaxe mv. erstattes linje 250S af den nye linje "8A", mens en lokal buslinje skal stå for betjeningen af Islands Brygge.

 • Nedlagt linje 350S: Linjen erstattes Dragør-Nørreport st. og Nørrebro st.-Bellahøj af den omlagte linje 250S. På strækningen Husum-Ballerup vil linje 5C overtage betjeningen.

 • linjerne 150S, 200S, 300S, 400S og 500S planlægges der ingen ændringer.

Visse strækninger i de centrale bydele - f.eks. Nørregade, Holbergsgade, Sølvgade, Christians Brygge og et stykke af Vesterbrogade - vil fremover slet ikke være betjent, og A-busser bliver en sjældenhed inden for voldene med linje 2A som eneste A-bus på ruten mellem Hovedbanegården og Christiansborg. På Amager vil linje 9A på Vejlands Allé og Ørestads Boulevard være eneste tilbageværende A-buslinje, og kun to S-buslinjer - 150S og 250S - vil være at træffe i centrum.

Konsekvenser for nuværende entreprenører
Da den nuværende metro åbnede i 2002-03 blev der i flere runder gennemført entreprenørskift på en række linjer i takt med åbningen af de nye linjer, nedskæringer i driften og udløb af kontrakter. Ved at rokere linjerne rundt mellem entreprenørerne opnåede man, at der stadig var den kontraktmæssigt fornødne kørselsmængde i de endnu gældende kontrakter.

Et lignende puslespil er nødvendigt, når metrocityringen åbner, men på en række punkter er Movia denne gang bedre rustet via mere lempelige kompensationsbestemmelser i kontrakterne. Derudover indbyggede man forventede reduktioner i et vist omfang allerede ved udbuddet af flere af de nuværende kontrakter om linjer i København. Dette gør, at man uden at give anden kørsel som kompensation kan bortskære en større kørselsmængde, når metrocityringen åbner:

 • Linje 1A, 2A, 6A og 350S kører i udbud A8, hvor der i tilbuddene skulle angives ændrede priser ved ændret kørselsomfang, når cityringen åbnede. Derudover har Movia sikret sig retten til at nedskære kørslen på disse linjer med til sammen op til 24 busser og 93.000 årlige køreplantimer. I udgangspunktet omfatter linje 1A, 2A, 6A og 350S mere end 100 13,7 m-busser, der alle køres af Arriva. Kontrakterne udløber senest i 2023/24, men kan udløbe før, hvis Arriva ikke leverer den aftalte kvalitet eller ikke ønsker en forlængelse. Alle fire linjer er allerede blevet forlænget ud over det tidligst mulige udløbstidspunkt, hvorfor de ikke indgår i det igangværende udbud A15.
 • Linje 3A, 4A og 9A kører i udbud A12, der trådte i kraft i december 2015. Linje 4A køres af Anchersen med 13,2 m-busser, mens Umove kører de to andre linjer med 12 m-busser. Også her sikrede Movia sig tilbud med ændrede priser efter de ekstraordinære reduktioner. Movia har her muligheden for ekstraordinært at bortskære 4 busser og 15.000 årlige køreplantimer på linje 3A plus 8 busser og 30.000 årlige køreplantimer på linje 4A.
 • Linje 8A kører i dag i udbud A8, men her er kontrakten ikke forlænget udover den oprindelige 6-årige periode. Linjen indgår i det igangværende udbud A15 med en kontrakt på kun 1½ år fra december 2017 til juli 2019 - med mulighed for forlængelse i yderligere halvandet år, hvilket nok kun bliver relevant, hvis metrobyggeriet ikke kan overholde den resterende del af tidsplanen. Movia kan altså uden problemer skære denne kørsel helt væk.
 • Linje 250S kører i udbud A9, der trådte i kraft i oktober 2014, og hvor Keolis kører med 13,7 m-busser. Her har Movia også allerede sikret sig de nye priser, efter at kørslen bliver skåret ned, og man kan nedskære med op til 2 busser og 7.500 årlige køreplantimer.

Herudover har Movia på forhånd sikret sig tilsvarende muligheder for visse nedskæringer ved metrocityringens åbning på enkelte andre linjer, der ikke er foreslået nedlagt eller radikalt ændret, men som selvfølgelig kan inddrages i puslespillet alligevel, hvis det er hensigtsmæssigt.

De ekstraordinære reduktioner, der er taget højde for i kontrakterne, svarer i sig selv til hovedparten af den mængde kørsel, der skal skæres væk. Som det også ses, kan Arriva nok ventes at være den enkelt-entreprenør, der mærker mest til metrocityringen.

Kilder: Mødedokument til Movias bestyrelsesmøde 15.09.16; arbejdsnotatet "Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet – Københavns Kommune", udarbejdet af Movia 19. september 2016; tekniske notater om de nye linjer 1A, 2A, 5C, 6A, 7A, 8A, 9A og 250S, september 2016; udbudsmaterialer vedr. udbud A8, A9, A12 og A15 udsendt 2010-16


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
20. oktober 2016

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

Nye og evaluerede elbusser i Hovedstadsområdet (5. sep. 16)

Keolis vandt linje 65E (8. jun. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/912
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.