Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Movias 10. udbud og nyt havnebusudbud på vej

Af Thomas de Laine

Linje 388 i Kokkedal
De Hvide Busser med en linje 388 i Kokkedal i april 2011. Linjen er nu på vej i udbud, og Kokkedal tænkes fremover igen betjent af en selvstændig bybuslinje i stedet for linje 388. Foto: Thomas de Laine.

Movias næste udbud af almindelig rutekørsel, udbud A10, er nu på trapperne. Samtidig er havnebussejladsen i København på vej i genudbud.

Udbud A10 - busser i Vest- og Nordsjælland
Det 10. udbud omfatter hovedsageligt kørsel i Vestsjælland, nemlig i kommunerne Odsherred, Kalundborg, Ringsted og Sorø. I udgangspunktet er ca. 53 busser og 174.000 årlige køreplantimer i dette område i udbud, men der forhandles endnu med kommunerne om, hvilken kørselsmængde, der mere præcist skal i udbud.

Odsherred Kommune har en særlig status, idet kommunen er med i det 4-årige såkaldte frikommuneforsøg, hvor i alt 9 kommuner er fritaget fra en række love og regler. Fritagelsen giver et mere frit kommunalt selvstyre med mulighed for at eksperimentere på områder, hvor andre kommuner er bundet af nogle regler, man altså kan se bort fra. I Odsherred Kommunes ansøgning om at blive frikommune indgik et tema om nye løsninger i den kollektive trafik, og det har selvfølgelig relevans i forhold til fastlæggelsen af detaljerne i udbud A10. Frikommuneforsøget begyndte 1. januar 2012.

Derudover vil udbud A10 også omfatte kørsel med ca. 10 busser og 56.000 årlige køreplantimer i Nordsjælland. Der er her så vidt vides tale om De Hvide Bussers resterende kørsel i 17. udbud på linje 377 med i dag 2 busser og 388 med i dag 8 busser samt bybuskørslen i Hørsholm, der igen påregnes udskilt fra linje 388. Også her skal det præcise omfang mv. afklares med kommunerne. De berørte kommuner er Helsingør, Hillerød og Halsnæs, står der i mødemateriale til Movias bestyrelse, og tilstedeværelsen af den sidstnævnte kommune antyder, at en mindre mængde kørsel udover De Hvides indgår. Det er sandsynligvis linje 391, Frederiksværk bybus, der med 1 bus køres af Schmidts Turisttrafik i udbud U2.

Til sammen vil det altså være omkring 63 busser, der sendes i udbud.

I begyndelsen af oktober 2012 forventes udbudsbetingelserne udsendt med tilbudsfrist i midten af november. Frem til slutningen af februar 2013 skal forhandlingerne om tilbuddene forløbe, og i midten af marts ventes afgørelsen på udbuddet. Kørslen efter de nye kontrakter skal begynde ved køreplansskiftet 8. december 2013.

Udbud H4 - havnebusserne i København
Arrivas kontrakt i udbud H2 om havnebussejladsen i Københavns havn på linjerne 991/992 og 993 udløber 31. december 2013 og skal derfor i genudbud. Der er tale om 3 små færger og ca. 11.000 sejltimer.

Som udgangspunkt er det den samme sejlads som i dag, der kommer i udbud, men omfanget af sejlads aften og weekend, midt på dagene i hverdagene samt ekstra sejlads til Operaen tages op til overvejelse. Københavns Kommune har også ønsker om at forøge betjeningen i den nordlige del af havnen, eventuelt uden om den genudbudte kontrakt, da nogle passagerer er utilfredse med reduktionen fra 3 til 2 afgange i timen, der fandt sted ved forlængelsen til Teglholmen. Kommunen vil også gerne have en option på udvidelse af sejladsen med op til 2 både indarbejdet.

Den nye kontrakts længde ligger heller ikke fast. Der overvejes samme længde som i H2, altså 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år, eller alternativt noget længere kontraktperioder.

Som den nuværende kontrakt er skruet sammen, er to af de tre havnebusfærger omfattet af "bådoverdragelse", nemlig de to ældste af bådene, der blev indsat i 2000 ("Holmen" og "Bryggen"). Den nyeste båd ("Nyhavn") fra 2009 er Movia ikke forpligtet til at overtage ved kontraktudløb.

Udbudsmaterialet til udbud H4 forventes udsendt i september 2012 med tilbudsfrist i november. Forhandlingerne skal foregå frem til januar 2013 med indgåelse af kontrakten i februar eller marts. Sejlads efter den nye kontrakt skal begynde 1. januar 2014.

Kilde: Orientering om status for udbud til Movias bestyrelsesmøde 21.06.12