Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Mere om Movias 10. udbud

Af Thomas de Laine

De Hvide Busser 8772 ved Helsingør st.
Vinderen af linje 388 skal overtage denne bus fra De Hvide Busser. Vogn 8772, VDL Jonckheere Transit årg. 2005, som linje 388 i busterminalen ved Helsingør st. Foto: Thomas de Laine, 28. september 2006.

Movia har i oktober udsendt udbudsmaterialet til udbud A10 - det 10. udbud af almindelig rutekørsel. Denne gang er det kørsel med 59 busser og ca. 161.850 årlige køreplantimer i det nord- og vestsjællandske, der er i udbud.

I forhold til den tidligere omtale her på Myldretid bemærker man, at linjerne 377 og 383 (den planlagt genoprettede Hørsholm bybus) ikke indgår. For linje 377' vedkommende er årsagen så vidt vides, at kommunerne ikke længere ønsker at betale for linjen, eller med andre ord at den nedlægges. Dermed vil den sidste del af De Hvide Bussers oprindelige linjenet være forsvundet. Linje 383 er det ifølge udbudsmaterialet stadig meningen at udskille fra linje 388, men kørslen på linjen skal åbenbart ikke ske på en kontrakt i udbud A10.

I alt er følgende kørsel udbudt (de nuværende entreprenører fremgår af Movias 10. udbud i gang (30. aug. 12)):

  1. Linje 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 571, 572 og 573 med 16 busser, heraf 10 landevejsbusser på ca. 10 m og 6 minibusser, og 38.400 årlige køreplantimer.
  2. Linje 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558 og 559 samt visse ture på linje 549 med 6 "lette bybusser" på ca. 10 m og 20.450 årlige køreplantimer.
  3. Linje 430R, 520, 545, 549, 551, 554 og 596 med 8 busser, heraf 7 12 m-landevejsbusser og 1 13,7 m-landevejsbus, og 26.000 årlige køreplantimer.
  4. Linje 420R med 7 12 m-landevejsbusser og 24.600 årlige køreplantimer.
  5. Linje 425, 482, 486, 488 og 499 med 6 landevejsbusser på ca. 10 m og 6.700 årlige køreplantimer. 1 12 m laventrérutebil skal overtages, nemlig City-Trafik 2953, VDL Jonckheere Transit årg. 2008.
  6. Linje 421, 422, 481, 483, 484, 485 og 487 med 7 busser, heraf 2 lette bybusser på ca. 10 m, 2 minibusser eller landevejsbusser på ca. 10 m og 3 landevejsbusser på ca. 10 m, og 12.350 årlige køreplantimer.
  7. Linje 570 og visse ture på linjerne 430R og 487 med 4 busser, heraf 2 landevejsbusser på ca. 10 m og 2 12 m-landevejsbusser, og 10.750 årlige køreplantimer.
  8. Linje 388 med 4 busser, der skal være "tunge" eller "lette bybusser", og 20.600 årlige køreplantimer. 4 laventrébybusser skal overtages, nemlig De Hvide Busser 8769-8770 og 8772-8773, VDL Jonckheere Transit årg. 2005.
  9. Linje 391 med 1 12 m-landevejsbus og 2.000 årlige køreplantimer.

Med en "tung bybus" menes en lavgulvs- eller laventrébus med døre 2-2-1. En "let bybus" kan nøjes med døre 1-2-0. Alle landevejsbusser skal være handicapegnede, dvs. med lavt gulv og perron ved mindst den ene dør. De skal have døre 1-1-0 eller 1-0-1. Udtrykt på en anden måde skal landevejsbusserne være enten lavgulvs-/laventrébusser med midterdør og sideperron eller højgulvsbusser med lav bagperron. For busstørrelserne gælder i alle tilfælde, at det er muligt at byde med 12 m-busser i stedet for 10 m-busser.

Kontrakterne i udbudsenhederne 1-8 vil være 6-årige med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år efter de sædvanlige regler.

Kontrakten i udbudsenhed 9 er 1-årig uden mulighed for forlængelse. Af denne grund accepterer Movia, at den pågældende bus kan afvige fra kravene til busmateriellet, f.eks. med hensyn til udvendig bemaling. Når denne kontrakt er kort og uden mulighed for forlængelse, skyldes det sandsynligvis tanker om med virkning fra 2014 at udbyde linjen sammen med de øvrige linjer i Frederiksværk-området, som i dag køres af Fjord-bus på en kontrakt fra 18. udbud.

En ny bestemmelse, der kan tænkes at ligge i kølvandet på sidste års Operation X-udsendelser, er en modregning på 3.000 kr. pr. konstateret tilfælde af, at en bus overskrider det emissionsniveau, der er aftalt i kontrakten.

Udbuddet sker som udbud efter forhandling, og prækvalifikationen er afsluttet. Tilbudsgiverne skal aflevere deres første tilbud senest 12. november, hvorefter der gennemføres forhandlingsrunder. Blandt de endelige, forhandlede tilbud vil Movia vælge det vindende ud fra tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor pris vejer 40 pct., kvalitet af drift 35 pct., miljø 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

Kørslen skal påbegyndes 15. december 2013.

Kilde: Udbudsbetingelser vedr. udbud A10, Movia, oktober 2012