Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Movias 10. udbud i gang

Af Thomas de Laine

De Hvide Busser 8741 ved Rungsted Kyst st.
Linje 388, som alle årene siden 1975 har været kørt af De Hvide Busser (Strandvejsbussen), forventes fra december 2013 igen opdelt i en linje direkte ad Strandvejen og en bybuslinje i Hørsholm. De to linjer blev ellers lagt sammen i forbindelse med en nedskæringsøvelse i 2004. De Hvide Busser vogn 8741, Volvo årgang 1994, som linje 388 ved Rungsted Kyst st. i august 2005. Foto: Thomas de Laine.

Movias udbud A10 af almindelig rutekørsel er nu sat i gang. Udbuddet omfatter ca. 179.000 årlige køreplantimer og ca. 64 busser i Vest- og Nordsjælland.

Den mest berørte entreprenør er DitoBus med op mod 50 busser, men også Arriva, De Hvide Busser, City-Trafik og Schmidts Turisttrafik er berørt. For De Hvide Bussers vedkommende er der tale om kernen i den gamle forretning - den kørsel, som firmaet havde ved indtrædelsen som HT-entreprenør i 1975. Denne kørsel er den eneste i Hovedstadsområdet, der ikke har skiftet entreprenør nogensinde. Om Schmidts Turisttrafik er det værd at bemærke, at selskabet i december 2012 begynder at køre for Movia i Høje Taastrup-området som underentreprenør for Ørslev Turisttrafik, der vandt en enkelt linje i området i 9. udbud.

Som vanligt er der tale om udbud efter forhandling, og de nye kontrakter vil træde i kraft i december 2013. De fleste kontrakter vil være 6-årige med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år. Dog er en del af kørslen i Nordsjælland kun udbudt på 1-årige kontrakter, og for et par linjers vedkommende med forbehold for annullering af udbuddet. Det skyldes formentlig enten, at der er usikkerhed om, hvilket omfang af buskørsel de berørte kommuner ønsker fremover, eller overvejelser om mulighederne for at genudbyde kørslen sammen med andre linjer i Norsjælland, der kører på kontrakter i 18. udbud, som først udløber i 2014. De linjer, der er sendt i udbud på 1-årige kontrakter, kører alle på kontrakter fra HURs 17. udbud og Movias skolebusudbud U2 og kan ikke forlænges mere.

Kørslen er inddelt i følgende 11 udbudsenheder:

 1. Linje 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 571, 572 og 573 med ca. 38.775 årlige køreplantimer og 16 busser. Linjerne køres i dag af DitoBus.
 2. Linje 551, 552, 553, 554, 556, 557, 558 og 559 med ca. 20.725 årlige køreplantimer og 6 busser. Linjerne køres i dag af DitoBus.
 3. Linje 430R, 520, 545, 549 og 596 samt nogen kørsel på linje 420R, 551 og 554 med ca. 26.400 årlige køreplantimer og 8 busser. Linjerne køres i dag af DitoBus.
 4. Linje 420R med ca. 24.700 årlige køreplantimer og 7 busser. Linjen køres i dag af DitoBus.
 5. Linje 425, 482, 486, 488 og 499 med ca. 6.800 årlige køreplantimer og 6 busser. Der er busovertagelse vedrørende 1 bus. Linjerne køres i dag af Arriva, DitoBus (linje 482) og City-Trafik (linje 499).
 6. Linje 421, 422, 481, 483, 484, 485 og 487 med ca. 12.600 årlige køreplantimer og 7 busser. Linjerne køres i dag af DitoBus og Arriva (linje 487).
 7. Linje 570 med ca. 10.875 årlige køreplantimer og 4 busser. Linjen køres i dag af DitoBus.
 8. Linje 388 med ca. 20.600 årlige køreplantimer og 4 busser. Der kan blive tale om busovertagelse vedrørende 5 busser. Linjen køres i dag af De Hvide Busser.
 9. Linje 391 med ca. 1.600 årlige køreplantimer og 1 bus. Kontrakten vil være 1-årig. Linjen køres i dag af Schmidts Turisttrafik.
 10. Linje 377 med ca. 5.350 årlige køreplantimer og 2 busser. Kontrakten vil være 1-årig, og Movia tager forbehold for, at udbuddet af denne udbudsenhed kan blive annulleret. Linjen køres i dag af De Hvide Busser.
 11. Linje 383 (bybuslinje i Hørsholm, der påregnes udskilt fra linje 388, som den i 2004 er lagt sammen med) med ca. 10.850 årlige køreplantimer og 3 busser. Kontrakten vil være 1-årig, og Movia tager forbehold for, at udbuddet af denne udbudsenhed kan blive annulleret. Kørslen udføres i dag af De Hvide Busser.

Selve udbudsmaterialet er i skrivende stund endnu ikke udsendt.

Kilde: Udbudsbekendtgørelse afsendt 27.08.12