Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Mere om Movias 4. havnebusudbud

Af Thomas de Laine

Det tidligere omtalte genudbud af havnebussejladsen i Københavns Havn er nu i gang. Udbuddet hedder formelt udbud H4, og udbudsmaterialet er blevet udsendt i oktober.

Der udbydes i udgangspunkt sejladsen på linjerne 991, 992 og 993 med 3 både og ca. 11.800 årlige sejlplantimer, alle i dagtimerne. Som optioner indgår sejlads uden for dagtimerne i pendulfart Nyhavn-Operaen før og efter operaforestillingerne, aftensejlads på linje 993 med ca. 2.000 årlige timer og yderligere sejlads med op til 2 både med hver 3.500-4.500 ekstra årlige sejltimer. Movia er - udover dette - interesseret i at høre om mulighederne for udvidelser ud over de 5 både.

Kontrakten vil være 3-årig fra 1. januar 2014, og perioden kan forlængelse med yderligere 3 år.

De både, dvs. små motorfærger, der anvendes, skal opfylde en række forskellige krav i lighed med, hvad der stilles af krav til busser. Bl.a. skal cykler, barnevogne og kørestole kunne medtages, og der skal være mindst 60 siddepladser i tørvejr, ligesom bådene skal have LED-destinationsskilte. Også de ind- og udvendige designkrav ligner dem fra busserne med hensyn til sædebetræk, farver på holdestænger, gulvbelægning mv.

Arriva, der i dag står for sejladsen, har 3 både - 2 fra havnebussejladsens begyndelse i 2000 og 1 fra 2009. De to førstnævnte både er omfattet af bådoverdragelse og skal således overtages af vinderen af H4. Bådene, der på overtagelsestidspunktet altså er 13½ år gamle, skal overtages for lige knap 1,6 mio. kr. stykket.

Udbuddet foregår som udbud efter forhandling. Prækvalifikationen har fundet sted, og fristen for at aflevere det første tilbud er 10. december 2012. Herefter skal forhandlingerne foregå. Blandt de endelige, forhandlede tilbud vil Movia vælge vinderen ud fra kriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct., kvalitet af bådmateriel med vægten 15 pct. og miljø med vægten 10 pct. Afgørelsen på udbuddet kan ventes i februar eller marts 2013.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Movias udbud H4, oktober 2012