Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Anden del af NTs 17. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab har nu iværksat anden del af sit 17. udbud. Første del var udbuddet af rute 60E, men som det fremgår nedenfor, indgår rute 60E som en del af 17. udbuds anden del. 17. udbud består i øvrigt af en række regionale ruter, herunder en enkelt X-Bus-rute, og bybusserne i Hobro, Hjørring og Brønderslev. Derudover indgår der B- og T-kontrakter.

Til sammen er 57 busser og ca. 125.000 årlige køreplantimer i udbud, og det er især Netbus, der i Nordjylland stadig bærer navnet Tylstrup Busser, der har mange ruter og i alt 19 busser i udbud. Andre berørte er entreprenører er bl.a. Arriva og Solsidens Turistfart.

I skrivende stund er kun udbudsbekendtgørelsen og oversigten over den udbudte kørsel offentligt tilgængelige. Derfor foreligger der f.eks. endnu ikke oplysninger om, hvilke busser, der skal overtages med de forskellige udbudsenheder.

Udbuddet er et offentligt udbud. Fristen for at afgive tilbud er 5. januar 2011, og kørslen vil skulle overtages på forskellige datoer i sommeren 2011.

A-kontrakterne
Der er udbudt følgende A-kontraktkørsel, svarende til 46 busser og 113.200 årlige køreplantimer:

Det er også muligt at byde på fire kombinationer, nemlig A med rute 60E, 104, 107 og 118; B med rute 55, 56, 58 og 234; C med rute 74, 75, 76, 212 og 215; og D med rute 200, 203, 208 og 209.

På ruterne 55, 56 og 76 indgår kørslen om aftenen på hverdage og hele dagen i weekenderne ikke. Denne kørsel skal udføres med minibusser og er sendt i udbud som en del af NTs aktuelle 16. udbud af samordnet kørsel. Udbuddet af samordnet kørsel omtales ligesom andre udbud af handicapkørsel o.lign. ikke på Myldretid.

Alle rutebiler skal være handicapegnede landevejsbusser (i praksis laventrébusser), bortset fra X-busserne, som til gengæld skal have lift. På en del af udbudsenhederne må busserne i kontraktperioden højst være 8 år gamle i gennemsnit, hvilket er skærpet til 6 år for X-busserne.

Al A-kontraktkørslen udbydes på 8-årige kontrakter med mulighed for forlængelse i yderligere op til 6 år, så kontrakterne i alt kan blive højst 14 år lange. Kontraktbegyndelse er 26. juni 2011, bortset fra rute 203 og Brønderslev bybusser, hvor kontrakterne først træder i kraft 7. august 2011.

B- og T-kontrakterne
Følgende B- og T-kontraktkørsel er med i udbuddet:

B- og T-kontraktkørslen udgør i alt 11 busser og 12.459 årlige køreplantimer. Også her kan der bydes på bestemte kombinationer, nemlig kombination E med rute 540, 542, 543 og 544; F med rute 213, 216 og 276; og G med rute 53 og 102.

Alle de udbudte busser skal være mindst 12 meter lange, og på rute 53, 102, 213, 216 og 276 skal busserne have NT-design og partikelfilter.

Kontrakterne vil være 4-årige med mulighed for forlængelse i højst 1 år, og på rute 53, 102 og 216 er det med kontraktbegyndelse 26. juni 2011, på rute 213, 540, 542, 543 og 544 7. august 2011, på rute 276 8. august og på rute 808 15. august.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse afsendt 09.11.10; oversigter over den udbudte kørsel