Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

NTs 17. udbud i gang: Nettolignende kontrakt om rute 60E

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskab (NT) igangsætter nu genudbud af rute 60E, som er en ekspresbus mellem Aalborg og Støvring, der kører mandag-lørdag. I dag er det Netbus (Tylstrup Busser), der står for driften, som omfatter 2 busser og ca. 4.500 årlige køreplantimer.

NT ønsker at indgå en "nettolignende" kontrakt, hvor takstindtægterne "helt eller delvist tilfalder entreprenøren". I de senere år har man flere steder i landet indført økonomiske incitamenter relateret til passagertal o.lign. i kontrakterne om buskørsel - også i Nordjylland. Det har dog været i form af flere incitamenter oven på de klassiske bruttokontrakter. Det fremgår ikke, om NT også vil overlade mere beslutningskompetence til entreprenøren, som betegnelsen "nettolignende" kontrakt lægger op til. Den nye kontrakt vil gælde fra juni 2011 og 8 år frem med mulighed for forlængelse i yderligere 6 år til i alt maksimalt 14 år.

Udbuddet vil foregå som udbud efter forhandling, som hidtil mest har været brugt af Movia, men også Midttrafik (16. og 19. udbud) og NT (bybusserne i Aalborg) har for nyligt forsøgt sig med udbudsformen. NT vil 27. august afholde et informationsmøde, og fristen for at ansøge om prækvalifikation er 16. september. Højst 10 busselskaber vil få adgang til at afgive tilbud.

Kilder: Nyhed fra NT 17.08.10; udbudsbekendtgørelse 16.08.10