Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Status for NTs 17. udbud

Af Thomas de Laine

Nordjyllands Trafikselskabs (NT) 17. udbud afgøres i dette forår. Myldretid har tidligere skrevet om de første dele vedrørende regionale ruter, bybusserne i tre byer og nogle lokalruter, men siden da er også Frederikshavn bybusser kommet i udbud. Derudover foreligger der nu lister over tilbud vedrørende den førstnævnte kørsel. Det er tilsammen omkring 16 pct. af NTs trafik, der indgår i udbuddet.

Det 17. udbud har i alt været opdelt i fire dele, men kun de to bliver til kontrakter med busselskaber:

Kilder: Referat fra bestyrelsesmøde i NT 3. december 2010; udbudsbekendtgørelser mv. fra NT