Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2008

Øresundskontrakterne underskrevet

Af Thomas de Laine

Efter måneders forsinkelse kunne DSB fredag 11. januar underskrive kontrakterne om kørslen med Øresundstog med Trafikstyrelsen og Skånetrafiken. Det skete netop et år før kontrakten træder i kraft søndag 11. januar 2009.

Klager
Udbuddet blev afgjort helt tilbage i juni 2007, men et par af de forbigåede bydere klagede på såvel den danske om den svenske side, hvorfor underskrivelsen måtte vente. Såvel SJ som Arriva klagede i Danmark til Klagenævnet for Udbud, som i november afgjorde, at alle SJs klagepunkter måtte afvises. Arriva trak i september selv deres klage tilbage. I Sverige klagede SJ til Länsretten, som ligeledes afviste klagen. SJ ankede derefter afgørelsen til Kammarrätten, hvor man imidlertid heller ikke fik ret, hvilket blev taget til efterretning.

Klagepunktet fra SJs side var, at DSB fik lov til at deltage i udbuddet, selvom DSB er anmeldt til EU-kommissionen for at modtage ulovlige statstilskud. Jan Forsberg fra SJ udtalte i den forbindelse: "SJ er i dag et af Europas mest omkostningseffektive togselskaber, men vi kan umuligt konkurrere med selskaber, der får milliarder i statstilskud." Skånetrafiken svarede til Länsretten, at det er EU-kommissionen som skal tage stilling til spørgsmålet om ulovlig statsstøtte. Desuden gjaldt anmeldelsen DSB og ikke det DSB-dominerede dansk-engelske selskab, der havde vundet udbuddet. Og så var det ikke en lovlig mulighed at frasortere tilbudsgivere, fordi de har fået statsstøtte.

Centralt i Arrivas klage stod noget ganske andet, nemlig et spørgsmål om, hvor mange tog der, inklusiv reserve, var nødvendige for at bestride den udbudte trafik. Der skal bruges 41 togsæt til at køre alle turene i køreplanen og være 1 togsæt reserveret til opgradering af sikkerhedssystemer. Arriva havde derudover valgt at have 7 togsæt i reserve, mens man nøjedes med 1 i DSBs tilbud. Det er for lidt, og man kunne derfor frygte, at DSB i stedet satsede på eksempelvis at tilføre driften ressourcer fra den ikke-konkurrenceudsatte trafik, forklarede Arrivas administrerende direktør Johnny Hansen 20. juli i en kronik i Børsen. Hvis mistanken var rigtig, kunne man sige, at der ikke var tale om lige konkurrence. Arriva trak dog som nævnt senere sin klage tilbage.

Arriva har i øvrigt en gang tidligere vundet en sag om ulige behandling ved en kontrakttildeling: Ved HTs 9. udbud i 1999 tabte Arriva linje 250S, hvilket man altså klagede over. Først i 2007 blev sagen afgjort, og Højesteret dømte Movia til at betale 5,8 mio. kr. i bod og sagsomkostninger til Arriva. At sagen dog næppe var helt klar fra begyndelsen illusteres af, at HUR blev frifundet i Østre Landsret i samme sag.

DSB største togoperatør
Den svenske del af udbuddet indeholdt en option på den länsgrænseoverskridende trafik i Sydsverige, dvs. tog videre til Göteborg, Alvesta og Karlskrona. Denne trafik kunne Skånetrafikken første tildele vinderen af udbuddet efter have fået rettens ord for, at det var i orden at lade trafikken indgå i udbuddet. Men blåstemplingen kom, og DSB skal således køre 12 millioner svenske togkilometer i stedet for cirka fem.

Med den nye kontrakt i hus bliver DSB skandinaviens største togoperatør. Den trafik i Sverige, der skal overtages, svarer i omfang til al DSBs trafik i Jylland.

Kilder: DSB i dag 15.01.08; pressemeddelelser fra Trafikstyrelsen 11.01.08 og 12.11.07; Epn.dk 11.01.08; Business.dk 13.07.07; pressemeddelelse fra Skånetrafiken 13.07.07; Børsen 20.07.07