Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2021

Movias udbud A19X er afgjort

Af Thomas de Laine

Arriva-bus på linje 7A
En 13,7 m-bus fra Arriva på linje 7A på Roskildevej. I udbuddet er linje 7A nednormeret til 12 m-busser, og Arriva lagde ikke billet ind på at genvinde den. Foto: Thomas de Laine, 9. april 2020.

(Opdateret 17. februar 2021).

Medio januar faldt afgørelsen på Movias ekstra udbudsrunde A19X. I resultatet indgår som forventet en forøgelse af elbusdriften i Hovedstadsområdet. Kørslen blev fordelt som følger:

Med dette resultat skifter al den udbudte kørsel hænder. I udbuddet indgik store dele af den kørsel, som Keolis' garageanlæg i Skibby og Helsinge udfører, og de resterende dele heraf indgår i Movias udbud A20, hvor udbudsmaterialet i januar er udsendt.

Arriva havde, som tidligere omtalt, ikke afleveret tilbud i udbud A19X.

Hvad Anchersens andel angår, er det værd at bemærke, at linje 7A i forbindelse med udbuddet nednormeres fra 13,7 m-busser til 12 m-busser, og at linje 6A reduceres noget som følge af passagerfrafald på den inderste strækning efter Metrocityringens åbning. Det fremgår også af udbudsmaterialet, at linje 7A i løbet af kontraktperioden forventes at få ny linjeføring, når Metrocityringens gren til Sydhavnen og Ny Ellebjerg åbner omkring 2025.

Mere om udbud A19X

Udbud A19X var en slags ekstra udbudsrunde, der blev indskudt mellem 19. udbud, hvor afgørelsen faldt i september 2020, og 20. udbud, hvis udbudsmateriale blev udsendt i januar 2021. Årsagen var dels, at en ellers forventet kontraktforlængelse med Arriva om linjerne 6A og 7A blev afblæst, og dels ønsket om at udnytte en ny pulje til regional elbusdrift.

Den endelige version af udbudsmaterialet til udbud A19X forelå i oktober, hvor kørselsomfanget samlet var endt på ca. 264.000 årlige køreplantimer og ca. 72 busser, fordelt på syv udbudsenheder. Tilbudsfristen var sat til begyndelsen af december.

Mod normal praksis i Movia var der tale om et offentligt udbud uden prækvalifikation og uden forhandling, således at gennemløbstiden for processen er væsentligt hurtigere. Herunder finder tildelingen sted på baggrund af de indleverede tilbud alene, hvilket væsentligt afkorter tiden fra aflevering af (første) tilbud, til afgørelsen på udbuddet falder. Den strammere tidsplan var nødvendig i dette tilfælde, fordi regional elbusdrift, der skal kunne opnå tilskud fra den omtalte pulje, skal være på kontrakter indgået senest i første halvår 2021. Puljen giver regioner (men ikke kommuner) mulighed for at få tilskud til den elektriske drift svarende til 75 procent af forskellen til traditionel dieselbusdrift.

På al den udbudte kørsel skulle der bydes med "nulemissionsbusser", altså busser der kører på el eller brint eller med tilsvarende egenskaber. I praksis vil det indtil videre sige elbusser. Kun på en enkelt af de syv udbudsenheder var der mulighed for et "fossilt" udfald. Alle kontrakter om nulemissionskørsel er i dette udbud 10-årige med mulighed for forlængelse i 2 år.

72 flere elbusser

Som der var lagt op til i udbuddet, betyder resultatet, at antallet af elbusser på Sjælland udvides betydeligt - denne gang med mindst 72 styk, når der medregnes reservebusser. Med denne udvidelse vil hver femte Movia-bus køre elektrisk ved udgangen af 2022.

26 af elbusserne indsættes fra december 2022 på linjer, der mere har karakter af rutebilruter, hvor det hidtil mest har været bybus- eller forstadslinjer, der er blevet begavet med elbusser. Nobina indsætter 15 elbusser på linjerne 207, 221, 226, 227, 231, 315, 316, 317 og 318, mens DitoBus introducerer i alt 11 elbusser på linje 230R (med natbusvarianten 98N) og 380R.

DitoBus vandt som nævnt også linjerne 360R, 361, 362 og 363 i Gribskov Kommune med i alt 9 busser. Denne del af udbuddet var lavet som en basispakke med "fossil" kørsel og en kontraktperiode på 5 år med mulighed forlængelse i 2 år. Samtidig skulle der bydes på en optionspakke med "nulemission", og hvor kontrakten er 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Kommunen skal senest primo marts beslutte, om den vil betale ekstra for elbusser på linjerne, eller med andre ord, om Movia skal vælge DitoBus' tilbud på optionpsakken. Foreløbigt har et næsten enigt udvalg for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune vurderet, at kommunen skal takke ja.

Også elbusdriften i København og nærmeste omegnskommuner forøges, idet Anchersen indsætter 46 elbusser på linje 6A og 7A.

Så vidt Myldretid er orienteret, forventes alle elbusserne at være af typen, der kun skal lades i garagen.

Kilder: Liste over afgørelse på udbud A19X, Moviatrafik.dk 14.01.21; udbudsmateriale vedr. udbud A19X, oktober 2020; pressemeddelelser fra Movia 14.01.21; referat fra udvalgsmøde i Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune 09.02.21