Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2021

Nobina bliver større end Arriva i Movialand

Af Thomas de Laine

Nobina-bus i Roskilde, april 2019
Et af de steder, hvor Arriva-busser er blevet afløst af Nobina-busser, er på linje 216 mellem Roskilde og Ballerup. Her forlader en Iveco fra Nobina busterminalen ved Roskilde station. på første dag med ny operatør. Foto: Thomas de Laine, 14. april 2019.

Fra december 2022 vil den største operatør, der kører kontraktkørsel for Movia, ikke længere hedde Arriva, men Nobina. Det er en del af resultatet af udbud A19X, som Movia afgjorde i januar, og som Arriva afstod fra at deltage i.

Overhalingen er ret marginal, idet Nobinas andel vokser til 745.000 af de planlagte årlige køreplantimer, mens Arrivas del falder til 743.000. Det svarer i begge tilfælde afrundet til 18,3 procent af den samlede kørsel for Movia, men Nobina er altså et mulehår foran. Forskellen er dog så lille, at der ikke skal ret meget ændring af en kommunes buskørsel til, før balancen tipper igen.

Alligevel er det en historisk situation: Arriva i Hovedstadsområdet er det gamle HT-driftsselskab, der i 1995 blev et offentligt aktieselskab og i 1999 solgt til Arriva. Selskabet havde ved overtagelsen en stor mængde kørsel, der endnu afventede førstegangsudbud, og Arriva var det absolut største busselskab i området. Efter godt 20 år har Arriva nu tabt denne position.

Fra december 2022, når alle overtagelserne der følger af udbud A19X har fundet sted, vil Keolis også være rykket nedad til en femteplads, hvor man i dag deler tredjepladsen med Umove. Det er Anchersen, der har lagt sig ind på tredjepladsen mellem Umove og Arriva. Mindste kørselsandel vil være hos Tide Bus, der som resultat af det almindelige udbud A19 bliver ny Movia-operatør på Næstveds bybusser fra foråret 2022.

Kilde: Markedsandele efter afgørelsen på udbud A19X, Movia 14.01.21