Myldretid

Menu

Nyheder

Movia på vej med ekstrarunde til 19. udbud

Af Thomas de Laine

13,7 m-bus på linje 230R
En de nuværende 13,7 m-busser forlader Roskilde st. som linje 230R i april 2011. Denne linje, som nok mister 13,7 m-busserne, ser ud til at komme med i Movias udbud A19X. Foto: Thomas Weidekamp.

I bedste Lykkehjulsstil bliver der en bonusrunde i Movias igangværende 19. udbud (A19). Det ekstra udbud bærer det mere tekniske navn "Udbud A19X" og omfatter mindst buslinjerne 6A og 7A i København, men kan også komme til at indeholde nogle yderligere linjer, hvor udbudstidspunktet fremrykkes for at kunne drage fordel af en ny statslig pulje til emissionfri buskørsel. Udbudsformen og tidsplanen for ekstrarunden adskiller sig fra det "rigtige" udbud A19, mens alle andre bestemmelser planlægges at være de samme.

Udbud A19X bliver et offentligt udbud, altså uden forhandling, og således også med en noget kortere gennemløbstid. Udbudsmaterialet ventes offentliggjort medio august med tilbudsfrist i begyndelsen af december og afgørelse allerede først i det nye år.

Aflyst kontraktforlængelse på 6A og 7A

På linjerne 6A og 7A forventes der at blive krav om "nulemission" og en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Nulemissionskravet kan give anledning til, at buslængden og dermed også busantal og driftsomfang bliver anderledes end i dag, hvor linjerne til sammen udgør 41 13,7 m-busser og ca. 155.170 årlige køreplantimer. Det skyldes, at buslængden 13,7 m ikke er særlig almindelig uden for landets grænser og ikke regnes for en mulighed, hvis operatørerne skal kunne stille med nulemissionsmateriel.

Det er Arriva, som i dag kører disse to linjer i udbud A8, og ifølge Myldretids oplysninger blev en ellers forventet forlængelse af Arrivas kontrakter på de to linjer til udløb i 2023-24 (dvs. efter en kontrakt på de fulde 12 år) standset meget sent i processen. En mængde anden Arriva-kørsel i samme udbud er derimod for nylig blevet forlænget. Kontraktbegyndelse for linje 6A og 7A bliver 13. februar 2022 - et lidt usædvanligt tidspunkt på året for et Movia-kontraktskift.

Fremrykket udbud af linjer

De øvrige linjer, som altså kun måske bliver en del af udbud A19X, skulle egentlig først have været udbudt i udbud A20. Dette 20. udbud bliver et genudbud af kørsel fra udbud A6, der trådte i kraft i december 2010. Imidlertid kreerede regeringen og partierne til venstre herfor i april i år en ny statslig pulje, hvorfra regionerne kan søge om medfinansiering af emissionsfri busdrift svarende til 75 pct. af meromkostningen. Udnyttelse af muligheden kræver kontraktindgåelse i 2020 eller første halvår af 2021, hvilket ikke kan nås inden for tidsplanen for udbud A20. Derfor fremrykkes udbuddet af regionale linjer, som der søges medfinansiering til, så de kommer med i udbud A19X. Kontraktbegyndelse for linjerne vil dog stadig være på samme tidspunkt som for kørslen, der senere udbydes i udbud A20, nemlig 11. december 2022.

Puljemedfinansieringen er som nævnt kun for regionerne og dermed også kun for de regionalt finansierede buslinjer. Et samlet udbud af både de regionale og de kommunale linjer i samme område formodes dog (fortsat) at være det mest effektive, og derfor trækker regionale linjer med puljemidler en række kommunalt finansierede linjer med sig ind i udbud A19X.

På det mere konkrete plan har Region Hovedstaden og Region Sjælland ansøgt puljen om medfinansiering af emissionsfri kørsel på linje 230R og 380R samt natbuslinje 98N. I den forbindelse har Movia foreslået Lejre, Roskilde og Frederikssund kommuner, at de kommunalt finansierede linjer 207, 218, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236, 315, 316, 317 og 318 kommer med i udbud A19X sammen med linje 230R/98N. Alle linjerne køres i dag af Keolis og Kruse. Gribskov Kommunes linjer 360R, 361, 362 og 363 ser derimod ikke ud til at komme med i A19X sammen med linje 380R.

Tanken er under alle omstændigheder, at linjerne i udbud A19X får emissionsfri kørsel og en kontraktlængde på 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år. Linjerne 230R og 98N har ligesom 6A og 7A i dag 13,7 m-busser og nednormeres ved udbuddet formentlig tilsvarende til 12 m-busser plus om nødvendigt mere ekstrakørsel på linje 230R, end linjen har i dag.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse afsendt 24.04.20; referater og mødemateriale fra Region Hovedstadens trafikudvalg 26.05.20 og udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune 08.06.20