Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2020

Movias 19. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Linje 1A med 13,7 m-bus
Efter metrocityringens åbning blev linje 1A omlagt via Frederiksberg og Nørrebro i stedet for den gamle rute gennem City, og i udbud A19 nednormeres linjen fra 13,7 m-busser til 12 m-busser. Arriva 1141 på linje 1A, mens dens endnu er treakslet, krydser Frederiksberg Allé 3. november 2019. Foto: Thomas de Laine.

I januar udsendte Movia udbudsmaterialet til sit 19. udbud af almindelig rutekørsel, også kaldet udbud A19. Udbuddet omfatter 190 busser og ca. 670.000 årlige køreplantimer i Storkøbenhavn, Vest-, Syd- og Østsjælland. Mange af de udbudte linjer vil med stor sandsynlighed få elbusser, når udbuddets kontrakter træder i kraft, og kravene til miljø og klima fylder meget i udbuddet.

Arriva har knap 70 busser med i udbud A19, mens de tre Nobina-ejede selskaber (Nobina, De Blaa Omnibusser og Ørslev Turisttrafik) til sammen har godt 50 busser involveret. Derudover har Keolis og DitoBus hver lidt over 30 busser, mens Lokalbus blot har 2 busser i ilden. Der er primært tale om genudbud af kontrakter fra udbud A3, A4, A5 og A8, hvoraf de førstnævnte vil have haft en løbetid på de maksimalt mulige 12 år, når kørslen i 19. udbud skal overtages i december 2021 og april 2022.

Den tidligere hovedregel med 6-årige kontrakter, der kunne forlænges med tre gange 2 år til i alt højst 12 år, nogenlunde svarende til en traditionel dieselbus' levetid, bliver til gengæld nu historie. I udbud A19 er det generelt sådan, at hvis der er tale om såkaldt nulemissionskørsel, er kontrakten 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Er der i stedet tale om "fossilfrie" eller "fossile" busser, arbejder man nu kun med 5-årige kontrakter, der kan forlænges i 2 år en enkelt gang, altså til i alt ca. 7 år. Movia vurderer nemlig, at de forventeligt øgede miljøkrav på længere sigt gør det uhensigtsmæssigt at være bundet af kontrakter med "fossile" eller "fossilfrie" busser i helt op til 12 år. Som konsekvens af den kortere kontraktlængde for disse busser (med deraf følgende større risiko for operatøren mv.) har Movia for at opnå bedre priser søgt at gøre det mere attraktivt at byde med ældre, men renoverede busser. Brugte busser kan derfor nu opnå bedste pointsats på alder, såfremt de er renoveret efter nærmere bestemte regler, der bl.a. omfatter opgradering til "Euro ½6"-niveau.

Nulemission, fossilfri og fossil

Forståelsen af udbudsmaterialet afhænger meget af nogle centrale begreber for bussernes miljø- og klimaegenskaber, der bruges igen og igen allerede få sider inde i materialet. Alligevel defineres de først på side 149, længe efter bestemmelser om ladestationer, ændringer i køreplaner og krav til størrelser og placeringer af bussernes piktogrammer mv.! Så hvis man selv ønsker at studere udbudsmaterialet nærmere, kan det anbefales at begynde med afsnit 5.3.

Nulemission betyder imidlertid, at bussen hverken udleder CO2 eller lokal luftforurening i form af NOX og partikler. Eksempler herpå er el- og brintbusser.

Fossilfrihed betyder derimod, at der ikke anvendes fossile brændstoffer, og at driften gennemføres uden at udlede CO2. Fossilfri busdrift er f.eks. busser, der kører på biogas eller syntetisk biodiesel (HVO), men kan også være el- eller brintbusser. Ved "fossilfrihed" skal udledning af CO2 fra bussen være modsvaret af CO2, der er optaget i det biomateriale, der fungerer som drivmiddel.

"Fossile" busser betyder busser, der kører på diesel eller eventuelt diesel opblandet med f.eks. HVO.

Den udbudte kørsel

Kørslen er fordelt på 24 udbudsenheder, der er særdeles forskellige hvad angår miljøkrav, kontraktlængder, busstørrelser osv.:

 1. Linje 1A og 133 med nulemission, 30 busser og ca. 126.478 årlige køreplantimer. Bemærk, at linje 1A nednormeres til normal busstørrelse af ca. 12 m i forbindelse med dette udbud. Kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil som udgangspunkt være 26. juni 2022, men kan blive ændret til 12. december 2021. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8 og med 13,7 m-busser på linje 1A.

 2. Linje 164 med nulemission, 8 busser og ca. 30.743 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjen køres i dag af Keolis i udbud A4.

 3. Linje 10 med nulemission, 12 busser og ca. 44.760 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A4.

 4. Linje 200S med enten 14 busser på 12,9-18,75 m og ca. 44.795 årlige køreplantimer (enhed 4a) eller 16 busser på ca. 12 m og ca. 48.358 årlige køreplantimer (enhed 4b). Byderne vælger selv, hvilken af de to varianter, som indebærer hver sin køreplan, de vil byde på. Linjen udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontraktperioden vil være tilpasset Ring 3-letbanens åbning, dvs. ca. 3½ år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A8 med 13,7 m-busser.

 5. Linje 141 og 149 med 7 busser og ca. 27.935 årlige køreplantimer. På denne enhed skal der bydes på en basispakke med fossilfrit materiel. Der skal herudover bydes på en optionspakke med nulemissionsmateriel. For basispakken vil kontraktperioden være tilpasset Ring 3-letbanens åbning, dvs. ca. 3½ år, mens optionspakkens kontraktperiode vil være 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere op til 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjerne køres i dag af Keolis i udbud A4.

 6. Linje 143 og 144 med fossilfrihed, 5 busser og ca. 19.876 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjerne køres i dag af Keolis i udbud A4.

 7. Linje 160 og 166 med fossilfrihed, 12 busser og ca. 49.551 årlige køreplantimer. Bussen på linje 160 skal være en mindre bus på 7,8-10,6 m, men reservebusser på linje 160 må godt være ca. 12 m. Kontraktperioden vil være tilpasset Ring 3-letbanens åbning, dvs. ca. 3½ år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjerne køres i dag af Keolis i udbud A4, hvor alle busser er 12 m-busser.

 8. Linje 179 med fossilfrihed, 3 busser og ca. 11.627 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjen køres i dag af De Blaa Omnibusser i udbud A4.

 9. Linje 182 og 183 med 4 busser og ca. 16.584 årlige køreplantimer. På denne enhed skal der bydes på en basispakke med "fossilt" materiel, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Der skal herudover bydes på en optionspakke med nulemissionsmateriel. Kontraktperioden vil være 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjerne køres i dag af De Blaa Omnibusser i udbud A4.

 10. Linje 196, 197, 198, 199 og 354 med fossilfrihed, 9 busser og ca. 34.229 årlige køreplantimer. Busserne på linje 196-199 skal være mindre busser på ca. 7,8-10,6 m. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjerne køres i dag af De Blaa Omnibusser; linje 354 i udbud A4 og linje 196-199 i udbud A11. I udbud A11, hvor kontrakten endnu ikke udløber, får De Blaa Omnibusser i stedet linje 185, som i dag kører på kontrakten i udbud A4. Denne linje genudbydes derfor ikke i udbud A19, men vil fremover ligge i samme udbud som linje 184. Linje 196-199 kører allerede i dag med minibusser.

 11. Linje 180 og 181 med enten 4 busser på 12,9-18,75 m og ca. 4.515 årlige køreplantimer (enhed 11a) eller 5 busser af normal 12 m-længde og ca. 5.653 årlige køreplantimer (enhed 11b). Byderne vælger selv, hvilken af de to varianter, som indebærer hver sin køreplan, de vil byde på. På denne enhed skal der bydes på en basispakke med "fossilt" materiel, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Der skal herudover bydes på en optionspakke med nulemissionsmateriel. Kontraktperioden vil være tilpasset Ring 3-letbanens åbning, dvs. ca. 3½ år. Driftsstart vil være 12. december 2021. Linjerne køres i dag af De Blaa Omnibusser i udbud A4 med 13,7 m-busser.

 12. Linje 401A, 402, 404 og 411 (Ringsted bybusser) samt visse ture på linje 406 og 408 med fossilfrihed, 6 busser og ca. 22.833 årlige køreplantimer. Bussen på linje 406 kan være en kortere bus på ned til 9,0 m. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A3.

 13. Linje 490, 520 og 540 samt visse ture på linje 502 med 7 busser og ca. 24.484 årlige køreplantimer. Bussen på linje 490 kan være en kortere bus på ned til 9,0 m. Linjerne udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af DitoBus i udbud A5.

 14. Linje 512 og 583 med fossilfrihed, 2 busser på 9-12,3 m og ca. 1.444 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af DitoBus i udbud A5.

 15. Linje 553 med fossilfrihed, 1 bus og ca. 4.209 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 3½-årig. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjen køres i dag af DitoBus i udbud A5.

 16. Linje 246 med 2 busser og ca. 5.430 årlige køreplantimer. Linjen udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontrakten vil være 2-årig uden forlængelsesmulighed med driftsstart 12. december 2021, hvilket vil sige, at den vil udløbe samtidig med det meste anden kørsel i den sydlige del af Køge Bugt-området. Linjen køres i dag af Lokalbus i udbud A16. Lokalbus' kørsel i samme udbud på linje 215 og 219, hvor man udfører cirka halvdelen turene mandag-fredag, mens Keolis i Skibby står for resten, er også på en kort kontrakt. Kørslen på linje 215/219 indgår imidlertid ikke i udbud A19, og hensigten er efter al sandsynlighed at lade denne kontrakt udløbe samtidig med Keolis' kontrakt i slutningen af 2022, således at linjerne herefter kun vil have én operatør.

 17. Linje 251 og 252 med fossilfrihed, 4 busser og ca. 10.713 årlige køreplantimer. Kontrakten vil være 4½-årig med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af DitoBus i udbud A5.

 18. Linje 261, 263, 264, 287, 440R og 630R med 10 busser og ca. 37.561 årlige køreplantimer. Busserne på linje 261, 264 og 287 kan være kortere busser ned til 9,0 m. Linjerne udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i yderligere op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af DitoBus i udbud A5.

 19. Linje 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611 (Næstved bybusser) samt visse ture på linje 602, 480R og 697 med 15 busser og ca. 54.665 årlige køreplantimer. På denne enhed skal der bydes på en basispakke med nulemissionsmateriel. Der skal herudover bydes på en optionspakke med "fossilt" materiel, men hvor der er mulighed for, at Movia på et senere tidspunkt kan tilkøbe fossilfrihed. For basispakken vil kontraktperioden være 10 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år, mens optionspakkens kontraktperiode vil være 5 år med mulighed for forlængelse i yderligere op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af Nobina i udbud A5.

 20. Linje 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 696, 697 og 699 samt visse ture på linje 608 og 611 med 12 busser og ca. 8.807 årlige køreplantimer. 2 busser er enten kortere busser på op til 8,9 m eller alternivt normale busser på ca. 12 m. 2 andre er busser er kortere busser på 7,8-10,6 m eller alternativt normale busser på ca. 12 m. På denne enhed skal der bydes på en basispakke med "fossilt" materiel, men med mulighed for at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Der skal herudover bydes på en optionspakke med nulemissionsmateriel. For basispakken vil kontraktperioden være 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år, mens optionspakkens kontraktperiode vil være 10 år med mulighed for forlængelse i yderligere op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne 681-684 køres i dag af Nobina, linje 696-697 af DitoBus og de øvrige af Arriva; alle i udbud A5.

 21. Linje 680 med 4 busser og ca. 12.940 årlige køreplantimer. Linjen udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjen køres i dag af Nobina i udbud A5.

 22. Linje 661R, 664 og 669 med fossilfrihed, 10 busser og ca. 39.030 årlige køreplantimer. De 2 busser på linje 669 skal være kortere busser på op til 8,9 m. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linje 661R, 669 og 1 bus på linje 664 køres i dag af Ørslev Turisttrafik i udbud A5, og resten af linje 664 køres af DitoBus i udbud A5. På linje 669 anvendes nu busser på ca. 10 m.

 23. Linje 660R, 667 og 750 med 6 busser og ca. 21.781 årlige køreplantimer. Linjerne udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linjerne køres i dag af DitoBus i udbud A5.

 24. Linje 620R og 640 samt visse ture på linje 697 med 5 busser og ca. 19.070 årlige køreplantimer. Linjerne udbydes med "fossile" busser, men med mulighed for, at Movia senere kan tilkøbe fossilfrihed. Kontrakten vil være 5-årig med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Driftsstart vil være 10. april 2022. Linje 620R køres i dag af DitoBus og linje 640 af Nobina; begge i udbud A5.

Det vil først efter kontraktunderskrift blive afklaret, om Movia vælger basispakken eller optionspakken i udbudsenhederne 5, 9, 11, 19 og 20. Dette afhænger af beslutninger i de betalende kommuner og regioner. Movia vil meddele, hvordan valget faldt ud, inden for 30 dage efter underskrift.

Etablering af ladestationer

Der er mulighed for at byde med elbusser, der skal lades i løbet af dagen, til hvilket formål ladestationer kan etableres på en række foruddefinerede steder under brug af Movias rammeaftale med Siemens:

Det var, ved færdiggørelsen af udbudsmaterialet, dog endnu ikke endeligt afgjort, om der var mulighed for at etablere ladestationer ved Næstved st.

Mulige kommende linjeændringer

Movia angiver i udbudsmaterialet, at Københavns Kommune overvejer at forlænge linje 164, så den også kan betjene Oceankaj, hvilket vil kræve yderligere 1 bus og omkring en fjerdedel flere køreplantimer, ligesom turlængden forøges, hvilket selvfølgelig kan være af betydning for kørsel med elbusser. På linje 10 er det tilsvarende forudset, at der kan være et ønske om at udvide linjen i forhold til det udbudte kørselsomfang.

Næstved Kommune vil ifølge udbudsmaterialet muligvis ændre kommunens skolebuskørsel, udbudt i udbudsenhed 20, til såkaldt kommunebuskørsel. Sker dette før den endelige tilbudsfrist, vil Movia annullere den i forvejen ret komplicerede enhed 20.

A19 frem mod afgørelsen

Der er vanen tro tale om udbud med forhandling, hvor fristen for at søge om prækvalifikation er 17. februar. De prækvalificerede busselskaber skal aflevere første forhandlingstilbud senest 17. april, og herefter følger forhandlinger og opdaterede tilbud. Kontrakterne vil blive tildelt efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med delkriterierne pris, kvalitet af drift, miljø og kvalitet af busmateriel.

Kilder: Udbudsmateriale til A19 - Udbud af almindelig rutekørsel i Movia, januar 2020; materiale i forbindelse med markedsdialog om det kommende udbud A19, november 2019