Myldretid

Menu

Nyheder

Movias 19. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Tide Bus 8172 i Brenderup
En af Tide Bus' første anskaffelser, en Iveco Crossway LE fra 2009, i Brenderup på Fyn, august 2009. Foto: Niels-Folke Vallin.

Medio september faldt afgørelsen på Movias udbud A19 af almindelig rutekørsel, som omfattede næsten 200 busser og mere end 650.000 årlige køreplantimer. Resultatet indebærer blandt andet, at der kommer en ny operatør til Sjælland, og at en stor mængde kørsel skifter hænder.

Den nye dreng i klassen er Tide Bus, som kom til Danmark for mere end 10 år siden, hvor man vandt kørselskontrakter på Fyn. Tide Bus ejes af den norske Tide-koncern, som er en af de større og ældre norske aktører inden for persontransport. Selskabet er siden ankomsten vokset en del på dansk grund, men hidtil kun vest for Storebælt. Fra foråret 2022 overtager Tide Bus imidlertid bybuskørslen i Næstved fra svenske Nobina.

En anden stor vinder i udbuddet er Umove, som bl.a. løb med linje 1A og Ringsted bybusser. Samlet set har Umove fået mere end 70 busser, der i dag køres af Arriva, Keolis og det Nobina-ejede De Blaa Omnibusser.

Værre gik det for Arriva, som i alt har tabt ca. 50 busser, men dog beholder linje 200S. For Nobina - der udover De Blaa Omnibusser som bekendt også er indehaver af Ørslev Turisttrafik - var resultatet heller ikke det bedste. Ørslev Turisttrafik, som i dag kører med 10 busser på linjerne 661R, 664 og 669, udgår som operatør på Movias rutekørsel, idet Lokalbus har vundet trafikken. Nobina har vundet flere linjer fra Keolis på Københavns vestegn, men går totalt over 20 busser tilbage.

Samlet resultat

Den udbudte kørsel blev mere præcist fordelt som følger:

Tide Bus vinder linjerne 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611 (Næstved bybusser) og linje 680 (enhed 19 og 21) fra Nobina. Det svarer til kørsel med knap 20 busser.

Umove vinder linje 1A, 10 og 133 samt linje 401A, 402, 404 og 411 (Ringsted bybusser) fra Arriva, linje 164 fra Keolis samt linje 179, 182, 183, 196, 197, 198, 199 og 354 fra Nobina-ejede De Blaa Omnibusser (enhed 1-3, 8-10 og 12). Gevinsten svarer til over 70 busser.

Lokalbus vinder linje 251, 252, 620R, 640, 660R, 667 og 750 fra DitoBus (enhed 17, 23 og 24), linje 661R, 664 (det ene vognløb) og 669 fra Nobina-ejede Ørslev Turisttrafik (enhed 22) og genvinder linje 246 (enhed 16). I alt vokser Lokalbus med omkring 25 busser.

Arriva beholder linje 200S (enhed 4) og vinder linje 553 (enhed 15) fra DitoBus. Selskabet afgiver linjerne 1A, 10, 133 og Ringsted bybusser til Umove. Netto mister Arriva knap 50 busser.

Nobina vinder linje 141, 143, 144, 149, 160 og 166 fra Keolis (enhed 5-7) og genvinder linje 180/181 (enhed 11), som i dag køres af Nobina-ejede De Blaa Omnibusser. Nobina inkl. De Blaa Omnibusser og Ørslev Turisttrafik afgiver linje 179, 182, 183, 196, 197, 198, 199, 354, 601, 602, 603, 604, 605, 607 og 611 (Næstved bybusser), linje 661R, kørsel med 1 bus på linje 664 samt linje 669 og 680 til Umove, Tide Bus og Lokalbus. Samlet set går Nobina cirka 20 busser tilbage.

Skolebuslinjerne 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 696, 697 og 699 i Næstved Kommune (enhed 20), som i dag køres delt mellem Arriva og Nobina, er ikke blevet tildelt, idet udbuddet af denne enhed er annulleret. Dermed har Arriva og Nobina hver især ikke genvundet ca. 4-8 busser ud over de allerede nævnte nedgange i busantal.

Keolis må aflevere godt 30 busser på linjerne 141, 143, 144, 149, 160, 164 og 166 til Umove og Nobina.

Endelig genvinder DitoBus linjerne 261, 263, 264, 287, 440R, 490, 512, 520, 540, 583 og 630R (enhed 13-14 og 18), men selskabet må aflevere linje 553 til Arriva og linjerne 251, 252, 620R, 640, 660R, 667 og 750 til Lokalbus - en samlet tilbagegang på omkring 15 busser.

For overtagelsesdatoer på de enkelte linjer, se Movias 19. udbud i gang fra februar 2020.