Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2017

Movias 5. havnebusudbud i gang

Af Thomas de Laine

Havnebus "Bryggen" på indvielsesdagen
Havnebus "Bryggen" på indvielsesdagen 3. august 2000. Foto: Thomas de Laine.

Efter godt 17 år med havnebussejlads i Københavns Havn sendes driften på ny i udbud, så det kvarte århundrede passeres. Movias udbud H5 omfatter nemlig sejladsen de næste 10 år, og driften vil blive udvidet i forhold til i dag.

I udbuddet indgår som basisydelse sejladsen med 4 færger og ca. 15.000 årlige sejlplantimer. Derudover er der option på udvidelse af driften med op til 2 færger. Sejladsen finder i dag sted på linje 991 og 992, der sejler henholdsvis sydgående og nordgående mellem Refshaleøen og Teglholmen. Der sejles i 40-minutterstakt, hvilket kræver 3 færger, og når der er forestillinger i Operaen efter kl. 19, sejler der en særlig shuttlerute med linjenummer 993 mellem Nyhavn og Operaen fra cirka kl. 17.30 og igen efter forestillingen. Denne shuttlefærge kommer fra linje 991/992, hvor driften fra cirka kl. 17.30 neddrosles til 40/80-minuttersdrift med 2 færger.

Kun linje 991/992 er omtalt i udbudsmaterialet, og sejlplanen, der indgår i udbuddet, er intensiveret til halvtimesdrift med timedrift om aftenen. Optionen på udvidelse med op til 2 færger kan ifølge udbudsmaterialet eksempelvis bruges til betjening af nye stoppesteder ved Islands Brygge Syd, Enghave Brygge og Orientkaj.

Den nye kontrakt vil som nævnt være 10-årig, og hvis den aftalte kvalitet leveres, kan kontrakten forlænges med yderligere 2 år. Sejladsen efter den nye kontrakt skal begynde 1. januar 2020, altså 19½ år efter havnebusdriftens oprettelse i august 2000. Siden 1. januar 2014 har sejladsen foregået i udbud H4 på en oprindeligt 3-årig kontrakt, som kunne forlænges i yderligere 3 år, altså til udgangen af 2019.

Arriva har haft sejladsen i alle årene; dog i perioder suppleret af Netto-Baadene. Arrivas flåde består af fire færger: "Bryggen" og "Holmen" anskaffet til oprettelsen i 2000, "Nyhavn" fra 2009 og "Nordhavn" fra 2014. Det er en blanding af færger, der kun kan lægge til i den ene ende, og færger med mulighed for at lægge til i begge ender. Udbuddet er foreløbigt baseret på førstnævnte type, men den grundlæggende udformning tænkes drøftet i dialogen.

Der vil være bådoverdragelse ved kontraktudløb i 2030-32. Derimod er de nuværende fire færger ikke omfattet af en overdragelsesret, da en sådan ikke var en mulighed i udbud H4. Movia har sikret sig retten til at vælge navnene på nye færger, der indsættes ved kontraktbegyndelse eller senere.

Udbuddet gennemføres som konkurrencepræget dialog med frist for ansøgning om deltagelse 24. november, og hvor Movia vil prækvalificere op til 5 deltagere. Der er udformet et udbudsmateriale for dialogfasen, og efter udvælgelsen forventes der gennemført tre dialogrunder. Herefter skal de egentlige tilbud afgives, forventeligt i juni måned, med valg af fremtidig entreprenør i juli 2018. Tidsplanen kan dog blive ændret, og eventuelt vil der undervejs ske yderligere begrænsning af antallet af deltagere.

Dialogrunderne finder sted på baggrund af dialogoplæg fra tilbudsgiverne. I første runde er temaerne bl.a. bådtype og bådkonstruktion, miljø og drivmidler samt vurdering af muligheder for enmandsbetjening, idet havnebusserne i dag er tomandsbetjente, hvilket Søfartsstyrelsen også kræver. Frist for aflevering af første dialogoplæg vil være 22. december.

Blandt de endelige tilbud vælges det økonomisk mest fordelagtige ud fra delkriterierne pris med vægten 40 pct., kvalitet af drift med vægten 35 pct., miljø med vægten 10 pct. og kvalitet af "bådmateriel" med vægten 15 pct.

Kilde: Udbudsmateriale og tidsplan til udbud H5, dialogfasen, oktober 2017