Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Københavns havnebusser bliver elektriske

Af Thomas de Laine

"Holmen" i september 2009
Havnebus "Holmen", der er en af de oprindelige havnebusser fra 2000, ved Nyhavn i september 2009. Foto: Thomas de Laine.

Arriva beholder havnebusdriften i Københavns Havn i yderligere 10 år, og hele flåden bliver fremover elektrisk. Det var i slutningen af juni resultatet af Movias udbud af havnebussejladsen, udbud H5, som Myldretid tidligere har omtalt.

Der bliver anskaffet 5 nye batteridrevne havnebusser til erstatning for de 4 dieseldrevne havnebusser fra 2000 (2 styk), 2009 og 2014. Havnebusserne vil lade op om natten, men derudover vil der dagen igennem blive tanket strøm ved begge endestationerne. Med andre ord skal der etableres en form for ladestationer ved både Teglholmen og Refshaleøen. Selvom man måske skulle mene, at havnebusserne er en mindre væsentlig del af "busdriften" i København, ventes elektrificeringen af havnebusserne at give et fald i CO2-udledningen fra den samlede busdrift i kommunen på 2,5 pct., et fald i NOX'er på 10 pct. og et fald i partikeludledningen på hele 66 pct.

Som et eksempel på, at det stadig er lidt stramt med energien i eldrevne transportmidler, vil opvarmningen i havnebusserne ikke være elektrisk, men dog med HVO-biodiesel. Siden 1. januar 2018 har de nuværende havnebusser i øvrigt sejlet på HVO-biodiesel. Movia har til elektrificeringen af bl.a. havnebusserne modtaget støtte fra ELENA (European Local ENergy Assistance), der er et fælles initiativ fra EU-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank under Horizon 2020-programmet.

Med den nye generation af havnebusser bliver der også lidt bedre plads, idet de får en kapacitet på 80 passagerer. Nogle af de nuværende havnebusser har kun plads til 60. De elektriske havnebusser skal tilsyneladende leveres af hollandske Damen Shipyards og vil være 23,3 m lange og 5,6 m brede med en højde på 4,4 m over vandoverfladen. I drift vil de kunne sejle 8 knob eller ca. 14 km/t. Under den nye kontrakt får havnebusserne lov til at sejle med reklamer.

Sejladsen omfatter 4 havnebusser og 15.000 årlige sejltimer på linjerne 991 og 992. Den femte havnebus vil være reserve. Kontrakten begynder 1. januar 2020 og er 10-årig med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. Sejladsen kan eventuelt udvides med op til 2 havnebusser i løbet af kontrakten. I dag har havnebusserne et årligt passagertal på ca. 425.000, hvoraf en ikke ubetydelig del transporteres i forbindelse med forestillinger i Operaen.

Det er Arriva, der ejer de nuværende havnebusser, hvoraf den ene som nævnt blot er fire år gammel. Fremtiden for disse både kendes ikke. Til gengæld er de nye havnebusser omfattet af en overtagelsespligt, når kontrakten udløber i 2030-32.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 28.06.18; udbudsbekendtgørelse afsendt af Movia 06.07.2018