Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2014

Movias 13. udbud: Linje 5A som +Way

Af Thomas de Laine

BRT-bus i Malmö
På Malmös nye BRT-linje, sjovt nok også en 5'er, er der indsat en serie Van Hool ExquiCity-hybrd-CNG-ledbusser som denne. Movias udbudsmateriale indeholder principskitser baseret på samme grundtype. Foto: Peter Berggrén Brandsen, 23. oktober 2014.

Udbudsmaterialet til Movias udbud A13, altså trafikselskabets 13. udbud af almindelig rutekørsel, foreligger nu. Og man må sige, at nyhederne står i kø: Nyt design, ind- og udstigning af alle døre, ophør af billetsalget i busserne, ledbusser osv. osv. Men der er også tale om en speciel opgave, for udbuddets genstand, den berømte og berygtede linje 5A, skal opgraderes til det nye +Way-koncept.

Linje 5A har cirka 20 millioner passagerer om året, eller hvad der svarer til knap 10 procent af Movias samlede passagertal og mere end en tredjedel af metroens. Det er således også Movias og Københavns absolut største buslinje. Sammen med Københavns, Tårnby og Herlev kommuner vil Movia gerne relancere linjen under +Way-konceptet.

+Way er Movias udgave af det, der på fagsprog kaldes "Bus Rapid Transit", forkortet BRT, og bl.a. findes i Malmö, Metz, Eindhoven og Istanbul. +Way har bl.a. særskilte spor at køre i på delstrækninger, og der ses på andre forbedringer af infrastrukturen, der kan få busserne hurtigere frem. Disse fysiske ændringer forventes på linje 5A's rute gennemført primo 2017. Derudover er en +Way-bus en ledbus med plads til 130-160 passagerer, og bussen har mange døre med fri ind- og udstigning af alle døre, så ind- og udstigning går hurtigt. Busserne på linje 5A skal derfor også være indrettet med henblik på dette. At der ikke ville kunne købes billetter hos chaufføren er formentlig en del af løsningen, så busserne kan komme hurtigere af sted fra stoppestederne. Hertil kommer tydelig trafikinformation og fokus på at nedbringe partikelemissioner, CO2-udledning og støj.

Den første +Way-strækning i København blev taget i brug på Tagensvej og Nørre Allé for ret nylig, men her er der tale om, at flere eksisterende buslinjer, bl.a. en A-buslinje og en S-buslinje, benytter anlæggene, uden at der på samme måde er tale om et samlet, klart koncept, der er lanceret over for passagererne. Det vil man imidlertid lave om på med linje 5A, hvor busserne er tiltænkt et helt nyt design, hvor man blandt andet vil forlade den gule farve på busserne efter 150 års brug i de københavnske gader.

Særlig udbudsproces
Udbuddet af linje 5A kombinerer således mange nyskabelser: Ledbusser og det nye +Way-design introduceres, linjen forlænges muligvis til Herlev, der ønskes særligt miljøvenligt materiel, og ikke mindst indgår en tættere involvering af både kommunerne og de bydende busselskaber i udbudsprocessen. Udbuddet vil nemlig i højere grad foregå som et udviklingsarbejde på områderne for bl.a. busmateriellets indretning, infrastrukturen og rutens linjeføring. Når linje 5A er sendt i udbud i et selvstændigt udbud sideløbende med 12. udbud af flere andre linjer, skyldes det således den specielle proces omkring linjen. Og at processen kommer til at kræve mere end sædvanligt af busselskaberne illustreres af, at alle prækvalificerede busselskaber, der giver konditionsmæssige tilbud i forhandlingsrunderne, bliver betalt herfor, uanset at de ikke vinder kontrakten.

De områder, hvor busselskaberne kan komme med forslag som del af udbudsprocessen, er materiellet og dets indretning, miljø inkl. støjforhold samt trafikinformation og reklamer. I denne forbindelse er vægtningen af delkriterierne busmateriel og miljø i tildelingskriteriet blevet sat op i forhold til de sædvanlige udbud, således at delkriterierne er som følger (det normale niveau, svarene til udbud A12, er angivet i parentes):

Det må være den hidtil laveste vægtning af prisen i et dansk udbud af busdrift.

Ligesom for udbud A12, der allerede har været omtalt på Myldretid, er prækvalifikationsfasen afsluttet, og udbudsmaterielet er blevet udsendt i oktober. Udbuddet foregår som udbud efter forhandling, og der er tilbudsfrist 1. december. Tidsplanen adskiller sig en del fra 12. udbud ved, at forhandlingerne forventes at strække sig over betydeligt længere tid, således at der først forventes en afgørelse omkring slutningen af juni måned 2015, hvor Movia vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ikke desto mindre skal kørslen overtages allerede ved køreplansskiftet 13. december 2015, hvor den nuværende kontrakt udløber. Relanceringen af linjen under +Way-konceptet forventes ikke at finde sted før i begyndelsen af 2017, således at der det første års tid køres videre på den nuværende måde. Linje 5A's eksisterende vognpark er omfattet af busovertagelse og kan således forudsættes anvendt i denne periode.

Kontrakten vil i udgangspunktet blive enten 8- eller 10-årig med mulighed for forlængelse ved leveret lovet kvalitet eller enighed mellem parterne til i alt maksimalt cirka 12 år.

Forlængelse til Herlev?
Linje 5A har i dag 45 driftsbusser, heraf 4 der kun kører på dage med regnvejr, eller hvor der af andre grunde forventes mange passagerer i busserne, og et omfang på ca. 182.400 årlige køreplantimer. Kontrakten indehaves af Keolis og blev i sin tid vundet af Nettbuss, der overtog kørslen i oktober 2007. Den oprindeligt 6-årige kontrakt blev forlænget med 2 år og udløber således i slutningen af 2015.

Linje 5A kører i dag fra Husum Torv ad Frederikssundsvej og Nørrebrogade over Brønshøj Torv, Bellahøj, Nørrebro st. og Nørrebros Runddel ind til Nørreport st. Herfra fortsættes via Rådhuspladsen, Hovedbanegården og Langebro til Amagerbro st. og videre ad Amagerbrogade ud til Sundbyvester Plads. På Sundbyvester Plads vender flertallet af busserne, men en del fortsætter ud over kommunegrænsen og gennem Kastrup til Lufthavnen. Opgraderingen med bl.a. ledbusser har derfor ikke kun krævet Københavns Kommunes accept, men også Tårnbys.

Nu arbejdes der imidlertid også på en forlængelse i den anden ende, idet tanken er at fortsætte videre over kommunegrænsen ad Frederikssundsvej og Herlev Hovedgade til Herlev, hvor endestationen enten skal være ved Herlev st. eller ved Herlev Hospital, hvilket sidste vil indebære kørsel på et stykke ad Ring 3 (Herlev Ringvej). Herlev Kommune og Region Hovedstaden inviteres derfor med i arbejdet.

I cirka det første år af den nye kontrakt forventes linje 5A fortsat kun at køre til Husum og have samme kørselsomfang som nu med anvendelse af de nuværende 13,7 m-busser på linjen. Men fra begyndelsen af 2017 tænkes linjen relanceret under +Way-konceptet, hvor den skal opgraderes med ledbusser. Der er dog ikke mere opgradering ved dette, end at frekvensen tydeligvis skal reduceres noget, for linjen forventes herefter kun at kræve 34 busser og ca. 160.300 årlige køreplantimer.

Kørslen er udbudt i én udbudsenhed, der er opdelt i basispakke A, der er den nuværende linje 5A mellem Husum Torv og Sundbyvester Plads/Lufthavnen med 41 13,7 m-busser og 182.400 årlige køreplantimer plus kørsel med 4 yderligere busser på regnvejrsdage mv., og basispakke B, som er den nye +Way-udgave af linjen med fortsat endestation i Husum, 34 ledbusser og 160.300 årlige køreplantimer og ingen ekstra indsats på regnvejrsdage. Basispakke A vil være den, der køres efter indtil de nye ledbusser er kommet, hvorefter der køres efter basispakke B. Til Basispakke B er der nogle optioner: √Čn, hvor linjen forlænges til Herlev st. og derfor bliver på 37 ledbusser og 175.100 årlige køreplantimer, og en anden, hvor linjen forlænges helt til Herlev Hospital og kommer op på 38 ledbusser og 182.500 årlige køreplantimer. Hertil kommer en option på salg af kontantbilletter, jf. senere, og én på udvidelse med op til 3 ekstra busser.

I øvrigt antyder udbudsmaterialet, at linjenummeret 5A udgår i forbindelse med relanceringen som +Way-linje.

Ledbusser og busovertagelse
Kørslen forudsættes fra cirka et år inde i kontrakten at foregå med ledbusser på 18,0-18,75 meter. Derved vil København indlede sin anden ledbusepoke. Indtil da skal kørslen til gengæld udføres med linjens nuværende materiel, der består af Volvo B12BLE-busser på 13,7 meter med norske Vest Center-karrosserier. Disse busser er leveret i efteråret 2007, bortset fra tre af busserne, som kom i efteråret 2008 i forbindelse med linjens forlængelse til Lufthavnen. Det er alle 49 busser, altså inklusive reservevognene, der er omfattet af busovertagelse. Busserne er Keolis nr. 8444-8489 fra 2007, som skal overtages for 745.391 kr./styk, og nr. 8493-8495 fra 2008 til 935.703 kr./styk. Disse overtagelsespriser er pr. december 2015.

Ledbussernes præcise indsættelsesdato er endnu ukendt, men det må formodes at blive omkring begyndelsen af 2017. Leveringen af disse busser skal finde sted senest 30 dage før overgangen til +Way-drift. Udover længden på 18,0-18,75 meter skal busserne være enten lavgulvs- eller laventrébusser, som ikke har trin i forreste leddel, og de skal være indrettet, så der kan ske ind- og udstigning af alle bussens døre. Dog behøver kun én dør at være indrettet til indstigning med barnevogne og kørestole, og denne dør skal have kørestolsrampe med knap for dørbestilling mv., som det kendes fra almindelige busser. Movia angiver som "retningsgivende", at ledbusserne skal kunne tage 130 passagerer, heraf 42 siddende, hvoraf igen 38 skal kunne sidde fremadvendt.

Onsdag 8. oktober var en MAN Lion's City-ledbus på 18,75 meters længde på besøg i København, hvor der blev foretaget en testkørsel mellem Husum Torv og Herlev st./Herlev Hospital. Testen gik bl.a. på stoppestederne. Der blev som bekendt prøvekørt fire forskellige ledbusser i almindelig drift på linje 5A sidste efterår, men da kun til linjens nuværende endestation i Husum.

Bussen, der var på gæsevisit denne gang, var i en gasdrevet version og havde kort forinden været udstillet på IAA-messen i Hannover (bl.a. sammen med et af de nye metrotogsæt til cityringen, som efterfølgende er ankommet til København). På messen fandt den officielle kåring af "Bus of the Year 2015" sted, hvor netop denne bus gik af med sejren. Prisen gik bl.a. til MAN-bussen, fordi den er ren: Den kan køre på både naturgas og biogas, og kan både opfylde den skrappe Euro 6-norm og udlede en del mindre CO2 end dieselbusser.

Vinderbussen er indrettet med fem dobbeltdøre, hvilket giver mulighed for hurtig stoppestedsekspedition, og rummer 142 passagerer. En femdørs-MAN-ledbus var blandt dem, der blev prøvekørt i passagertrafik på linje 5A i efteråret 2013. Men udover mange døre og pladser har den præmierede bus bl.a. den funktion, at chaufføren ved tryk på en knap kan låse alle klapsæder i opslået position. Det er et meget almindeligt problem, at bussers kapacitet i praksis ikke bliver udnyttet, fordi folk bliver siddende på klapsæderne, når bussen fyldes op, ligesom en midter- eller sideperron, der på denne måde er optaget af siddende passagerer, ikke bidrager til et godt flow af mennesker gennem vognen. Der indgår dog ikke i udbudsmaterialet et krav om, at klapsæderne skal kunne låses i opslået stilling.

Krav til busserne er til gengæld, at de skal have klimaanlæg, og at der skal være møntveksler ved chaufførpladsen, selv om salget af kontantbilletter i busserne forventes at ophøre på linjen, når den overgår til +Way. Endelig beslutning om dette træffes dog ikke før end 2015.

Nyt design
Movia skriver i udbudsmaterialet, at "+Way bussen skal have et smart og futuristisk design, der signalere at det er en højklasset bus". Og her sker der en mindre revolution, idet den udvendige gule farve droppes. +Way-busserne skal nemlig være blåturkise (farven NCS S2050-B10G) og med gule hjørner front/dørside og bagende/vinduesside i den sædvanlige Melonengelb-farve (RAL 1028 eller NCS S0585-Y20R). Derudover skal busserne have et særligt +Way-logo påsat, og sågar de interne vognnumre skal være i en særlig skrifttype kaldet AtB, der bl.a. kendes på at have "åbne" firtaller, fødder på 1-tallerne mv.

+Way-bussernes udvendige design

De nuværende busser på linje 5A er blandt entusiaster blevet kaldt for toretningsvogne (med henvisning til byens gamle sporvogne, der kunne køres fra begge ender), fordi frontens design lignede en busbagende. Denne principskitse af +Way-bussernes design, der indgår i udbudsmaterialet, er baseret på Van Hool ExquiCity-modellen, der bruges på Malmös BRT-linje, og den kan da for alvor leve op til samme øgenavn...

+Way-linjen må ikke de første 3 år føre udvendige reklamer. Derefter vil det kunne tillades i begrænset omfang, efter at entreprenøren har præsenteret Movia for en business case, der redegør for reklameindtægternes fordeling mellem entreprenøren og Movia! Hvis de bydende busselskaber ikke vil køre med reklamer efter de 3 år, vil dette give point i tildelingsbeslutningen. Indvendigt må der kun vises reklamer på infotainmentskærmene - hængeskiltene forbydes altså.

Holdestænger og -greb skal også have den blåturkise farve, og sædebetrækket skal formentlig heller ikke have "HT Bus Prik"-design, men her er kravene endnu ikke lagt fast. I det indvendige design introduceres også 4-6 dekorationer placeret på panelerne under vinduerne i form af grafiske illustrationer af knudepunkter, seværdigheder og attraktioner. Gulvbelægningen er af en eller anden grund ikke blevet fundet værdigt til et redesign.

Kilder: Udbudsmateriele til udbud A13, oktober 2014; status for udbud ved Movias bestyrelsesmøde 09.10.14; pressemeddelelser fra MAN 01.09.14 og 15.10.14