Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2014

Movias 12. og 13. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Linje 5A på Sundbyvester Plads
Linje 5A er nu i udbud, og vinderen af ruten skal overtage mere end 40 busser af denne type: Volvo B12BLE med det norske Vest Center-karrosseri. Foto på Sundbyvester Plads i oktober 2008: Thomas de Laine.

Intet mindre end fire af Københavns syv rigtige A-buslinjer sendes nu i udbud. Det drejer sig om linjerne 3A, 4A, 5A og 9A samt en mindre mængde kørsel nord for København. Det meste af kørslen er i udbud som udbud A12, mens linje 5A, der måske skal opgraderes til ledbusser mv., udbydes i et selvstændigt udbud A13.

I alt er ca. 120-125 busser og ca. 500-550.000 årlige køreplantimer i udbud, og de berørte busselskaber er Arriva med 71 busser, Keolis (Nettbuss) med ca. 47 busser samt uMove (De Hvide Busser) med 13 busser. For sidstnævnte selskab udgør kørslen en forholdsvis stor del af den tilbageværende forretning, når den tabte kørsel i udbud A11 er afgivet i december 2014.

Genudbud og kontraktforlængelser
Kørslen er et genudbud af kontrakterne fra 19. udbud i 2007, der ikke kan forlænges yderligere, men derudover indgår der også to linjer fra udbud A4, der trådte i kraft i december 2009. Det var det første udbud i Hovedstadsområdet, hvor kontrakterne med forlængelser kunne blive helt op til 12 år lange mod tidligere højst 8 år, men stadig kun med en 6-årig obligatorisk kontraktperiode. På disse to linjer, som er linje 3A og 4A, blev der således ikke tale om en nogen kontraktforlængelse.

Derimod er der sket forlængelse af andre kontrakter i udbud A4, nemlig Arrivas linjer 10 og 66, Keolis' (City-Trafik) linjer 42, 141, 143, 149 og 166 samt De Blaa Omnibussers linje 169, 179, 180E, 181E, 182, 183, 185 og 354.

Ledbusser og +Way på linje 5A?
Myldretid har før skrevet om forsøg med ledbusser på linje 5A og muligt valg af denne bustype i forbindelse med det forestående genudbud. Spørgsmålet om brug af ledbusser eller ej er endnu ikke afgjort, men Movia forventer, at linje 5A i løbet af kontraktperioden skal opgraderes til højklasset buslinje efter det såkaldte +Way-koncept, og hvor linjens nuværende materiel udskiftes med busser på op til 18,75 meters længde, hvilket i praksis vil sige ledbusser. Beslutningerne om opgradering til +Way, busstørrelsen og linjens omfang med hensyn til busantal og køreplantimer afhænger af kommunale beslutninger (Københavns og Tårnby kommuner). Strækningen, der er i spil til +Way, er ruten mellem Nørrebro st. og Husum Torv, der også overvejes som ny letbanestrækning.

Den første +Way-strækning tages i brug i indeværende måned, nemlig korridoren ad Tagensvej og Nørre Allé,. Busserne er netop begyndt at køre ad de nye busbaner i gademidten, som i stor udstrækning er isoleret fra den øvrige trafik, og søndag 21. september træder nye køreplaner med reducerede køretider i kraft på de linjer - bl.a. 6A og 150S - som kører på strækningen.

Da Keolis' kontrakt på linje 5A inkluderer busovertagelse ved kontraktudløb, skal 43 Volvo B12BLE-busser fra 2007-08 overtages sammen med linje 5A i udbuddet. Det svarer til hovedparten af Keolis' busser i serien. Der bliver dermed ikke tale om, at busserne skal overtages af vinderen af en anden linje, der udbydes samtidig, som f.eks. linje 4A, hvilket så vidt vides har været overvejet.

Den udbudte kørsel
12. udbud udgør ca. 84 busser og ca. 350.500 årlige køreplantimer fordelt på fem udbudsenheder. På tre af enhederne er der busovertagelse, nemlig på de enheder, der er genudbud fra 19. udbud. Da man fra udbud A3/A4 gik over til at have kontrakter på op til 12 år, bortfaldt muligheden for at byde med busovertagelse ved kontraktudløb, hvorfor der ikke er busovertagelse på linjerne fra A4, som nu genudbydes.

Kontrakterne vil i begge udbud være mindst 6 og højst 12 år. Er den obligatoriske kontraktperiode mindre end 12 år, kan der være mulighed for forlængelse i op til i alt maksimalt 12 år.

Følgende udbudsenheder indgår i udbud A12:

  1. Linje 3A med 15 busser og ca. 59.500 årlige køreplantimer. Linjen forventes reduceret i forbindelse med metrocityringens åbning, og der skal gives tilbud på såvel den fulde som den reducerede kørsel. Der skal ikke overtages busser sammen med linjen. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A4.
  2. Linje 4A med 30 busser og ca. 125.700 årlige køreplantimer. Linjen forventes reduceret i forbindelse med metrocityringens åbning, og der skal gives tilbud på såvel den fulde som den reducerede kørsel. Linjen køres i dag med 13,7 m-busser af Arriva i udbud A4. Det nuværende materiel er leveret ultimo 2003 og primo 2004 og må i udgangspunktet forventes helt udrangeret i forbindelse med kontraktudløb.
  3. Linje 9A med 22 busser og ca. 108.000 årlige køreplantimer. Der skal overtages busser sammen med linjen; formentlig Volvo B7RLE-busser årgang 2007 (1300-vogne). Linjen køres i dag af Arriva i 19. udbud.
  4. Linje 176 med 4 busser og ca. 15.800 årlige køreplantimer. Der skal overtages busser sammen med linjen; formentlig Volvo B7RLE-busser årgang 2007 (1300-vogne). Linjen køres i dag af Arriva i 19. udbud.
  5. Linje 90N, 340, 345, 347, 801A, 802 og 803 (dvs. bl.a. Helsingør bybusser) med 13 busser og ca. 41.500 årlige køreplaner. Der skal overtages busser sammen med kørslen, nemlig VDL Ambassador-busser årgang 2007. Linjen køres i dag af uMove (De Hvide Busser) i 19. udbud.

Udbud A13 består af en enkelt udbudsenhed:

Begge udbud gennemføres som udbud efter forhandling med frist for ansøgning om prækvalifikation mandag 29. september. Kontraktbegyndelse bliver 15. december 2015.

Kilder: Udbudsbekendtgørelser afsendt af Movia 29.08.14