Myldretid

Menu

Denne side har et kendt layoutproblem, som venter på at blive løst. Myldretid beklager fejlen.

NyhederNyhedsarkiv2014

Linje 21 runder 80 år

Af Thomas de Laine

Scania-bus på linje 21
HT vogn 1148, en af de støjsvage Scania-busser som i en årrække kendetegnede linje 21, holder ved Tagensvej i januar 1982. Foto: Niels Hertz.

Fredag 29. august kan københavnske linje 21 fejre sin 80 års fødselsdag. Der er ikke mange linjer tilbage i København med så lang en historie, så det er fuldt berettiget, at jubilæet fredag formiddag markeres med fremvisning af ældre og nye busser flere steder langs den jubilerende rute.

Historien om linje 21
Der findes en udmærket og forholds ny bog om linje 21 fra Henrik Lynders hånd og udgivet af Sporvejshistorisk Selskab i 2004. For den grundige historie om linjen, må der henvises til dén. Hovedtrækkene er dog som følger.

Københavns Sporveje indledte driften på omnibuslinje 21 onsdag 29. august 1934. Ruten gik dengang fra Toftegårds Plads i Valby ad Vigerslev Allé, Lykkebovej, Vigerslevvej og Ålholmvej til Ålholm Plads, som stedet dog endnu ikke hed på det tidspunkt. Herfra fortsattes ad samme rute som i dag, dvs. ad Ålholmvej, Grøndals Parkvej, Rebildvej, Sallingvej, Hulgårdsvej, Tomsgårdsvej og Tuborgvej frem til Strandvejen i Hellerup, hvor der var endestation på den lille plads, som Tingskiftevej, Strandvejen og Tuborgvej danner mellem sig.

Det skulle vise sig at være en ret stabil ruteføring, for vi skal helt frem til oktober 1969, før den første gang laves om, og da kun på den måde, at der kørtes uden om Lykkebovej ad Vigerslev Allé og Vigerslevvej.

Først efter endnu 20 år sker der ændringer, men her til gengæld flere. Fra april-køreplansskiftet 1989 omlagdes ruten ad Kulbanevej i stedet for den mere direkte rute ad Vigerslev Allé. Samtidig udskiltes halvdelen af turene under linjenummeret 23, jf. nedenfor. En måned senere forlængedes linjen i Hellerup ad Strandvejen og Hellerupvej/Callisensvej til Hellerup station, hvor en ny busterminal samtidig blev taget i brug. I oktober, stadig i 1989, ændredes ruten på ny, så endnu en station blev anløbet, idet linjen førtes ad Jernbane Allé, Vanløse Allé og Apollovej forbi Vanløse station. Ved køreplansskiftet i september 1997 flyttedes endestationen i Valby endvidere til Valby station - og linje 23-turene kom igen ind under linje 21. HT sørgede således for, at linje 21 fik forbindelse til tre stationer, der egentlig altid havde ligget ganske tæt på linjen, og som alle havde fået S-tog helt tilbage i linje 21's åbningsår.

City-Trafik-lånevogn på linje 21
I den første tid efter City-Trafiks overtagelse af linje 21 i oktober 2006 måtte der køres med lånevogne, fordi det nye materiel endnu ikke var leveret. Her ses Arriva 1967, DAB serie 15 mk. III årg. 1995, som linje 21 på Strandvejen ud for den oprindelige endestation i Hellerup 27. oktober 2006. Foto: Thomas de Laine.

Fra februar 1998 førtes hver anden tur ad Retortvej, Folehaven og Vigerslevvej i stedet for ad Kulbanevej. Netop det korte stykke af ruten mellem jernbaneviadukten ved den nuværende Vigerslev Allé station og Vigerslevvej har således været den absolut mest foranderlige over årene, og den bortfaldt helt fra 25. maj 2003, hvor linje 21 omlagdes som led i den samlede ændring af rutenettet ved metroens åbning. Linjen ophørte nu helt med at køre mellem Ålholm Plads og Valby, men blev i stedet ført ad Roskildevej til Damhustorvet og herfra ad Damhus Boulevard ned til Rødovre station. I Vanløse førte åbningen af Flintholm station i januar 2004 endvidere til, at linjen blev rettet ud og fik sin oprindelige, direkte ruteføring ad Grøndals Parkvej tilbage, således at der blev omstigningsmulighed til tog ved Flintholm station i stedet for Vanløse station. Flintholm satses der som bekendt på som knudepunkt. Siden denne omlægning har linje 21 været uændret.

Linje 23, som kørte 1989-97, må reelt siges at være en variant af linje 21. Linjen overtog som nævnt halvdelen af turene på linje 21 ved oprettelsen i april 1989. Mellem Hellerup og Vigerslev Allé var de to linjers ruter ens, men herfra kørte linje 23-busserne videre ad Vigerslevvej og Gl. Køge Landevej til Åmarken station. Ved køreplansskiftet i oktober 1990 førtes linjen ikke mere til Åmarken, men ad Gl. Køge Landevej til Toftegårds Plads, hvor der var fælles endestation med linje 21. Ruten blev ikke ændret yderligere og forsvandt som nævnt i september 1997, hvor afgangene flyttedes tilbage til linje 21 og fik dennes linjeføring. De for linje 21 nævnte ændringer vedr. ruteføringen i Vanløse og Hellerup i linje 23's levetid var også gældende for denne linje.

Ørnevej garage var gennem mange år hovedansvarlig for driften af linje 21. Garagen, der lå nær midten af ruten, åbnede 1. maj 1965 og fik allerede da en del af linjen. Linje 21-busserne samledes på Ørnevej fra køreplansskiftet 13. oktober 1968. Denne garagering kom indirekte til at betyde noget for busanvendelsen på linjen en del år senere. HT anskaffede nemlig fra 1979 som noget nyt for København Scania-busser, idet Scania havde introduceret det meget støjsvage BR112-chassis. Disse busser fik i første omgang garage på Ørnevej, fordi anlægget lå tæt op ad boligbebyggelser, hvorfor mindre støj fra garagen var ønskeligt. Scania-busserne anskaffedes i flere serier frem til 1987 og blev efterhånden helt dominerende på Ørnevejs linjer, herunder linje 21 og senere 23. De fulgte med til Ryvang, da Ørnevej garage 1. april 1994 lukkede som følge af privatiseringerne, men i de følgende år udrangeredes typen.

Linjen blev til gengæld på Ryvang indtil 2006, hvor et udbud førte til City-Trafiks overtagelse. City-Trafik har i jubilæumsåret genvundet ruten, og den nye kontrakt træder i kraft til december. I mellemtiden har selskabet skiftet navn til Keolis, som derfor er det navnetræk, der nu kan ses på busserne.

Kun få gamle linjer tilbage
Indledningsvist blev der peget på, at der kun er få linjer tilbage i København med en lang historie. For så vidt er der intet mærkeligt i, at linjenettet ændres over tid. Det må forventes, eftersom det skal betjene en by og et samfund i forandring. Store pakker af omlægninger kan også være fornuftige, når der f.eks. åbner en metro i byen.

Faktum er dog, at linjenettet i København bar præg af den grundstruktur, HT i 1974 overtog fra Københavns Sporveje, helt til efter årtusindskiftet. Der blev lavet en række ændringer før da, bl.a. i forbindelse med indførelsen af S-buslinjer i City i midten af 1990'erne, men det blev de omfattende linjeændringer i kølvandet på metroåbningen i 2002-03, der for alvor vendte op og ned på linjenettet. Også linje 21, der jo ellers næsten ikke er i berøring med metroen, fik den eneste radikale omlægning i sin 80-årige historie i netop dén forbindelse.

De tilbageværende københavnske buslinjer, der i 2014 har omkring 50 år eller mere på bagen, er disse:

Linje 2A, 3A og 5A: Linjerne kan, med varierende grad af god vilje, siges at være direkte efterfølgere til de gamle sporvognslinjer 2, 3 og 5. Linje 1A har også et stort strækningsfællesskab med den gamle sporvognslinje 1, selv om linje 1 egentlig er identisk med den senere linje 15, som eksisterede side om side med linje 1A, indtil den blev nedlagt i marts 2013.

Linje 10's historie går helt tilbage til 1889, hvor den blev oprettet som hestesporvogn ad bl.a. Sølvgade. Den nuværende ruteføring har dog intet med den oprindelige at gøre, og kun en mindre og ydre del af sporvogns- og buslinje 10, som den så ud før 2003, indgår i den nuværende rute.

Linje 13 er ligeledes en meget gammel linje, men den nuværende ruteføring har så godt som intet med dens fortid at gøre. Da den i 2013 blev omlagt og forlænget, så den erstattede linje 135, havde det måske egentlig været mere oplagt at videreføre det sidstnævnte linjenummer frem for nummeret 13.

Linje 14 var indtil sidste forår en linje, der havde været næsten helt uændret i rigtig mange år. Linjens 100 års jubilæum i december 2008 blev desværre forbigået i tavshed. Nu er begge ender af linjen dog blevet omlagt så radikalt, at kun en kortere, gammel strækning er tilbage, så ligesom linje 10 og 13 er det ikke rigtig andet end linjenummeret, der har overlevet gennem mange år.

Linje 18 nærmer sig sit 50 års jubilæum 1. maj 1966. Denne linje bliver ikke mindre interessant af, at der 1919-58 eksisterede en sporvognslinje 18 med næsten samme ruteføring.

Linje 22 ligger, trods en del ændringer, især i de senere år, stadig ret nær en stor del af sin oprindelige rute. Linjen rundede 75 år sidste sommer.

Linje 30 er oprettet i 1947 mellem Rådhuspladsen og Dragør. Det er dog nu kun et stykke midt på ruten ad Englandsvej, der er tilbage, således at linjen hverken betjener Rådhuspladsen eller Dragør. Også denne linje har således helt ændret karakter.

Linje 40 er oprettet i 1954 mellem City og Islands Brygge som erstatning for yderdelen af sporvognslinje 4. Året efter erstattede den resten af linje 4 ad Farimagsgaderne til Østerbro. Linje 40's oprindelige del på Islands Brygge bortfaldt i 2008, mens resten stadig køres. Linje 40 er dog en hensygnende linje, som der nok er en betydelig sandsynlighed for, vi vil se blive nedlagt inden for en overskuelig årrække.

Herefter skal vi ud i det trecifrede område for at finde gamle linjer, og der er der også tyndet en del ud. Men man kan altså fortsat finde ruter som f.eks. Stephansens gamle linje 176, der har fået lov at være stort set uændret i årtier.

Kilder:

Henrik Lynder: Københavns Sporvejes omnibuslinie 21. Københavns Sporvejes første buslinie uden for centrum. Sporvejshistorisk Selskab, København 2004.

Jesper Kiby Denborgs linjeoversigter.