Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Movias udbud A9 og S5 afgjort

Af Thomas de Laine

Dobbeltdækker på linje 250S
En af City-Trafiks dobbeltdækkere på linje 250S ved Hovedbanegården. Oktober 2012 overtages linjen af Nettbuss, og dobbeltdækkerne forsvinder. Foto: Thomas de Laine, oktober 2010.

(Opdateret 29. februar 2012)

Movia har nu afgjort udbud A9 af almindelig rutekørsel i Hovedstadsområdet og Vestsjælland og udbud S5 af ny servicebuskørsel på Frederiksberg.

Resultatet er bl.a., at Nobina og Nettbuss øger deres kørsel, mens Arriva må aflevere trafik med over 20 busser til forskellige andre busselskaber. Det lykkedes til gengæld både DitoBus og Thykjær at genvinde det meste af deres kørsel i udbuddet.

Movias 9. udbud (A9) omfattede - i den endelige udgave - i alt 79 busser og ca. 213.500 årlige køreplantimer eller det samme som 4,8 pct. af Movias samlede busdrift, og udbuddet har tidligere været omtalt på Myldretid. Resultatet blev som følger:

Samlet vinder Nettbuss i alt 20 busser - selskabets første større udvidelse i Hovedstadsområdet siden overtagelsen af linje 5A i efteråret 2007. Tilsvarende har Arriva tabt 24 busser, men dog genvundet 2. Kruse har vundet i alt 10 busser, men afgiver til gengæld også nogle stykker på hurtigbusruterne 555 og 666.

Resultatet af udbuddet forskubber kun Movia-entreprenørernes markedsandele en smule. Når alle kontrakterne i A9 er trådt i kraft i marts 2013, vil Arrivas andel af kørslen opgjort i timer være faldet fra 43,4 pct. til 40,7 pct. forhold til fordelingen efter ikrafttrædelsen af de sidste kontrakter i udbud A8 i april 2012. City-Trafiks andel falder selvsagt også, nemlig fra 14,0 til 13,0 pct., mens DitoBus og Thykjærs andele er uændrede. Nobina stiger fra 6,7 til 7,6 pct. og Nettbuss fra 5,5 pct. til 7,4 pct. Kruses andel vokser også en anelse fra 1,1 til 1,5 pct., mens Ørslev Turisttrafik går fra 0,5 til 0,8 pct. Det indbyrdes hierarki af, "hvem der er større end hvem", ændrer sig ikke, bortset fra at Ørslev overhaler Thykjær.

Ændringerne medfører dog alligevel, at ca. 150 chauffører virksomhedsoverdrages med de linjer, der skifter entreprenør. Udover de 7 vindere havde 4 andre busselskaber i øvrigt budt på kørslen i A9.

Ørslev og Dito ind i Hovedstadsområdet
Det ses, at både Ørslev Turisttrafik og DitoBus med dette udbud har bevæget sig ind på ruter, der udelukkende forløber inden for det gamle HT-område. Det er der for så vidt heller ikke noget mærkeligt ved, idet det er meget naturligt, at "amtsgrænserne" efterhånden opblødes, nu hvor der kun er ét trafikselskab på Sjælland.

Ørslev Turisttrafik kører i forvejen for Movia i Vordingborg- og Præstø-området, hvor man fik kørsel fra foråret 2010 (udbud A5). Forinden har firmaet kørt turistkørsel i en længere årrække, og det er da stadig den største del af forretningen. DitoBus er bestemt heller ikke nye og kører i forvejen flere ruter ind og ud af det gamle HT-område.

Nye og brugte busser
De 79 busser fordeler sig efter udbuddet på 53 fabriksnye og 26 brugte, renoverede busser.

På linjerne i udbuddet vil der ikke mere køre busser, der kun efterlever Euro 2-normen, og antallet af Euro 3-busser halveres omtrent fra 31 til 17, mens der bliver 7 mod nu 9 busser med Euro 4. Og antallet af de særligt miljøvenlige busser, der har EEV-standard, stiger fra 8 til 55. Partikelforureningen fra busserne i udbuddet vil derfor falde med ca. 35 pct., og udledningen af kvælstofilter (NOx) vil være omkring 45 pct. lavere.

Ændringer på de vundne linjer
Linje 14's kontraktbegyndelse var sat til 24. marts 2013, hvor linjen tidligere var planlagt omlagt fra sin nuværende rute mellem Vanløse og Svanemøllen/Klampenborg til at køre mellem Sydhavnen og Ryparken. Ruteændringen hører sammen med oprettelsen af den nye linje 9A og en række busomlægninger, der samlet set betyder, at busterminalen ved Flintholm station må ombygges, så den kan håndtere de fremtidige 60 busser i timen. Denne ombygning er imidlertid blevet forsinket, hvilket bevirker, at linje 14's omlægning først finder sted ved oktober-køreplansskiftet 2013 og ikke som planlagt i foråret. Busbehovet for linje 14 er imidlertid lavere på den nye rute, som er den, der er grundlaget i udbuddet, end på den nuværende. Det er således ikke helt utænkeligt, at overtagelsesdatoen for denne linje kan vise sig at blive en anden. Med linje 14 skal Nettbuss i øvrigt overtage en del af busserne, der anvendes på linje 15 i dag. Linje 15 nedlægges samtidig med linje 14's omlægning.

Også linje 116 kan der ske ændringer på, idet Høje-Taastrup Kommune nok vil udvide linjen til erstatning for den linje 113, der som en lidt hurtig foranstaltning blev oprettet i december 2011.

Slut med to etager i København
Dobbeltdækkerne forsvinder fra linje 250S i forbindelse med kontraktskiftet. Dette var ventet og gælder i øvrigt også linje 65E, som ikke indgår i udbuddet. Linje 250S vil fremover få 13,7 m-busser i stedet, og dermed er det slut med dobbeltdækkerbusser i Movia-trafik.

Servicebusserne på Frederiksberg
Udbud S5 har ikke tidligere været omtalt på Myldretid, men der er tale om et udbud af de to nye servicebuslinjer 829 og 830, der 5. maj 2012 begynder at køre på Frederiksberg, hvor servicebuskørslen udvides. Linjerne udgør 2 busser og ca. 7.200 årlige køreplantimer. Kørslen er tildelt Anchersen Rute, der skal køre med brugte Mercedes-Benz Citaro-busser fra 2007-09 som dem, der bruges på de eksisterende servicebuslinjer 831 og 832 på Frederiksberg.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 29.02.12; oversigter over fordeling af kørsel efter udbud A8 og A9