Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2012

Mere om Movias udbud S5

Af Thomas de Laine

Servicebus på Frederiksberg
En af Anchersens servicebusser på den eksisterende servicebuslinje 831 i Smallegade, Frederiksberg. Foto: Jeppe Steensgaard, 9. februar 2009.

22. februar besluttede Movia at tildele kontrakten om kørsel med 2 servicebusser på Frederiksberg til Anchersen Rute. Udbuddet har den baggrund, at den eksisterende servicebuskørsel i Frederiksberg Kommune med 2 busser på linjerne 831 og 832 fra 5. maj 2012 skal udvides. Der bliver to linjer mere - linje 829 og 830 - og disse skal køres med yderligere 2 servicebusser. Det er også Anchersen Rute, der kører de "gamle" servicebuslinjer på Frederiksberg.

Kontrakten om den nye servicebuskørsel løber kun i ca. 2 år, og denne korte kontraktperiode kombineret med den ret begrænsede kørselsmængde - 2 busser og ca. 7.200 årlige køreplantimer - gør, at kontraktens værdi ligger under tærskelværdien, således at et almindeligt udbud ikke er påkrævet efter EU-reglerne.

Movia har derfor ikke forud for dette 5. udbud af servicebuskørsel kaldet S5 offentliggjort udbudsbekendtgørelse mv., men i stedet anmodet 5 forskellige af sine eksisterende entreprenører i området om at give tilbud på kørslen. Videre er udbuddet sket som udbud efter forhandling, og tildelingskriteriet var som vanligt det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vejede 40 pct., kvalitet af drift 35 pct., miljø 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

Når kontrakten udløber omkring 2014 kan kørslen forventes genudbudt på normal vis sammen med den servicebuskørsel på Frederiksberg, der har kørt siden 1992 - altså alle fire linjer 829, 830, 831 og 832. Linjerne 831 og 832 kører i udbud S3, der havde kontraktbegyndelse i januar 2009, og hvor kontrakten er mindst ca. 6 og højst ca. 8 år. Sker der ikke forlængelse af denne kontrakt, vil den udløbe i vinteren 2014/15.

Kilde: EU-udbudsbekendtgørelse af typen "bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed" afsendt af Movia 23.02.12