Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Movias 9. udbud i gang

Af Thomas de Laine

I september har Movia udsendt udbudsmaterialet til sit 9. udbud af almindelig rutekørsel, kaldet udbud A9. Det er både DitoBus, Arriva, Thykjær, City-Trafik, Kruse og Torben Sørensen, Skælskør, der har kørsel i udbud. En del andre kontrakter er til gengæld forlænget, så Fjord-bus, De Hvide Busser og De Blaa Omnibusser ikke får genudbudt kørsel i denne omgang. Af interessante nyheder i udbuddet indgår også, at kørslen med dobbeltdækkere i København vil ophøre i oktober 2012.

Udbuddet omfatter 78 busser og ca. 210.000 årlige køreplantimer fordelt på følgende 13 udbudsenheder på Vestsjælland (enhed 1-8) og i Hovedstadsområdet (enhed 9-13):

 1. Linje 541 (nuv. 77), 542 (nuv. 742), 543 (nuv. 20) og 544 (nuv. 741) samt visse ture på linje 568 med 5 10 m-landevejsbusser og 11.270 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 2. Linje 596 (nuv. 390), 597 (nuv. 231) og 598 (nuv. 232) med 4 10 m-landevejsbusser og 5.080 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Thykjær og Torben Sørensen, Skælskør, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 3. Linje 228, 502 (nuv. 112), 506, 587 og 588 samt visse ture på linje 520 (nuv. 12) med 6 12 m-landevejsbusser og 10.760 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af DitoBus, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 4. Linje 511, 530, 581, 582, 584, 585 (nuv. 151) og 586 (nuv. 152), hurtigbusruterne 555 og 666 samt visse ture på linje 415, 506, 520 (nuv. 12) og 587 med 12 busser, heraf 9 12 m-landevejsbusser, 2 10 m-landevejsbusser (på linje 511) og 1 minibus (på linje 586), og 16.950 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af DitoBus og Kruse, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 5. Linje 432 (nuv. 32), 437 (nuv. 314), 438 (nuv. 38), 439 (nuv. 312), 493 (nuv. 316) og 494 (nuv. 315) med 7 busser, heraf 2 12 m-landevejsbusser (på linje 432), 3 10 m-landevejsbusser (på linje 437, 438 og 439) og 2 minibusser (på linje 493 og 494), og 15.330 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af DitoBus, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012. 2 minibusser af typen Mercedes-Benz O815D (8 m) årg. 2007 (DitoBus nr. 4654-4655) skal overtages med kørslen.
 6. Linje 462 (nuv. 902) og 495 samt visse ture på linje 470R med 2 12 m-landevejsbusser og 2.110 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Torben Sørensen, Skælskør, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 7. Linje 615, 691, 692, 693, 694 og 699 samt visse ture på linje 480R med 6 busser, heraf 4 12 m-landevejsbusser og 2 10 m-landevejsbusser (på linje 615), og 10.990 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Thykjær, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 8. Linje 262 (nuv. 472), 265, 266 og 267 med 3 12 m-landevejsbusser og 5.610 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, og kontraktbegndelse vil være 9. december 2012.
 9. Linje 165, 167 og 168 med 8 busser og 31.840 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, og kontraktbegyndelse vil være 21. oktober 2012.
 10. Linje 94N og 250S med 12 13,7 m-busser og 45.120 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik (250S) og Arriva (94N), og kontraktbegyndelse vil være 21. oktober 2012.
 11. Linje 14 med 8 busser og 32.410 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, og kontraktbegyndelse vil være 24. marts 2013 som den eneste linje i udbuddet. 10 Volvo B7RLE-busser årg. 2007 (Arriva nr. 1322-1331) skal overtages med kørslen. Disse busser er i dag kontraktbusser på linje 15, jf. nedenfor.
 12. Linje 358 med 3 12 m-landevejsbusser og 12.260 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.
 13. Linje 116 med 2 12 m-landevejsbusser og 9.890 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af Arriva, og kontraktbegyndelse vil være 9. december 2012.

I alt vil der være kontraktskift for 20 busser i oktober 2012, 50 busser i december og 8 busser i marts 2013. De nye kontrakter vil i udgangspunktet være 6-årige, men de kan forlænges til maksimalt 12 år efter de hidtil kendte regler.

Udbud A9 gennemføres som vanligt som udbud efter forhandling. Prækvalifikationen er afsluttet, og udbudsmaterialet blev udsendt i september. Tilbudsfristen er 14. november 2011, og kørslen vil blive tildelt efter kriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor pris har vægten 40 pct., kvalitet af drift vægten 35 pct., miljø vægten 15 pct. og kvalitet af busmateriel 10 pct.

Materielkrav
Der kan bydes med 12 m-busser som alternativ til de anførte 10 m-busser. Om materielkravene er det også værd at bemærke, at linje 250S mister dobbeltdækkerne til fordel for 13,7 m-busser, og at linjerne 116 og 358 samt hurtigbusruterne 555 og 666 skifter bustype til "landevejsbusser". For de to hurtigbusruter vil det sige, at højgulvsbusserne forsvinder herfra, medmindre der anvendes lavbagperronbusser på ruterne. For linje 116 og 358 betyder det, at der fremover kan anvendes busser med dørarrangement 1-1-0 eller 1-0-1 på disse linjer! Linje 94N flytter i øvrigt kontrakt fra at være fælles med linje 14 til linje 250S. Linjen har reelt i vid udstrækning været kørt med 13,7 m-busser fra andre linjer i perioden siden sidste udbud (linje 14 er en 12 m-linje), men fremover parres den altså også kontraktmæssigt med en 13,7 m-linje.

På linje 14 og 250S, der kører i København City, er EEV-emissionsnormen et krav til nye busser, mens Euro 6 er et ønske. Brugte busser skal som minimum efterleve Euro 4-normen, men højere Euro-norm (evt. via opgradering) ønskes. På de øvrige linjer er kravene til nye busser de samme, mens brugte busser godt kan nøjes med Euro 3 med partikelfilter.

Som noget nyt stilles der også krav til bussernes brændstofforbrug i form af minimumskrav for kørte kilometer pr. liter brændstof. Udledningen af CO2, der som bekendt menes at forårsage drivhuseffekt, følger brændstofforbruget, hvorfor det ikke kun af økonomiske grunde er hensigtsmæssigt at reducere dette.

Linjeændringer
For en række af de vestsjællandske linjer er det nuværende linjenummer nævnt i parentes. Disse linjenummerændringer finder sted ved køreplansskiftet 11. december 2011. Enkelte linjer er desuden ændret i forhold til deres nuværende ruter. Linje 250S forlænges f.eks. til Bella Center st., mens linje 14 omlægges i begge ender i forbindelse med den kommende nye linje 9A, så der ikke køres over Frederiksberg til Vanløse, men ad Istedgade og Enghavevej mv. til Teglholmen, og ikke ad Østerbrogade og Strandvejen til Svanemøllen og Klampenborg, men til Ryparken. Dette medfører et ændret busforbrug i forhold til i dag. Det er også en del af linje 15's nuværende busser, der skal overtages sammen med linje 14, og ikke linje 14's materiel af i dag. Dette til trods for, at linje 15 kører i et nyere udbud end linje 14. Linje 15 planlægges nedlagt ved samme køreplansskift.

Udbuddet der blev væk...
Den opmærksomme læser savner måske omtalen udbud A7 på Myldretid. Et sådant udbud har dog aldrig eksisteret. A7 skulle tidsmæssigt være kommet efter udbud A8, idet man udskød udbuddet af noget kørsel på Vestsjælland til udbud sammen med anden kørsel via en kontraktforlængelse. Det er dette udbud, der nu kaldes udbud A9, og som foruden de berørte vestsjællandske kontrakter er et genudbud af kørsel fra 18. udbud i Hovedstadsområdet, der havde kontraktbegyndelse i oktober 2006.

Kontraktforlængelser
En del linjer i 18. udbud indgår ikke i A9. Flere af kontrakterne er således forlænget. Det gælder følgende linjer, hvoraf en del i forbindelse med kompensationer for kørselsnedskæringer og indførelse af incitamentskontrakt i Rudersdal Kommune mv. tidligere er flyttet fra kontrakter i andre udbud:

* Linjerne omnummereres i december 2011

Bemærk også, at linjerne 65E, 142 og 145 ikke sendes i udbud og heller ikke omfattes af kontraktforlængelser. Disse skal vist nok tildeles City-Trafik som kompensation i forbindelse med nedlæggelsen af linje 42/43 i efteråret 2012.

Tidligere var det forventet, at ca. 105 busser og ca. 333.000 årlige køreplantimer ville indgå i udbud A9.

Kilde: Udbudsmateriale vedr. Movias udbud A9, september 2011