Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Udbuddet af Svendborgbanen afblæst

Af Thomas de Laine

Trafikstyrelsen har standset alle forberedelser vedrørende det ellers planlagte udbud af Svendborgbanen og visse tog på strækningen Odense-Fredericia. Det oplyser styrelsen via en EU-udbudsbekendtgørelse.

Afbrydelsen sker, efter at transportminister Henrik Dam Kristensen (S) 25. november gav følgende "status" for udbuddet til Folketingets transportudvalg:

I lyset af den aktuelle situation i jernbanesektoren, herunder især DSBs forhold og materielsituationen, agter jeg ikke at gå videre med udbuddet på Fyn på nuværende tidspunkt.

Udbuddet blev besluttet under VK-regeringen, og oprindeligt skulle også strækningen Roskilde-Køge-Næstved udbydes. Derved ville man opfylde et i 2003 aftalt mål om, at en tredjedel af DSBs trafik - bortset fra S-banen og hovedstrækningerne - skulle udbydes. Ingen af delene bliver således til noget i nærmeste fremtid.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse fra Trafikstyrelsen, medio december 2011; Transportministerens svar af 25.11.11 på spørgsmål 64 fra Folketingets transportudvalg