Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Regeringen varsler udbud af Lille Syd og Svendborgbanen

Af Thomas de Laine

Lille Syd-tog i Roskilde
Strækningen Roskilde-Køge-Næstved, der også kendes som "Lille Syd", er den eneste på Sjælland, der kører med DSBs MR-togsæt. Det foregår isoleret fra de øvrige baner, og derfor kan kørslen let udbydes uafhængigt af disse. Foto i Roskilde 10. juni 2005: Thomas de Laine.

Regeringen vil i de kommende år sende mere af togtrafikken i udbud. Det skyldes de gode erfaringer med udbud af trafikken i Midt- og Vestjylland og på Kystbanen og Øresundstrafikken, som har givet "effektivisering, innovation og lavere udgifter". Det annoncerede transportminister Lars Barfoed (K) i dag ved præsentationen af strategioplægget En jernbane i vækst.

Det er dog reelt kun sidebaner, der skal i udbud, nemlig strækningerne Roskilde-Køge-Næstved, kaldet "Lille Syd", og Svendborg-Odense med videreførelse af visse tog til Fredericia (Svendborgbanen). De to strækninger udgør hhv. 7 og 11 pct. af den trafik, DSB udfører på forhandlede kontrakter for staten udover S-banen og hovedstrækningerne.

Når det er netop Lille Syd og Svendborgbanen, der udbydes, skyldes det, at de let kan udskilles fra DSBs øvrige trafik. Dette gør sig også gældende for Grenåbanen, men den er ikke valgt, da den forventes gjort til en del af Århus-letbanen.

Lille Syd kører i dag med DSBs MR-tog leveret i årene 1978-85, i øvrigt som eneste bane øst for Storebælt. Svendborgbanen trafikeres med leasede Siemens Desiro-togsæt (DSB litra MQ) årgang 2002. Lille Syd og Østbanen (Køge-Hårlev-Fakse Ladeplads/Rødvig) har i øvrigt tidligere været overvejet udbudt samlet med mulighed for at Regionstogs nuværende værksted mv. i Hårlev kunne servicere også Lille Syd-togene. Østbanen indgår dog ikke i de nye planer.

Kørslen på S-banen og hovedstrækningerne ønsker man fortsat ikke at sende i licitation, men med udbuddet af de to siderbaner vil man opfylde det i 2003 aftalte mål om, at en tredjedel af DSBs øvrige trafik skulle udbydes inden 2014. Kystbanen/Øresundstrafikken og Midt- og Vestjylland svarer tilsammen til 23 pct. af denne trafik.

Udbud af Lille Syd og Svendborgbanen kræver vedtagelse i Folketinget. I efteråret 2009 planlægges spørgsmålet drøftet i forligskredsen og principbeslutningen truffet. Herefter kan udbudsbetingelserne endeligt fastlægges i foråret 2010. Socialdemokraternes trafikordfører Magnus Heunicke afviste allerede i dag socialdemokratisk støtte til udbud af de to strækninger. Det var ellers en SR-regering, der i sin tid påbegyndte udbud af jernbanedriften i Danmark!

Myldretid vil særskilt omtale oplæggets øvrige dele om DSB som aktieselskab og organiseringen af jernbanesektoren i øvrigt.

Kilder: Pressemeddelelse fra Transportministeret 23.09.09; debatoplægget En jernbane i vækst, Transportministeriet september 2009; plancher fra pressemøde i Transportministeriet 23.09.09; DR.dk 23.09.09; Berlingske.dk 23.09.09