Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Udbud af Lille Syd forberedes

Af Thomas de Laine

Trafikstyrelsen begynder nu forberedelserne til udbud af strækningen Roskilde-Køge-Næstved, også kaldet "Lille Syd". Udbuddet ventes igangsat i foråret 2010 med kontraktbegyndelse omkring årsskiftet 2011/12.

Lille Syd er 61,4 km lang og enkeltsporet med mulighed for krydsning på de fleste stationer. Efter planen skal der i 2009 køres 1,2 mio. togkm på banen, der har ca. 1,6 mio. årlige passagerer. Der er i dag timedrift på banen i hele driftstiden suppleret til halvtimesdrift i dagtimerne mandag-fredag. DSB anvender de 25-30 år gamle MR-togsæt på banen, i øvrigt som det eneste sted øst for Storebælt. Banen kører reelt isoleret fra det øvrige sjællandske jernbanenet, hvilket er en del af baggrunden for valget af netop denne strækning til udbud. Dog er der enkelte tog om morgenen, der videreføres til København, og disse tog er store, lokomotivtrukne tog med blå Bn-vogne. Hvis disse tog opretholdes, kommer de formentlig ikke til at indgå i udbuddet, men der foreligger endnu ikke oplysninger om dette.

Banen vil blive meget påvirket af den netop vedtagne nye jernbane København-Køge Nord-Ringsted. Når denne bane åbner, planlægges trafikken på Lille Syd opdelt, så den nordlige del Roskilde-Køge fortsat vil køre som et særskilt system, mens den sydlige del Køge Nord-Køge-Næstved vil blive trafikeret af tog, der kører til-fra København ad den nye bane. Da den nye bane planlægges åbnet i 2018, vil kontrakten på Lille Syd også få udløb dette år - dog med option på forlængelse.

Det nuværende materiel på Lille Syd er som nævnt DSBs efterhånden aldrende MR-togsæt. Disse forudsættes udskiftet i forbindelse med udbuddet, men af hensyn til leveringstider for nyt materiel vil ældre materiel - f.eks. MR-togene - kunne anvendes det første års tid.

Tidsplanen er således, at prækvalifikation af tilbudsgivere skal finde sted i foråret 2010, hvorefter udbudsmaterialet udsendes. I efteråret vil der være frist for at afgive tilbud, og primo 2011 vil kontrakten blive tildelt. Kørsel på den nye kontrakt skal påbegyndes omkring årsskiftet 2011/12 og nyt materiel indsættes senest omkring et år senere. Endelig vil kontrakten udløbe i 2018, medmindre en option på forlængelse udnyttes fra Trafikstyrelsens side.

Når Lille Syd-udbuddet er gennemført, vil man fortsætte med udbud af den anden strækning, der politisk er besluttet sendt i licitation, nemlig Odense-Svendborg-Fredericia. Det vil ske senest 2012, oplyser Trafikstyrelsen. I begge kontrakter vil man søge at indbygge incitamenter relateret til passagertal for at tiltrække flere passagerer til strækningerne. Derudover vil miljøet formentlig få et større fokus end hidtil.

De to udbud annonceredes fra regeringens side tidligere på efteråret og er nu besluttet af forligspartierne bag trafikaftalen, der blev indgået mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, De Radikale og Kristendemokraterne i november 2003. Dermed er udbudsdelen af aftalen endeligt udmøntet, hvilket vil sige, at en tredjedel af DSBs daværende togkilometerproduktion ekskl. InterCity- og S-tog udføres på baggrund af udbud. Den udbudte del af trafikken vil efter begge de nye udbud være 41 pct. af DSBs kørselsomfang i 2003.

Kilder: Pressemeddelelse mm. fra Trafikstyrelsen 03.11.09