Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Endelig dødsdom over Vestbanen i sigte

Af Thomas de Laine

Fakta om Vestbanen:

Vestbanen er den 37,6 km lange lokalbanestrækning fra Varde over Oksbøl til Nørre Nebel med i alt 19 stationer og trinbrætter. Banen har omkring 250-300.000 årlige passagerer, hvoraf uddannelsessøgende på forskellige niveauer er den største gruppe af brugere. Vestbanen A/S ejes af 62 pct. af Region Syddanmark, mens Varde Kommune ejer de resterende 38 pct.

Ansvaret for drift og infrastruktur er overladt til Arriva på en kontrakt fra 2002, som er blevet forlænget, mens der træffes beslutning om banens fremtid. Trafikken varetages af 3 klassiske Y-togssæt fra 1965 og 1983. Også Forsvaret benytter lejlighedsvis banen til transport af kampvogne til og fra Oksbøllejren og har eget sidespor Hesselmed-Oksbøl Syd.

Banen har eksisteret siden 1903, og kørte i årene 1913-1940 i driftsfællesskab med Nørre Nebel-Tarm-banen.

Forretningsudvalget i Region Syddanmark besluttede onsdag 9. februar at anbefale regionsrådet en nedlæggelse af Vestbanen fra midten af 2012 til fordel for en væsentligt billigere busbetjening. Den endelige dom over banen kan således ventes på regionsrådets møde 28. februar.

Når man er kommet frem til at anbefale en nedlæggelse, skyldes det, at driften af banen vil være dyrere end tidligere forventet, og at der er usikkerheder om stigningen i passagertallene, der vil følge af banens modernisering. Desuden er der problemer med Varde Kommunes andel af finansieringen, og man ser en risiko i forbindelse med kommende fornyelser af driftsaftalen om banen. Investeringerne vil være spildt, hvis ikke banen fortsætter i en længere årrække.

Til erstatning for banen vil man etablere to nye busruter - den såkaldte Y-busløsning. Den ene rute skal være en direkte rute Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg, der på visse ture eventuelt fortsætter til Nymindegab. Den anden rute skal køre mellem Oksbøl og Varde. Endelig skal fremtiden for den eksisterende rute 40, Nr. Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg, overvejes.

Pengene til modernisering og drift
Moderniseringen af banen vil ifølge budgettet koste 105 mio. kr., der bl.a. skulle gå til indkøb af to nye togsæt til erstatning for de aldrende Y-tog og til modernisering af signaler og overkørsler. Varde Kommune har imidlertid ikke lov til at optage lån til investeringer i Vestbanen. Kommunen ville have bidraget med 40 mio. lånte kroner, men fik afslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på en dispensation fra den kommunale lånebekendtgørelse. I stedet besluttede kommunen på et ekstraordinært byrådsmøde i begyndelsen af januar, at man gerne vil betale 2,8 mio. kr. årligt til renter og afdrag.

Selve den årlige drift af banen forventes at beløbe sig til 17,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. mere end tidligere ventet, og det forudsætter, at passagerindtægterne stiger med 1 mio. kr., hvad der betegnes som usikkert. Der regnes således med 385.000 årlige passagerer mod de nuværende 240.000 passagerer (regionen angiver selv andetsteds det nuværende årlige passagertal til 250-300.000, red.). Varde Kommune vil ikke bidrage til den dyrere drift.

Alt i alt svarer driften plus renter og afdrag på investeringerne til omkring 25 mio. kr. årligt, mens buskørslen kun forventes at koste ca. 6. mio. kr. om året.

Banens fremtid er også usikker på grund af forventede ændringer i måden, bloktilskuddet til regionen fastlægges på. Indtil nu har man fået 33 mio. kr. om året på grund af banen, og derved har den reelt været en overskudsforretning for regionen. Men reglerne forventes ændret, så dette ikke længere vil være tilfældet. Ved en overgang til buskørsel mener man altså at miste mindre i bloktilskud efter de fremtidige kriterier for udmålingen af dette, end man vil spare på at erstatte Vestbanen med busser.

Myldretid har tidligere omtalt Sydtrafiks udbud af driften på Vestbanen. Dette udbud blev annulleret som følge af de høje priser på tilbuddene, og man forventede ikke at kunne opnå bedre priser gennem et nyt udbud. I stedet blev Arrivas kontrakt, der egentlig udløb 31. december 2010, forlænget til sommeren 2012, mens man afgør banens fremtid.

Efter 2012
Det tegner altså til, at der om kort tid kun vil være 12 lokalbaner tilbage i landet. En nedlæggelse af den lokale jernbanedrift er dog næppe et tiltag, der gavner det såkaldte Udkantsdanmarks fremtid. Da man i 1960'erne nedlagde mange privatbaner, opdagede man flere steder efterfølgende, at tilflytningen til områderne stoppede. Med nedlæggelse af Vestbanen, risikerer man med andre ord at føje en pind til sin egen ligkiste. Samtidig kommer argumenter om manglende infrastruktur og investeringer i området til at klinge noget mere hult. Det er næppe heller sandsynligt, at busløsningen vil tiltrække det samme antal passagerer, som Vestbanen har i dag, hvorfor biler i fremtiden reelt bliver erstatningen for mange af banens brugere.

Kilder: Ugeavisen Varde 21.12.10; JV.dk 08.12.10 og 05.11.11; Regionsyddanmark.dk 09.02.11; notat vedr. Vestbanens status og fremtid, Region Syddanmark 20.11.09; referat fra byrådsmøde i Varde Kommune 05.01.11