Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2011

Vestbanen overlever!

Af Thomas de Laine

Fakta om Vestbanen:

Vestbanen er den 37,6 km lange lokalbanestrækning fra Varde over Oksbøl til Nørre Nebel med i alt 19 stationer og trinbrætter. Banen har omkring 250-300.000 årlige passagerer, hvoraf uddannelsessøgende på forskellige niveauer er den største gruppe af brugere. Vestbanen A/S ejes af 62 pct. af Region Syddanmark, mens Varde Kommune ejer de resterende 38 pct.

Ansvaret for drift og infrastruktur er overladt til Arriva på en kontrakt fra 2002, som er blevet forlænget, mens der træffes beslutning om banens fremtid. Trafikken varetages af 3 klassiske Y-togssæt fra 1965 og 1983. Også Forsvaret benytter lejlighedsvis banen til transport af kampvogne til og fra Oksbøllejren og har eget sidespor Hesselmed-Oksbøl Syd.

Banen har eksisteret siden 1903, og kørte i årene 1913-1940 i driftsfællesskab med Nørre Nebel-Tarm-banen.

Nok mod de flestes forventning besluttede regionsrådet i Region Syddanmark ikke at nedlægge Vestbanen på gårsdagens møde. I stedet fik et lille flertal gennemført, at banen skal opretholdes og moderniseres. Behandlingen af spørgsmålet - der var punkt 12 ud af 28 på mødets dagsorden - tog næsten tre timer og blev transmitteret på web-tv.

På mødet var der stillet flere ændringsforslag til det oprindelige forslag, som altså gik på en nedlæggelse, og der var ikke kun spørgsmål i spil, som regionsrådet selv kunne bestemme i. Således foreslog Dansk Folkeparti gratiskørsel for ældre og bortfald af den ekstra betaling for SU-kort, og da Dansk Folkeparti reelt var tungen på vægtskålen, fik man også noget på disse punkter, som det vil fremgå. Imidlertid er takstændringer Sydtrafiks bord, så ændringsforslaget kunne ikke bare gå igennem. Derudover var Socialdemokraterne også mødt frem med et ændringsforslag. To gange undervejs i den lange debat måtte mødet suspenderes, for at de forskellige politiske grupper på ny kunne diskutere sagen indbyrdes. Det mundede ud i et samlet ændringsforslag fra Socialdemokraterne, SF og Dansk Folkeparti, som blev vedtaget med 21 stemmer for og 19 imod. Resten af regionsrådet, herunder altså især Venstre med regionsrådsformand Carl Holst og de Konservative, stemte med andre ord imod forslaget.

Det blev således besluttet, at driften på Vestbanen, dvs. lokalbanestrækningen Varde-Oksbøl-Nørre Nebel, fortsætter i uændret omfang, når den nuværende kontrakt med Arriva udløber efter 30. juni 2012. Dog skal Vestbanen forlænges fra Varde til Esbjerg i samdrift med Arrivas tog på kontrakt for staten på samme strækning. Vestbanen A/S har anbefalet en ny 8½-årig kontrakt om drift og infrastruktur med Arriva frem for en hjemtagning, da man har vurderet dette til at være billigst. Det er i dette tilfælde tilladt inden for EU-reglerne at forhandle en ny kontrakt direkte med Arriva uden EU-udbud.

Tilskuddet til driften inklusive infrastrukturforvaltning skal ligge inden for 24 mio. kr. årligt reguleret efter pris- og lønudviklingen. Det svarer altså til et tilskud på op mod 100 kr. pr. passager!

Som en slags hensigtserklæring blev det vedtaget, at regionen via dialog med Sydtrafik skal søge at opnå ensartet takstbetaling fra de uddannelsessøgende i hele regionen, hvilket reelt vil sige, at takstforhøjelser skal rulles tilbage, samt muligheden for at ældre, der modtager ældrecheck, kan køre gratis. Dansk Folkeparti måtte dog leve uden garanti for disse sagers gennemførelse.

Alligevel ingen nedlæggelse
Det var som nævnt ellers ventet, at Vestbanen skulle nedlægges. Regionsrådets forretningsudvalg havde 9. februar besluttet at anbefale denne løsning. Som erstatning ville man have etableret busdrift med to nye ruter: En direkte rute Nørre Nebel-Outrup-Varde-Esbjerg og en rute Oksøl-Varde. Ruterne kaldtes tilsammen for en "Y-busløsning". Den eksisterende rute 41 ville blive erstattet af den nye direkte rute, mens rute 40 eventuelt skulle bevares som turistrute. Y-busløsningen (ekskl. rute 40) ville kræve 5 busser med ca. 14.000 årlige køreplantimer og årligt koste ca. 6 mio. kr. Rute 40, Esbjerg-Oksbøl-Blåvand, er forudsat nedlagt, også ved opretholdelsen af Vestbanen.

Baggrunden for den forventede nedlæggelse har tidligere været beskrevet her på siden, men det handlede selvfølgelig om økonomien. Banens drift ville således komme til at koste mere end de tidligere forudsatte 15 mio. kr. årligt, nemlig 18,5 mio. kr., og Varde Kommune var ikke villig til at betale sin del af merudgiften (ca. 1 mio. kr.). Herudover var der usikkerhed om en del af indtægterne i regnestykket, som en passagertilgang skulle resultere i, hvorfor driftstilskuddet kunne ende med at blive helt op til 19,5 mio. kr.

Prisen for moderniseringen er samlet 105 mio. kr. Heraf koster de to nye togsæt 50 mio. kr., mens forbedringer af infrastruktur og sikkerhed (renovering af sikrede overkørsler) er de resterende 55 mio. kr. Disse investeringer skal afskrives over 25 år (togene) hhv. 40 år (infrastrukturen), og man var ikke tilfreds med risikoen herved. Ved en fremtidig fornyelse af kontrakten efter de 8½ år, kunne driftsomkostningerne måske stige så meget, at en nedlæggelse af banen til den tid ville være ønskelig, men det ville da kun være investeringerne i materiel, der kunne ventes realiseret til bogført værdi.

Var Vestbanen blevet nedlagt i 2012, ville det være første gang siden foråret 1972, at en hel privatbane måtte lade livet. Dengang gik det ud over Varde-Grindsted Jernbane, og det tegnede altså indtil i går til, at Varde nu også ville miste Vestbanen. Op gennem 1960'erne forsvandt rigtig mange privatbaner, men de baner, der overlevede årtiet, har til gengæld bestået til i dag (med undtagelse af netop Varde-Grindsted og ændringer så som afkortningen af Odderbanen fra Hov til Odder i 1977).

Fra "privatbaner" til moderne lokalbaner
I det nye årtusind kom privatbanerne til at hedde "lokalbaner", og de 13 forskellige privatbaner er blevet fusioneret, så der udover Vestbanen kun er fire regionale lokalbaneselskaber: Midtjyske Jernbaner med Odderbanen og Lemvigbanen, hvor driften på førstnævnte i løbet af 2011 overgår til DSB; Nordjyske Jernbaner med Hirtshalsbanen og Skagensbanen; Regionstog med Odsherredsbanen, Tølløsebanen, Østbanen og Lollandsbanen; og Lokalbanen med Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, den tidligere DSB-strækning Lille Nord samt Nærumbanen.

Hos både Nordjyske Jernbaner, Regionstog og Lokalbanen har man gennemført moderniseringer med bl.a. nye tog, mens Midtjyske Jernbaner altså i første omgang lader DSB overtage driften på Odderbanen med moderne leasede togsæt, mens driften på længere sigt skal være en del af den kommende Århus-letbane. De to vestjyske baner, Lemvigbanen og Vestbanen, har hidtil stået tilbage uden modernisering, men Vestbanen blev altså reddet på målstregen. Dermed er det dog langt fra sikkert, at de kommende år ikke vil byde på nedlæggelser. Baner som Lemvigbanen og Tølløsebanen har nok ikke den sikreste fremtid.

Med Vestbanens modernisering og Odderbanedriftens overgang til DSB vil brugen af de kendte Y-tog også være reduceret til Lemvigbanen samt nogle enkelte enheder, der ifølge Myldretids oplysninger skal anvendes af DSB på Odderbanen i myldretiden.

Kilde: Opfølgningsnotat vedrørende Vestbanen, Region Syddanmark 06.02.11; notat om status for Vestbanens fremtid, Vestbanen A/S 16.12.10; dagsorden med bilag til regionsrådets møde 28.02.11; det vedtagne ændringsforslag fra S, SF og DF 28.02.11; JV.dk 28.02.11