Myldretid.dk (til forsiden)  
  Forside   Nyheder   Baggrund & historie   Billeder   Garagefakta   Busbasen   Vognlister
  Opdateringer   Om Myldretid.dk   Kontakt

  Du er her: Forside > Nyheder > Nyhedsarkiv > Denne nyhed

Sydtrafiks 4. udbud: Vejle og Fredericia bybusser

Af Thomas de Laine

City-Trafik 139 på garageanlægget i Fredericia
Scania OmniLink-busserne er måske snart historie på Fredericias bybuslinjer. Foto: Thomas de Laine, 15. marts 2008.

Sydtrafik har nu iværksat sin fjerde udbudsrunde, der alene omfatter bybusserne i Vejle og Fredericia. Begge steder trådte de nuværende kontrakter i kraft i 2002, og de blev senere forlænget til 2010. Opdelingen i udbuddet er som følger:

Vejle bybusser (enhed 462, linje 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 og 12 samt julenatbusrute 836) med 21 busser, heraf 3 ledbusser, og 65.202 årlige køreplantimer. Kontrakten er 8-årig med option for Sydtrafik på forlængelse op til to gange ét år. Busserne må højst være 8 år, og set over hele kontraktperioden må de højst være 4 år i gennemsnit. Udnytter Sydtrafik optionen på kontraktforlængelse er tallene henholdsvis 10 og 5 år. Alle busserne skal leve op til Euro 5-normen eller højere. Kørslen udføres i dag af Arriva.

I udbuddet er det varslet, at der kan forventes ændringer i bybusdriften i Vejle i løbet af kontraktperioden, bl.a. med udvidelse af driften. Endvidere har Vejle Kommune ønsket mulighed for, at der undervejs i kontrakten kan stilles krav om, at mindst 20 pct. af busserne skal være enten hybrid- eller gasbusser, såfremt sådanne busser og de fornødne tankanlæg bliver tilgængelige på det danske marked. I dette tilfælde vil kontrakten skulle genforhandles, hvorefter det fastsatte antal kontraktbusser kræves udskiftet til hybrid- eller gasbusser indenfor højst 2 år.

Fredericia bybusser (enhed 471, linje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8) med 13 busser og 42.857 årlige køreplantimer. Kørslen udføres i dag af City-Trafik. Der kan bydes på to forskellige kombinationer af drivmiddel, kontraktperiode og stationeringssted:

  • A) Der køres med almindelige dieselbusser, som i så fald skal leve op til Euro 3-normen suppleret med partikelfilter. Dette muliggør altså brugte busser, og alderskravet i udbuddet er blot, at busserne højst er 12 år gamle i kontraktperioden og set over hele kontraktperioden højst 6 år i gennemsnit. Kontrakten er kun 2-årig med option for Sydtrafik på forlængelse i op til to gange ét år. Entreprenøren tilvejebringer selv garageanlæg.
  • B) Der køres med CNG-gasbusser. Her vil kontraktperioden være 8 år med option for Sydtrafik på forlængelse i op til to gange ét år. Busserne må ligeledes højst være 8 år i løbet af kontraktperioden og 4 år i gennemsnit over kontraktperioden som helhed, dog eventuelt op til 2 hhv. 1 år mere ved kontraktforlængelse. Dette vil reelt automatisk være overholdt, idet CNG-gasbusser nærmest nødvendigvis må blive nye busser. Fredericia Kommune opfører et busanlæg i Prins Georgs Kvarter, hvis der indgås kontrakt om kørsel med CNG-gasbusser.

Baggrunden for, at der måske bliver tale om kørsel med CNG-gasbusser i Fredericia, er bl.a., at Fredericia Kommune har en samarbejdsaftale med DONG Energy. I den forbindelse har man også set på mulighederne for, at naturgassen helt eller delvist erstattes med opgraderet biogas fra kommunens rensningsanlæg. Sydtrafik har estimeret de årlige meromkostninger ved kørsel med CNG-gasbusser til ca. 2 mio kr. Fredericia Kommune har en politik om inden 2015 at reducere CO2-udledningen i kommunen med 25 pct. i forhold til 2006. Modellen med en kort kontraktperiode med dieselbusser tjener øjensynligt til at give kommunen bedre tid til at træffe en politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker gasbusser.

Det skal bemærkes, at der er tale om CNG-gasbusser, altså busser drevet af komprimeret naturgas. Sådanne busser er allerede meget udbredte i f.eks. Skåne-området, mens de gasbusser, der i årene 1997-2009 har været i drift i København var LPG-gasbusser, altså busser drevet af flaskegas. Denne form for busser fik aldrig den store udbredelse i den øvrige verden, og de sidste eksemplarer vil da også være udrangeret fra København, omtrent når Sydtrafik afgør sit fjerde udbud.

Udbuddet gennemføres som offentligt udbud, og tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet prisen ganges med en miljøfaktor alt efter, hvilken Euro-norm busserne opfylder, og der eftervælgende vælges tilbuddet med den laveste korrigerede pris. Der indgår ingen andre kvalitetskriterier i vurderingen af tilbuddene.

Der skal ikke overtages busser sammen med kørslen ved kontraktbegyndelse, ligesom der ikke vil være overtagelsesforpligtelse for busserne ved kontraktudløb. De busser, Arriva i dag anvender i Vejle, vil ikke kunne anvendes i den nye kontrakt som følge af alderskravene udover eventuelt en indledende periode, indtil nyere materiel indsættes.

Udbudsmaterialet udsendtes 19. august, og 21. oktober er der frist for at indlevere tilbud. Sydtrafiks afgørelse ventes 10. december 2009, og ved køreplansskiftet 27. juni 2010 skal de nye kontrakter træde i kraft.

Kilde: Udbudsbetingelser fra Sydtrafiks 4. udbud inkl. bilag, Sydtrafik august 2009

Denne artikel er også bragt i Busfronten nr. 220, oktober 2009 (26. årgang), s. 22-24, udgivet af (1984-). Der kan være forskel på versionen på Myldretid.dk og den trykte udgave.

Se også:

Sydtrafiks 4. udbud afgjort (3. jan. 10)
Ikke mange tilbud i Vejle og Fredericia (21. okt. 09)


 
 
Printervenlig version

Nyhedsoversigten
Nyhedsarkivet

 Opdateret sidst:
25. august 2009

Printervenlig version

 Seneste nyheder
Ny bog: DSB rutebiler - fra Statsbanerne til Combus (19. jul. 17)

Movia 16. udbud i gang (17. jul. 17)

Måske elektriske ledbusser på linje 2A (12. jun. 17)

Danmarks Busmuseum har overtaget Busbevarelsesgruppens samling (22. maj 17)

Nye ejere bag Umove (31. mar. 17)

Movias 15. udbud afgjort (13. mar. 17)

Myldretid 18 år (25. jan. 17)

A-busserne får frit flow - og siger farvel til laventré (23. dec. 16)

"Boganmeldelse": S-togskøreplanen fra 30. januar 2017 (29. nov. 16)

Ny transportminister: Ole Birk Olesen (28. nov. 16)

Direktørskifte på Jernbanemuseet (1. nov. 16)

Bynet 2019 - Københavns buslinjer efter metrocityringen (20. okt. 16)

Mere om Movias 15. udbud (18. okt. 16)

Ny bog: Busserne fra Sorø (15. okt. 16)

Movias 15. udbud i gang (27. sep. 16)

 
Tilbage til toppen

Forside | Nyheder | Baggrund & historie | Billeder | Garagefakta | Busbasen | Vognlister
Opdateringer | Om Myldretid.dk | Kontakt


Denne sides adresse (URL): http://myldretid.dk/nyheder/nr/623
Copyright © 1999-2017 by Thomas Mark de Laine (admin@myldretid.dk), all rights reserved.