Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Sydtrafiks 4. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Thykjær-bus i Vejle
Man er vant til at se Thykjærs busser i Vejle, som her 19. marts 2008. Men fra juni 2010 vil det ikke kun være som rutebiler. Foto: Thomas de Laine.

I december faldt afgørelsen ved Sydtrafiks 4. udbud, der omfattede bybusdriften i Vejle og Fredericia. Begge byer, men især Vejle Kommune, får højere udgifter til bybuskørslen efter udbuddet. Priserne lå nemlig henholdsvis 8,1 og 2,4 pct. over den nuværende betaling. Sydtrafik nævner selv flere årsager til dette, herunder at fordelen ved cross border-leasing af busserne er fjernet, og at alderskravene til materiellet i Vejle er strammet til maksimalt 8 år mod tidligere 12 år samt usikkerhed om, hvilken kørselsmængde, Vejle Kommune ønsker i løbet af kontraktperioden.

Bybusserne i Vejle overgår i sommeren 2010 fra Arriva til Thykjær - et busselskab, der ellers for det meste holder sig til landevejsruter og lokalruter. Den nye kontrakt er 8-årig, og der indsættes fabriksnyt materiel fra kontraktbegyndelse i form af 24 busser, hvoraf de 3 bliver ledbusser. Alle busserne efterlever EEV-normen for emissioner af skadelige partikler. I den forbindelse skiftes de Wulff-grønne bybusser ud med busser i Sydtrafiks gule bybusdesign.

City-Trafik genvandt til gengæld kørslen i Fredericia. Den nye kontrakt er dog kun 2-årig, omend med mulighed for en forlængelse med yderligere 2 år. Kommunen ønsker at gå over til mere miljøvenligt brændstof på bybuslinjerne, men fandt tilbuddene på gasdrift for dyre. Mere præcist lå tilbuddene flere millioner over de ekstra 300.000 kr., kommunen ville afsætte! Den korte kontraktperiode gør, at kommunen allerede om et par år igen kan forsøge sig. Den nye kontrakt i Fredericia er således med dieselbusser, og her fortsætter hovedparten af City-Trafiks nuværende materiel. Dog indsættes tre nye busser i 2010 og endnu én året efter for at overholde alderskravene til vognparken. City-Trafik har kørt bybusserne i Fredericia i årene 1993-96 og igen siden 2002.

Fra juni måned, hvor udbuddet træder i kraft, vil Tide Bus stå for 38 pct. af Sydtrafiks kørsel, Thykjær for 30 pct., Rutebilselskabet Haderslev for 11 pct., Arriva for 10 pct., Pan Bus for 8 pct., City-Trafik for 3 pct. og W.M. Buslinier og Blåvandshuk Turisttrafik hver for afrundet 0 pct. Siden 2007 er det først og fremmest Tide Bus, der har vundet markedsandele, mens Arriva i samme periode er gået tilbage.

Kilde: Post Sydtrafik (PS) nr. 2/dec. 09