Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2009

Movia og entreprenører sagde pænt farvel til Johannes

Af Thomas de Laine

Johannes Sloth ved ankomsten til Toftegåds Plads
Johannes Sloth er - meget symbolsk - lige stået af bussen ved ankomsten til Toftegårds Plads og afskedsreceptionen. Foto: Thomas de Laine.

Efter 16 år som direktør fratrådte Johannes Sloth fredag 27. februar sin stilling hos Movia for at gå på pension. I den anledning afholdtes selvfølgelig en reception, som Sloth ankom standsmæssigt til i en veteranbus fra Sporvejshistorisk Selskab. Ved modtagelsen på Toftegårds Plads (til tider kaldet Slothspladsen) foran Movias hovedkontor stod Movias medarbejdere parat med flag, og alle entreprenørerne var mødt frem med både bus og direktør for at sige farvel. Bussernes skilte viste små hilsener af typen "nyd dit otium", og HT-Orkestret var naturligvis tilstede og spillede.

Johannes Sloth blev administrerende direktør i det daværende HT, Hovedstadsområdets Trafikselskab, i januar 1993. Han var dengang 50 år og skiftede fra en stilling som souschef i Vejdirektoratet.

Da Sloth tiltrådte, var HT nogle år inde i en stor omstillingsproces: Det gamle HT, der både var et trafikselskab og busselskab, var blevet opdelt i to særskilte divisioner, og Busdivisionens kørsel var gradvist siden 1990 blevet sendt i licitation. På dette tidspunkt havde HTs busdivision ikke lov til at selv at deltage ved udbuddene. Man måtte blot aflevere kørslen, hvoraf mindst 45 pct. senest 1. april 1994 skulle udføres af andre end HT selv på baggrund af udbud. I 1993 var det således en stor diskussion, om HT og andre offentlige busselskaber som f.eks. DSB kunne få dispensation fra HT-loven og deltage i konkurrencen eller ej. Man talte om mulighederne for Busdivisionens omdannelse til et selvstændigt aktieselskab, der kunne byde med, og en ændring af HT-loven, så al HTs kørsel ville komme i udbud. Dispensationen kunne ikke gives, men i 1995 udskiltes Busdivisionen som aktieselskab, og forinden blev HT-loven lavet om. Den sidste kontrakt kom i udbud i 2002, men da var det offentligt ejede busselskab forlængst blevet solgt til Arriva.

Den afgående direktør har været med gennem hele processen og mener, at han har afleveret "en butik, der er i orden" til sin efterfølger. Det er således bl.a. hans fortjeneste, at Busdivisionen blev trimmet, så omkostningerne blev bragt ned på et konkurrencedygtigt niveau, og divisionen i sidste ende kunne sælges. Han var også med til at indføre bøder for udgåede ture: "Jeg startede med at skrive pæne breve til entreprenørerne om problemet med de mange udgående ture, men det havde en meget begrænset effekt. Så fandt jeg ud af, at forretningsfolk skal man også tale til i økonomiske termer, og det hjalp," fastslår Johannes Sloth. Bøderne var ellers dengang på bare 100 kr. pr. tur!

Sloth betragter i det hele taget udliciteringen som en succes med lavere priser og højere kvalitet til følge. Både entreprenører og chauffører er blevet dygtigere og mere motiverede gennem perioden. Men der er også lidt malurt i bægeret: "Jeg savner en trafikpolitisk vision med bus, metro og S-tog under én hat. Det har man i andre europæiske storbyer. Det flimrer for meget, og er skyld i, at den kollektive trafik har fået et dårligere image, end den fortjener," konstaterede han ved sin afgang.

Midt i 2000 blev HT nedlagt som selvstændig organisation. I stedet blev trafikselskabet nu en del af HUR, Hovedstadens Udviklingsråd, og Johannes Sloth blev direktør for Trafikdivisionen, der umiddelbart videreførte trafikselskabsaktiviteterne. Indtil 2004 var det Claes Nilas, der var administrerende direktør for HUR, men da han i august 2004 med kort varsel fratrådte for at blive departementschef i et nyt ministerium, tog Sloth over. Han førte HUR frem til nedlæggelsen ved kommunalreformen og fik derefter lov at starte det nye sjællandske trafikselskab Movia sikkert op.

Johannes Sloth er i dag 66 år og vil nu i stedet prioritere familien, golf og havkajak. Han giver rattet videre til Dorthe Nøhr Pedersen, 42 år, som også har erfaring med trafik, da hun hidtil har været afdelingschef i Transportministeret med kollektiv trafik som et væsentligt arbejdsområde. De to direktører har haft en måneds overlap, idet Dorthe Nøhr Pedersen begyndte 1. februar. Hendes ilddåb i pressen blev tilsyneladende buskonflikten 23.-25. februar, hvor hun bl.a. medvirkede i et interview i TV2 Lorry.

Movia er landets største trafikselskab med ca. 1.400 busser, ni lokalbanestrækninger og specialkørsel med tilsammen op mod en halv milliard passagerer årligt samt 300 ansatte.

Kilder: Pressemeddelelser fra Movia 18.12.08 og 27.02.09