Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv

Movias 20. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Bus med heldækkende hjulkapsler i Movia-gul
Heldækkende hjulkapsler i Movia-gul er blevet et krav fra 20. udbud. Ørslev Turisttrafik tyvstartede dog i 2010, hvor bl.a. bus 3607 (dengang 7707) blev leveret. Bus 3607 på servicebuslinje 850 i Taastrup 13. april 2019. Foto: Thomas de Laine.

I januar udsendte Movia udbudsmaterialet til udbud A20, Movias 20. udbud af almindelig rutekørsel. I modsætning til ekstrarunden A19X, der blev afgjort i samme måned, er der som vanligt tale om udbud med forhandling og en noget længere proces. Denne begyndte allerede i efteråret 2020 med en markedsdialog, hvor Myldretid omtalte udbuddet på baggrund af høringsmaterialet (se Movias 20. udbud på vej (3. dec. 20)).

20. udbud omfatter 35 busser og ca. 114.858 årlige køreplantimer, som først og fremmest udgør den resterende del af kontrakterne fra udbud A6, som trådte i kraft 2010. For Keolis og Kruses vedkommende var en stor del kørslen fra A6 med i udbud A19X, hvor begge selskaber tabte kørslen. Keolis står dermed forud for A20 tilbage med en ret lille mængde kørsel placeret på garager i "yderområderne" Skibby og Helsinge. Samtidig er denne kørsel i udbuddet bundet sammen med linjer, der køres af andre selskaber.

Kørslen er inddelt i 4 udbudsenheder:

  1. Linje 465, 466 og 468 samt enkelte ture på linjerne 401A, 411 og 467 med 4 busser og ca. 3.794 årlige køreplantimer. I forbindelse med dette udbud opgraderes linjerne fra blandet minibusser og 12 m-busser til kun 12 m-busser. Der er i februar tillige foretaget prøvekørsler med henblik på eventuel brug af 12,3 m-busser på linjerne, hvor en 12,3 m lang Setra S415LE fra DD Coach har været anvendt. Der skal køres "fossilt" på linjerne, men Movia har undervejs i kontraktperioden mulighed for tilkøbe "fossilfrihed". Linjerne køres i dag af Arriva og Kruse, og kontrakten vil være 4½ år med mulighed for forlængelse i 2 år.

  2. Linje 215, 219, 223, 233 og 236 samt enkelte ture på linjerne 202A og 240 med 9 busser og ca. 27.329 årlige køreplantimer. Der er sket en optimering af kørslen i forhold til høringsudgaven af udbud A20, så kørslen nu udgør 1 bus og ca. 350 årlige køreplantimer mindre. Linjerne er udbudt med "emissionsfri" kørsel, svarende til det, der tidligere er blevet kaldt "nulemission". Kørslen udføres i dag af Keolis, Kruse og Lokalbus. For linje 215 og 219's vedkommende kører Lokalbus halvdelen af turene på hverdage i en kort kontrakt fra udbud A16 samt enkelte ordinære ture om morgenen, der udføres under ekstrakørselsudbud E10, mens den øvrige kørsel køres af Keolis i udbud A6. Alt dette samles nu i én kontrakt. Den nye kontrakt vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.

  3. Linje 190, 192 og 194 med 8 busser og ca. 30.641 årlige køreplantimer. I forhold til høringsudgaven af udbudsmaterialet, er linje 170/191 taget ud af udbuddet og indgår derfor heller ikke længere i denne udbudsenhed. Linjerne er udbudt med "emissionsfri" kørsel, og de køres i dag af Nobina-ejede De Blaa Omnibusser. Kørslen er udbudt med en basispakke, hvor kontrakten er 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år, og en optionspakke med en kontrakt på kun 2½ år frem til sommeren 2025 til udløb ved Ring 3-letbanens planlagte åbning og med mulighed for forlængelse, således at kontrakten i forlængelsesperioden kan opsiges med 3 måneders varsel fra Movias side.

  4. Linje 332, 333, 334, 335, 336 og 385 med 14 busser og ca. 53.094 årlige køreplantimer. Linjerne er udbudt med "emissionsfri" kørsel. De køres i dag af Nobina-ejede De Blaa Omnibusser og Keolis, og kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.

En forklaring af begreberne "fossil", "fossilfri" og "emissionsfri"/"nulemission" findes i omtalen af Movias 19. udbud (11. feb. 20). En nyhed er, at eventuelle personaletransportbiler og -busser på emissionsfrie udbudsenheder også skal være emissionsfrie. Der er i udbud A20 ikke mulighed for at byde med elbusser, der skal oplades i byrummet (lejlighedsopladning).

Driften på de nye kontrakter skal begynde 11. december 2022.

Et nyt designkrav til bussernes ydre fra 20. udbud er, at alle busserne skal have heldækkende hjulkapsler, som skal være indfarvede i Movia-gul.

Fristen for at søge om prækvalifikation er 16. marts, og det første tilbud skal afleveres 6. maj. Herefter foregår forhandlingsrunderne. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges med delkriterierne pris, kvalitet af drift, miljø og kvalitet af materiel.

Kilde: Udbudsmateriale til A20 - Udbud af almindelig rutekørsel i Movia, januar 2021