Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2020

Movias 20. udbud på vej

Af Thomas de Laine

Linje 385 ved Allerød st.
Mellem 2000 og 2006 var det De Hvide Busser, som stod for kørslen på linje 385 mellem Holte og Allerød. Her ses ved Allerød st. i sommeren 2006 De Hvide Bussers Mercedes-Benz O405N nr. 8743 på linje 385. Efteråret 2006 overgik linjen til De Blaa Omnibusser, som har kørt den frem til genudbuddet i udbud A20, som nu er på vej. Foto: Thomas de Laine.

I november har Movia indledt en markedsdialog om det kommende 20. udbud af almindelig rutekørsel med det mere tekniske navn A20. I materialet til markedsdialogen indgår dele af det kommende udbudsmateriale inden for områder, hvor der er større ændringer sammenlignet med de seneste udbud fra Movia. Som operatør kan man på baggrund af materialet indlevere kommentarer til Movia, hvilket i så fald skal ske senest 16. december. Efterfølgende kan Movia tage stilling til kommentarerne som del af arbejdet frem mod det egentlige udbud A20.

Movia er i markedsdialogen generelt interesseret i forhold, der kan have betydning for tilbudsprisen, men også om operatørernes input til en række specifikke nyheder. Det drejer sig om overgangen til krav om et passagertællesystem, der ejes af operatøren, om krav til bustyper og -størrelser, ændret opgørelse af antal busser i forhold til reglerne om reduktion af kørslen i løbet af kontraktperioden, om samfundsansvar (CSR) og om krav vedr. afskærmning af chaufførpladsen. Hvad det sidste angår, er der ikke tale om, at afskærmning af chaufførpladsen vil være et krav fra Movias side, men om at operatøren kan vælge at etablere en afskærmning, som i så fald skal være gennemsigtig og bevare muligheden for salg af kontantbilletter og dialog mellem chauffør og passager.

Kørsel i udbud A20

Udbuddet vil omfatte ca. 39 busser og ca. 128.640 årlige køreplantimer. Kørslen finder sted i Hovedstadsområdet uden for selve København bortset fra 4 busser på Ringsted-kanten. Det er således et mindre udbud, og der er primært tale om genudbud af den resterende kørsel i udbud A6 fra 2010, som ikke indgår i den igangværende ekstrarunde A19X. Dog er der også en mindre portion anden kørsel, bl.a. Lokalbus' korte kontrakt fra udbud A16 på en del af turene på linje 215/219.

Tre fjerdedele af udbudsenhederne forventes at bestå af kørsel, som i dag udføres af forskellige operatører, idet der planlægges disse enheder:

  1. Linje 465, 466 og 468 samt enkelte ture på linjerne 401A, 411 og 467 med 4 busser og ca. 3.794 årlige køreplantimer. Kørslen forventes udbudt med "fossil" drift med mulighed for senere tilkøb af fossilfrihed. Linjerne køres i dag af Kruse og Arriva.

  2. Linje 215, 219, 223, 233 og 236 samt enkelte ture på linjerne 202A og 240 med 10 busser og ca. 27.893 årlige køreplantimer. Kørslen forventes udbudt med emissionsfri drift. Linjerne køres i dag af Lokalbus, Keolis og Kruse - heraf er linje 215/219 for nuværende delt mellem Keolis og Lokalbus.

  3. Linje 190, 191, 192 og 194 med 11 busser og ca. 43.860 årlige køreplantimer. I denne udbudsenhed er de nuværende linjer 170 og 191 lagt sammen til én, meget kringlet linje i Holte-, Sorgenfri-, Frederiksdal-, Virum- og Holte-området. Kørslen forventes udbudt med emissionsfri drift. Linjerne inkl. linje 170 køres i dag De Blaa Omnibusser (Nobina).

  4. Linje 332, 333, 334, 335, 336 og 385 med 14 busser og ca. 53.094 årlige køreplantimer. Den endelige sammensætning af denne udbudsenhed afventer politisk stillingtagen. Kørslen forventes udbudt med emissionsfri drift som basispakke med en optionspakke med "fossil" drift, hvor der senere vil kunne tilkøbes fossilfrihed. Linjerne køres i dag af De Blaa Omnibusser (Nobina) og Keolis.

Kontraktbegyndelse vil for al kørslen være 11. december 2022. På linje 465 m.fl. (enhed 1) vil kontrakten være 4½ år med mulighed for forlængelse i 2 år. For den øvrige del af udbuddet (enhed 2-4) vil de nye kontrakter være 10-årige med mulighed for forlængelse i 2 år. Dog udbydes kørslen på linje 190, 191, 192 og 194 (enhed 3) med en optionspakke, hvor kontrakten kun er 2½ år med mulighed forlængelse i 1 år. I optionspakkens tilfælde vil kontrakten skulle udløbe ved Ring 3-letbanens åbning og kan derfor i forlængelsesperioden opsiges med 3 måneders varsel. Man kan forestille sig, at kørselsnedskæringer omkring letbanens åbning tænkes håndteret ved, at denne kørsel ikke genudbydes, når kontrakten udløber, og at linjerne derefter - i det omfang, de opretholdes, som vi kender dem - vil blive flyttet til andre kontrakter, hvor kørslen må reduceres. For linje 332 m.fl. (enhed 4) vil kontrakten i optionspakken med "fossil" drift kun være 5-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.

Efter markedsdialogen

Tidsplanen for udbuddet ser foreløbigt sådan ud, at det egentlige udbudsmateriale kan forventes offentliggjort ultimo januar 2021 med frist for at søge prækvalifikation 16. marts. Første tilbud skal afleveres 6. maj, hvorefter forhandlingsrunderne finder sted, og de forventes at ende med frist for at aflevere det endelige tilbud 2. juli. Medio september 2021 kan afgørelsen falde.

Kilde: Markedsdialogmateriale vedr. Movias kommende udbud A20, november 2020