Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Ny bog: Linie 13 - Rantzausgadelinien

Af Thomas de Laine

Linje 13-sporvogn på H.C. Andersens Boulevard
En af sporvejenes Düsseldorfere svinger fra Rysensteensgade ud på H.C. Andersens Boulevard en gang i begyndelsen af 1960'erne. Foto: Torben Liebst.

Perfekt timet til julehandlen er en længe ventet bog kommet på gaden. Det er Linie 13 - Rantzausgadelinien, som er det hidtil manglende bind om denne linje i Sporvejshistorisk Selskabs serie om de københavnske sporvognslinjer. Bogen har derfor naturligvis også i det klassiske kvadratiske format med omslag som et ægte linje 13-skilt i orangegult og grønt, opdelt diagonalt.

Linjebogsserien blev påbegyndt i efteråret 1968, hvor en bog om linje 10 blev udgivet i forbindelse med denne linjes omstilling til busdrift. Det viste sig, at sådan en bog godt kunne sælges, så den fik hurtigt følgeskab af bøger om linje 6, 2, 16, 7 og 5, der kom samtidig med bussificeringen af de samme linjer i årene frem til 1972. Efterfølgende udkom indtil 1988 bøger om de fleste tidligere nedlagte eller omstillede linjer, således at man blot manglede bøgerne om linje 13, 17, 18, 19 og 20. Dem har vi til gengæld måttet vente en årrække på, men efter årtusindskiftet var der heldigvis én, der satte sig for at skrive dem.

Linie 13-bogen er således begået af Henrik Lynder, som efterhånden har produceret ganske meget om både sporvejs- og bushistorie i København. Han er med andre ord forfatteren til alle nyere bøger i linjebogsserien (Linie 19 (2005), Linie 17 (2008) og Linie 18 (2009)), men også f.eks. den store bog om Københavns Sporvejes busser fra 2014. Med udsendelsen af linje 13-bogen mangler der alene bogen om linje 20 i den nu 50 år gamle bogserie.

Undertitlen på den nye bog er "Rantzausgadelinien", altså den linje, der gik ad Rantzausgade til Vanløse på Sjællandssiden og desuden de sidste mange år kørte til Amager. Men faktisk handler første del af bogen om den oprindelige linje 13, nemlig Korsgadelinien, der var en hestesporvognslinje åbnet i 1868 af Kjøbenhavns Sporvei-Selskab. Efter sammenslutningen med de andre sporvejsselskaber til De kjøbenhavnske Sporveje i 1898 sker der bl.a. omstilling til elektrisk drift, hvilket også omfattede Korsgadelinien, der ved indførelsen af linjenumre i 1902 fik nummeret 13. Det betød åbenbart også dengang uheld, for mindre end et halvt år senere forsvandt linjen som led i en større omlægning af linjenettet.

Herefter kommer turen til den "rigtige" linje 13, og det er bl.a. historien om, hvordan man ønskede at få sporvogne til Vanløse. Her ser man også noget af forfatterens store kendskab til Københavns historie i form af både realiserede og ikke realiserede planer for vejforløbene i området. Københavns Sporveje åbnede linje 13 så langt ud som Hillerødgade i 1915, og den blev senere forlænget til Vanløse, mens strækningen på Amager kom til i 1920'erne.

Den sidste del af bogen handler om omstillingen til busdrift og linje 13 som buslinje efter 1964. Det indbefatter bl.a. forlængelsen videre ind i Rødovre Kommune i 1967, hvor Københavns og Rødovre kommuner enedes om, at sporvejenes busser erstattede den hidtil privat drevne buskørsel i denne forstad.

Historien om linje 13 er ført op til 1990. Den videre fortælling om privatiseringen, DSV-bus og den senere omdannelse af linje 13 til en uigenkendelig tværlinje på Vestegnen må som følge af et fornuftigt redaktionelt valg vente til en anden god gang. Dermed bliver bogen ikke for lang, og den får ikke overbalance til den nyeste del af historien.

Linie 13 - Rantzausgadelinien er på 131 sider med mange fotos og andre illustrationer, heraf flere i farve. Den vil kunne købes ved weekendens juletræsarrangement på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, ligesom den kan bestilles via foreningens hjemmeside.

Henrik Lynder: Linie 13 - Rantzausgadelinien. Sporvejshistorisk Selskab, København 2018. Bog nr. 33 i Sporvejshistorisk Selskabs bogserie. ISBN 978-87-91109-27-0. 131 s. Pris: ca. 285 kr.