Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Movias 17. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

Nuværende bus på linje 350S
En Arrivas nuværende busser på linje 350S ved Herlev st. Her vil Anchersens 350S-busser ikke komme til at køre ind. Foto: Thomas de Laine.

(Opdateret 4. september).

Movias udbud A17, der bl.a. omfattede elbusdrift på to københavnske buslinjer, er nu afgjort. Resultatet er, at Anchersen og Arriva deler de udbudte linjer med to forskellige modeller for den elektriske drift.

Anchersen vandt den nye linje 18, som skal køres elektrisk, og linje 350S, som i dag køres af Arriva, men som reduceres væsentligt i forhold til det nuværende omfang som følge af metrocityringens åbning. Dermed vokser Anchersens kørsel for Movia med omkring 33 busser.

Arriva genvandt linjerne 2A, 147, 156, 157, 158, 163 og 217 og overtager desuden linje 155, 165, 167 og 168 fra Nobina. Nobinas kørsel for Movia bliver dermed 11 busser mindre end i dag.

Elektrisk drift på linje 2A og 18

Et vigtigt resultat af udbuddet er, at to store buslinjer i København og på Frederiksberg vil få elektrisk drift. Der kommer i alt 41 elbusser på gaden:

Dermed vil der i alt køre omkring 60 elbusser for Movia fra slutningen af 2019, hvilket bl.a. svarer til, at 15 pct. af busdriften i Københavns Kommune vil være elektrisk. Og det bliver med stor sikkerhed ikke de sidste elbusser: Københavns Kommune har besluttet, at alle byens busser skal være elektriske (eller have samme miljø- og støjegenskaber) senest i 2030, men gerne før, og det samme årstal har Movia som mål for at opnå fossilfri busdrift. Og som omtalen af "Bus of the Year 2019" i Danske Busvognmænds september-blad også noterer, indgik der slet ingen rene dieselbusser i dette års konkurrence.

Udbudsmaterialet til Movias 17. udbud havde mange særlige forhold vedrørende elbusserne. Herunder var der visse muligheder for, at opvarmningen i elbusser ikke nødvendigvis behøvede at være elektrisk. Kabineopvarmningen kræver forholdsvis meget elektricitet, og man så da også, at de to BYD-elbusser, der for få år siden blev prøvekørt på bl.a. linje 12, var udrustet med oliefyr. De nye elbusser til linje 2A og 18 vil heller ikke have elektrisk kabineopvarmning. Når udetemperaturen falder til mindre end 5 grader, vil busserne blive opvarmet på syntetisk biodiesel (HVO).

Udover linje 2A og 18 var også udbudsenheden med linjerne 156 og 147/157 i Ballerup og Egedal kommuner med i udbuddet. Her udestår dog i skrivende stund beslutningen om, hvorvidt man ønsker at benytte sig af optionen på nulemissionskørsel. Kommunerne vil tage stilling til spørsgmålet i løbet af dette efterår.

Mere om Movias 17. udbud

Myldretid nåede desværre ikke på sædvanlig vis at dissekere udbudsmaterialet til udbud A17, inden afgørelsen faldt. Her følger dog nogle vigtige oplysninger om udbuddet.

Udbud A17 omfattede 71-73 busser og ca. 290.000 årlige køreplantimer fordelt på 6 udbudsenheder:

  1. Linje 2A med nulemissionskørsel med 18 ledbusser på 18-18,75 m og 88.457 årlige køreplantimer. Kontrakten vil begynde 8. december 2019 og er 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Linjen køres i dag med 13,7 m-busser af Arriva i udbud A8.

  2. Linje 18 med nulemissionskørsel med 23 busser og 77.073 årlige køreplantimer. Kontrakten vil begynde 15. juli 2019 og er 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Linjen er en slags genoprettelse af linje 18 og erstatter dele af linjerne 4A og 8A, når metrocityringen åbner. Da linjens langsigtede driftsomfang er usikkert, har Movia i denne udbudsenhed mulighed for at reducere kørslen ekstraordinært frem til december 2022. 7 bestemte myldretidsvognløb kunne således godt være med midlertidigt materiel.

"Nulemissionskørsel" vil reelt sige el- eller brintbusser. Det var som nævnt ovenfor tydeligt, at Movia er opmærksom på, at bussernes energiforbrug til opvarmning og klimaanlæg i denne sammenhæng kan være en udfordring. I både enhed 1 og 2 var det et krav, at den indvendige opvarmning i elbusser ikke måtte have lokal udledning af NOX, partikler eller andet, hvilket vil sige, at olie-, diesel- eller gasfyr ikke går an. Movia ønskede dog også tilbud på en option, hvor dette krav ikke indgik, når temperaturen er højst 0 grader uden for, og hvor fyret ikke må kunne anvendes ved højere temperaturer. På begge enhederne skulle der ligeledes i første omgang gives tilbud baseret på krav om klimaanlæg i elbusserne, men som option automatisk regulerede taglemme i busserne, der i stedet skal skabe det bedst mulige indeklima. Movia ville, inden den sidste runde af forhandlede tilbud afleveredes, i begge tilfælde beslutte, om de endelige tilbud skulle baseres på optionerne eller ej.

  1. Linje 350S med enten 10 busser på 13,2-13,7 m og 43.305 årlige køreplantimer eller 12 busser på 11,9-13,7 m og 48.200 årlige køreplantimer. Kontrakten vil begynde 15. juli 2019 og er 2-årig med mulighed for forlængelse i to gange 1 år. Linjen, der i dag er væsentlig større, køres i dag med 13,7 m-busser af Arriva i udbud A8.

  2. Linje 147, 156 og 157 med 5 busser og 21.037 årlige køreplantimer. Denne enhed var udbudt som en basispakke, hvor der skal køres med nulemissionsmateriel, altså hvor busserne kører på enten el eller brint, og som en optionspakke, hvor kravet er fossilfri kørsel på f.eks. HVO eller biogas. Der skulle bydes på både basispakken og optionspakken, hvor valget af økonomiske grunde kan blive optionspakken i stedet for basispakken. Dette valg vil blive meddelt vinderen senest 30 dage efter underskrivelse af kontrakten. Basispakkens kontrakt er 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år, mens optionspakkens er 6-årig med mulighed for forlængelse i op til 6 år. Som allerede nævnt, er det endnu ikke afgjort, om det bliver basispakken eller optionspakken, men i begge tilfælde begynder kontrakten 8. december 2019. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8.

For enhederne 1, 2 og 4, hvor der kunne være tale om at køre med elbusser, var det muligt at benytte sig af den rammeaftale, Movia har indgået med Siemens om etablering af ladestationer i byrummet. I tilbuddene skulle det derfor angives, hvilke af en række mulige ladestationer, der ønskedes etableret, idet der altid skulle etableres en ladestation mere end nødvendigt, således at driften kan fortsætte, selvom enhver enkelt-ladestation måtte være ude af drift. Det var i dette udbud ikke muligt selv at etablere ladestationer. Som det fremgår, valgte Arriva at benytte sig af denne mulighed på linje 2A.

  1. Linje 158, 163 og 217 med 4 busser og 12.782 årlige køreplantimer. Kontrakten begynder 8. december 2019 og er 6-årig med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8.

  2. Linje 155, 165, 167 og 168 med 11 busser og 43.314 årlige køreplantimer. Kontrakten begynder 8. december 2019 og er 6-årig med mulighed for forlængelse i op til yderligere 6 år. Linjerne køres i dag af Nobina i udbud A9.

Udbudsmaterialet blev udsendt i februar, og fristen for at ansøge om prækvalifikation var 16. marts. Der var som vanligt tale om udbud efter forhandling. Afgørelsen kom ultimo august.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 03.09.18; Udbudsmateriale til A17 - Udbud af almindelig rutekørsel i Movia, februar 2018