Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Movias 17. udbud på vej

Af Thomas de Laine

Gammel linje 18-bus i Ryvang garage
Linje forventes at genopstå og indgå i udbud A17. Men busser som denne Volvo B10R, der var udlåt til DSV bus fra 1990, lever i hvert fald ikke op til miljøkravene i det nye udbud. Foto: Jens Madsen.

Movias udbud A16 er endnu ikke afgjort, men allerede nu er der frigivet en del oplysninger, om det næste udbud i rækken, nemlig 17. udbud af almindelig rutekørsel - udbud A17. Det er vigtigt at bemærke, at der er tale om, hvad der forventes at indgå i udbud A17 og med hvilke krav. Dette kan stadig blive ændret.

17. udbud er hovedsageligt et genudbud af dele af kørslen fra udbud A8 (2011) og A9 (2012). På linjerne i København er der tale om udbud af tre linjer, der er ændret væsentligt i forhold til linjenettet af i dag. Og for udbuddet generelt er miljøkravene ret ambitiøse, idet der enten kræves fossilfrihed (ingen udledning af CO2) eller nul-emission (hverken udledning af CO2, NOX eller partikler) på alt undtagen en enkelt linje.

De store linjeændringer i København, på Frederiksberg og et antal af omegnskommunerne ved metrocityringens åbning viser sig som nævnt i listen over den kørsel, der planlægges udbudt, ligesom et par af linjerne er udbudt med kontraktbegyndelse i august 2019 - lige omkring metrocityringens forventede åbning. De fleste linjer i udbuddet er dog udbudt med kontraktskift ved køreplansskiftet i december 2019. Se nyheden Fuldt forslag til Bynet 2019 for mere information om det nye linjenet i København.

Følgende kørsel med i alt 71 busser og ca. 285.896 årlige køreplantimer forventes udbudt i A17:

  1. Linje 2A (Tingbjerg-Refshaleøen) med 18 ledbusser med nul-emission og ca. 88.456 årlige køreplantimer. Kørslen skal overtages december 2019, og kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A8 og med 13,7 m-busser.

  2. Linje 18 (Lergravsparken-/Ørestad-Valby-Frederiksberg-Universitetsparken-Emdrup) med 23 busser og ca. 77.080 årlige køreplantimer. Kørslen skal overtages august 2019, og kontrakten forventes at være enten 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år, hvis der kræves nul-emission, eller kun 2 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Linjen erstatter dele af linjerne 4A og 8A, hvoraf sidstnævnte så sent som i december 2017 kom på en ny kontrakt i udbud A15, der imidlertid kun løber til midten af 2019. Arriva kører linje 8A i dag.

  3. Linje 350S (afkortet til strækningen Nørreport-Ballerup) med 10 busser og ca. 43.307 årlige køreplantimer. Kørslen skal overtages august 2019, og kontrakten vil være 2-årig med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Buslængden (ca. 12 meter, ca. 13 meter eller ca. 13,7 meter) vælges i forbindelse med udbuddet. Linjen, der i sin nuværende form er væsentligt større, køres i dag af Arriva i udbud A8 og med 13,7 m-busser.

  4. Linje 147/157 og 156 med 5 busser med nul-emission, option på fossilfrihed og ca. 21.037 årlige køreplantimer. Kørslen skal overtages december 2019, og kontrakten vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8; i et vist omfang med midibusser på ca. 10 meter.

  5. Linje 158 og 163/217 med 4 busser med fossilfrihed og ca. 12.782 årlige køreplantimer. Kørslen skal overtages december 2019, og kontrakten vil være 6-årig med mulighed for forlængelse i 3 gange 2 år. Linjerne køres i dag af Arriva i udbud A8 med en blanding af busser på ca. 10 og 12 meter.

  6. Linje 155/167/168 og 165 med 11 busser med fossilfrihed og ca. 43.234 årlige køreplantimer. Kørslen skal overtages december 2019, og kontrakten vil være 6-årig med mulighed for forlængelse i 3 gange 2 år. Linjerne køres i dag af Nobina i udbud A9.

På linje 2A og 18 har Københavns og Frederiksberg kommuner ønsket krav om nul-emission, hvilket vil sige, at der ikke må være CO2-udledning eller lokal luftforurening. Det vil i praksis sige elbusser, vel at mærke i almindelig drift, og endda på en linje med døgndrift for linje 2A's vedkommende. Det bliver spændende at se, hvad der bliver budt ind med, og om priserne bliver til at sluge. På linjerne 155, 158, 163, 165, 167 og 168 har kommunerne ønsket krav om fossilfrihed, dvs. ingen CO2-udledning, men ikke krav om, at der ikke udledes NOX og partikler. På linje 156 og 147/157 har Ballerup og Egedal kommuner ønsket krav om nul-emission, men med "kun" fossilfrihed som option.

Kilder: Oversigt pr. 19. december 2017 af, hvad der forventes udbudt i udbud A17; "15 Status for Movias miljøarbejde og miljøsyn", dokument fra bestyrelsesmøde i Movia 7. december 2017