Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2018

Slut med busser i Jernbanegades forlængelse

Af Thomas de Laine

Bus i Jernbanegades forlængelse
Linje 26-bus på Rådhuspladsen, Jernbanegades forlængelse, i juni 2010. Foto: Thomas de Laine.

I sommeren 2019, når metrocityringen åbner, krydser Movias busser Rådhuspladsen for sidste gang. Ved denne lejlighed nedlægges nemlig busstoppestederne i Jernbanegades forlængelse og dermed de sidste inde på selve Rådhuspladsen. Fremover vil busserne alene holde i eller ved H.C. Andersens Boulevard.

Myldretid omtalte for nylig det nye buslinjenet, der forventes indført ved metrocityringens åbning. I dette linjenet er linje 5C den eneste linje tilbage på strækningen mellem Nørreport og Rådhuspladsen. Den holder i dag ved stoppestederne i Jernbanegades forlængelse sammen med linje 6A, der imidlertid afkortes og ikke længere vil køre her.

Linje 5C vil fra sommeren 2019 ikke køre ad Vester Voldgade til Rådhuspladsen og ad Jernbanegade og Hammerichsgade til Hovedbanegården. I stedet vil linjen blive ført over Jarmers Plads til H.C. Andersens Boulevard og ad denne via Rådhuspladsen og Vesterbrogade til Hovedbanegården - i øvrigt samme rute, som linjen i skrivende stund følger midlertidigt på grund af arbejder i Jernbanegade og Jernbanegades forlængelse.

Borgerrepræsentationen besluttede før jul at bruge nogle penge på busprioritering ved Jarmers Plads, der understøtter den nye ruteføring. Desuden erstattes de nuværende stoppesteder for 5C og 6A ved krydset Nørre Voldgade/Vester Voldgade og Larslejsstræde i begge retninger af et enkelt nyt stoppestedspar i Nørre Voldgade ved Teglgårdsstræde. Omlægningen, busprioriteringen og stoppestedsændringerne giver i alt en besparelse i køretiden for linje 5C på 2-2½ minut.

I kombination med de øvrige linjeændringer ved metrocityringens åbning indebærer omlægningen også, at både Vester Voldgade og Jernbanegade-Axeltorv bliver busfri. De få tilbageværende buslinjer, der betjener Rådhuspladsen, kommer til gengæld til at have stoppesteder, der ligger mindre spredt.

Københavns fordums største knudepunkt

Der var engang, hvor Rådhuspladsen var det vigtigste knudepunkt for den del af Københavns kollektive trafik, der kørte i gaden. Der var et væld af sporvogne og senere busser. På pladsen kunne man stige om mellem store linjer som 1, 2, 6, 8, 14, 16, 28/41, 29 og 30/33. Det var pladskrævende at have stoppesteder til så mange højfrekvente linjer i to retninger, hvortil kom nogle ruter med endestation på Rådhuspladsen, så Rådhuspladsen havde flere sæt store stoppesteder:

Forud for kulturbyåret 1996 blev Rådhuspladsen gennemgribende renoveret, og i den forbindelse blev Vesterbrogades forlængelse nedlagt og inddraget som en del af selve pladsen. Linjerne, der krydsede pladsen, samledes i stedet i Jernbanegades forlængelse, hvor den udskældte sorte terminalbygning samtidig blev opført. Bygningen rummede bl.a. billet- og kortsalg og havde en række store displays med de næste afgange for de mange linjer, der på dette tidspunkt endnu kom på Rådhuspladsen. Da man i 2010 indrettede byggeplads for metrocityringens kommende station, måtte terminalbygningen dog lade livet. Og når samme metrostation åbner næste sommer, betyder det altså et farvel til også buskørsel henover pladsen.