Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2010

Rådhuspladsen i forandring

Af Thomas de Laine

Linje 14 i Vester Voldgade
Linje 14 i Vester Voldgade ud for Rådhuspladsen. Her kører der ikke længere Movia-busser. Foto: Thomas de Laine, 19. juni 2010.

Nedrivning af den udskældte terminalbygning og omlægninger af buslinjerne og deres stoppestedsforhold har præget Rådhuspladsen i 2010. Årsagen er etableringen af den kommende metrostation på pladsen. Metrocityringen skal åbne i 2018 og vil til den tid binde Rådhuspladsen sammen med bl.a. Hovedbanegården, Kgs. Nytorv, Østerbro, Nørrebro og Frederiksberg. Dermed får Rådhuspladsen skinnebåren trafik for første gang, siden sporvognslinje 16 i 1970 blev omstillet til busdrift.

Afspærringerne til arbejdet med cityringen vil dække en større del af Rådhuspladsen, omfattende en del af busterminalen i Jernbanegades forlængelse, området hvor terminalbygningen stod, og et område der afgrænses mod resten af pladsen af en linje fra Strøget til Vesterbrogade. Arbejdspladsen vil brede sig over Vester Voldgade ud for Vestergade, hvorfor busser til og fra bl.a. Kgs. Nytorv ikke kan køre gennem Vester Voldgade langs med selve pladsen. Selvom Vester Voldgade i skrivende stund endnu ikke er spærret, ophørte Movias busser med at køre i Vester Voldgade langs med pladsen fra 20. juni.

Tidslinje for ændringerne:

1. december 2009: Movias billetsalg mv. i terminalbygningen på Rådhuspladsen lukker.

1. februar: Terminalbygningen overtages af Metroselskabet.

Fra 15. februar og i marts: Terminalbygningen nedrives. Dog efterlades de underjordiske toiletter og nedgangen hertil.

28. marts: Linje 67 og 68 omlægges til at køre direkte til og fra endestationen ved Vesterport st. i stedet for som hidtil at køre via Rådhuspladsen (H.C. Andersens Boulevard).

6. april: Linje 173E afkortes fra Rådhuspladsen (Amagerterminalen) til Nørreport st.

21. april: Amagerterminalen tages ud af brug og erstattes af busstoppesteder indrettet i Vester Voldgade over for Politikens Hus. Linje 10 og 69 holder her, mens linje 33 får endestation ved det eksisterende stoppested i Vester Voldgade over for Lurblæserne. Ankommende busser må køre en omvej via Jarmers Plads for at komme hertil. Linje 12's korte ture med endestation på Rådhuspladsen afkortes midlertidigt til Vesterport st. Området for Amagerterminalen ombygges i de følgende måneder.

13. juni: Linje 6A og 14 bytter rute mellem Nørreport og Rådhuspladsen, så linje 6A føres direkte ad Nørre Voldgade - Vester Voldgade, mens linje 14 overtager ruten gennem bl.a. Nørregade. Linje 14 har ellers været uændret siden 1960'erne, bortset fra forlængelsen af nogle ture til Klampenborg i 2003 og en midlertidig omlægning under metrobyggeriet ved Nørreport i årene 1997-2002.

20. juni: Buskørslen i Vester Voldgade langs Rådhuspladsen ophører. Linje 12, 14, 26, 29 og 33 omlægges til ruteføringer ad H.C. Andersens Boulevard i begge retninger. Linje 12, 14 og 29 kører herefter ad Vesterbrogade mod Vanløse, og linje 26 kører direkte ad Vesterbrogade i begge retninger. Nye stoppesteder på H.C. Andersens Boulevard ud for Tivoli for busser mod Amager og Kgs. Nytorv tages i brug, mens busser på linje 12, 14, 26 og 29 i modsat retning holder fælles med linje 2A og 250S i Vesterbrogade ud for 7-Eleven. Stoppestedet for linje 2A og 250S i retning mod søerne flytter til nyt stoppested anlagt ved den tidligere Amagerterminal. Herefter holder kun linje 5A og 6A i Jernbanegades forlængelse. I forbindelse med denne ændring ophører tillige busbetjeningen af den østlige ende af Vester Voldgade (linje 12 og 33 øst for Stormgade), men der påregnes senere etableret stoppesteder i H.C. Andersens Boulevard ud for Rysensteensgade som erstatning herfor. Linje 12's korte ture forlænges igen til Rådhuspladsen.

22. juli: Nyt stoppested for linje 33 og 69 på den tidligere Amagerterminals område tages i brug. Selve anlægsarbejdet med metrostationen på Rådhuspladsen er endnu ikke begyndt.

Linje 29 i Jernbanegades forlængelse
Linje 29 forlader busterminalen i Jernbanegades forlængelse. Foto: Thomas de Laine, 19. juni 2010.

Bemærk, at de nævnte datoer er tidspunkterne, hvor ændringerne faktisk fandt sted. Visse informationsopslag mv. fra Movia bærer andre datoer, da bl.a. ændringerne 21. april og 20. juni var planlagt gennemført lidt tidligere.

Senere forventes også Vestergade lukket i en periode, hvilket vil påvirke linje 11, "CityCirklen". Natbussernes stoppestedsforhold er ligeledes berørt.

Syv års metrobyggeri
Arbejdet med at bygge metrostationen på Rådhuspladsen er en langvarig affære, som begyndte 1. februar 2010 og ifølge planen skal afsluttes i januar 2017. Den første fase, som varer 30 måneder og dermed langt ind i 2012, vedrører nedrivningen af busterminalbygningen, trafik- og ledningsomlægninger samt det arkæologiske arbejde.

Ikke før i anden halvdel af 2012 etableres byggepladsen, og selve udgravningen, boringen og støbningen af stationen sker først fra begyndelsen af 2013 og til midten af 2016. De sidste 5 måneder vil gå med at reetablere pladsen oven over den nye metrostation.

Farvel til terminalbygningen
Det er ellers ikke så mange år siden, Rådhuspladsen sidst blev ombygget. I 1995 blev pladsen renoveret forud for kulturbyåret 1996. I den forbindelse lukkedes Vesterbrogades forlængelse, og busterminalen på denne del af pladsen blev betjent sidste gang i september 1995, hvor den nuværende terminal i Jernbanegades forlængelse var færdigrenoveret. Sommeren over var der mange omlægninger af buslinjerne på og omkring pladsen. Hele pladsen mellem Rådhuspladsen og busterminalen i Jernbanegades forlængelse fik ved renoveringen den nuværende "muslingeskal"-udformning og ny belægning, ligesom den nu nedrevne terminalbygning opførtes.

Linje 33 på Jarmers Plads
Linje 33 runder Jarmers Plads på vej mod endestationen i Vester Voldgade. Foto: Thomas de Laine, 9. maj 2010.

Terminalbygningen på Rådhuspladsen var tegnet af KHR arkitekter og blev indviet i januar 1996. Den blev som bekendt meget udskældt, og der var tidligt ideer fremme om at ændre på bygningen, ligesom den hurtigt blev foreslået nedrevet. HT betalte halvdelen af udgifterne til opførelsen, og der har siden åbningen været billetsalg i bygningen. Ved 1990'ernes diskussioner om nedrivning krævede HT erstatning, da man havde forudbetalt husleje for brug af terminalbygningen i 25 år og havde en uopsigelig lejekontrakt. I forbindelse med anlægget af metrocityringen blev bygningen dog ekspropriteret, og som følge af Metroselskabets overtagelse af bygningen, fik Movia ca. 2,4 mio. kr. i erstatning for den tilbageværende lejeperiode på ca. 10 år - penge som Movia lod indgå i en fælles trafikinformationspulje for den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. De bliver således ikke brugt på at etablere et nyt kortsalg og kundecenter i City.

Bygningen har faktisk ikke alene været foreslået, men besluttet nedrevet tidligere. Det blev dog først med Metrocityringen, at dens skæbne blev besejlet, idet cityringens station på Rådhuspladsen skal ligge, netop hvor terminalbygningen stod. Movias billetsalg lukkede derfor mod slutningen af 2009, og i de første måneder af 2010 blev bygningen overtaget af Metroselskabet og nedrevet. De underjordiske toiletter står dog tilbage.

Nu er københavnerne således blevet befriet for den upopulære terminalbygning, som ikke er den første bygning med relation til den kollektive trafik på pladsen, der er blevet kritiseret. Sporvognene fyldte engang meget på Rådhuspladsen, der var et vigtigt omstigningssted for sporvejsnettet, og i 1903 opførtes en bygning for trafikmestervagten. Det var en træbygning, som af folkeviddet kaldtes "Stavkirken", og den stod til 1951. Store omlægninger af den kollektive trafik på pladsen er også set før, f.eks. i 1931 i sporvognenes tid og i 1995 ved den nævnte renovering af pladsen.

Kilder:

Dokumenter til bestyrelsesmøder i Movia 14.05.09, 25.06.09 og 10.02.10
Diverse information om linjeændringer mv. fra Movia
Bussnak.dk om linjeændringer
M.dk om cityringen og dens byggepladser
Claus Hagen Petersen: Politikens bog om København. Politikens Forlag, København 2004.
Kim Thinggaard: Amagerbanen, Københavns Sporveje, NESA - Omnibusser, Trolleybusser. Sporvejshistorisk Selskab, København 1993.
Københavns Sporveje: 100 år. Sporveje i København. 1863-1963. Københavns Sporveje, København 1963.
Busfronten nr. 103, forår 1995, og 106, september 1995. Foreningen Busfronten, København (1984-).
Wikipedia