Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2017

Movia 16. udbud i gang

Af Thomas de Laine

Linje 201A-bus i Trekroner
Bybuskørslen i Roskilde omfatter bl.a. A-buslinjerne 201A og 202A. Her ses en af de nuværende busser på kørslen, nemlig en Irisbus Crossway, på Trekroner Allé i sommeren 2012. Foto: Thomas de Laine.

Movia har i juli igangsat udbud A16 af almindelig rutekørsel. 16. udbud omfatter i alt 49 busser og ca. 175.800 årlige køreplantimer og er genudbud af dele af kørslen i udbud A6, A9 og S4. Især Arriva er berørt, og nok engang er elbusser et tema, nemlig for bybuskørslen i Roskilde. Kontraktbegyndelse forventes at være i april 2019.

Udbuddet er inddelt i 9 udbudsenheder:

  1. Linje 342, 840 og 841 samt fast ekstrakørsel på linje 353. Linjerne køres i dag af Helsingør Turisttrafik i udbud S4 og med midibusser.
  2. Linje 116 og 850. Linjerne køres i dag af Ørslev i udbud A9. Indtil efteråret 2016 var Schmidts Turisttrafik underentreprenør på kørslen, der for nuværende udføres med en blanding af 12 m-busser og midibusser.
  3. Linje 123. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A6.
  4. Dele af kørslen på linje 215 og 219. Kørslen udføres i dag af Arriva i udbud A6, mens de øvrige ture køres af Keolis og ikke er omfattet af udbuddet. Denne kontrakt er kun på 20 måneder, men med mulighed for forlængelse i yderligere 4 år. Hensigten er formentlig at opnå samtidigt kontraktudløb for Arrivas og Keolis' kørsel på linjerne, således at de næste gang kan udbydes samlet.
  5. Linje 216 og fast ekstrakørsel på linje 201A og 202A. Kørslen udføres i dag af Arriva i udbud A6.
  6. Linje 163 og 217. Kørslen udføres i dag af Arriva i udbud A6 med midibus, idet linje 163 så vidt vides vil være en ny linje i området vest for Ballerup. Kontrakten er kun 8 måneder, men med mulighed for forlængelse i 1 år.
  7. Linje 220. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A6. Det er muligt, at linje 212 vil blive flyttet til denne udbudsenhed inden afleveringen af de endelige tilbud.
  8. Linje 246. Linjen køres i dag af Arriva i udbud A6.
  9. Linje 201A, 202A, 203, 204, 205, 206, 208, 209 og 212, dvs. Roskilde bybusser. Linje 212 vil muligvis blive flyttet til udbudsenhed 7 inden afleveringen af de endelige tilbud. Kørslen udbydes som elbuskørsel med en option på i stedet at anvende Euro 6-busser. Der indgår endvidere en option på opgradering af A-buskørslen til +Way-standard i løbet af kontraktperioden. Kørslen udføres i dag af Arriva i udbud A6. Den nye kontrakt vil være 10-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.

Kontrakterne er, hvor intet andet er angivet, som sædvanligt 6-årige med mulighed for forlængelse i op til i alt yderligere 6 år.

Fristen for at ansøge om deltagelse i udbuddet er 3. august 2017.

Kilde: Udbudsbekendtgørelse afsendt 03.07.17

(Rettelse 18. juli 2017: Det fremgik først af denne nyhed, at Arriva i dag anvender midibusser på linje 215/219. Det ophørte imidlertid for mere end et år siden, hvilket også har fremgået af Garagefakta).