Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2017

Movias 15. udbud afgjort

Af Thomas de Laine

8A-bus på Østerbro
De gamle busser på linje 8A bliver sendt på pension og erstattet af nyt materiel, selvom den nye kontrakt er kort. Foto: Thomas de Laine.

I dag faldt afgørelsen på Movias udbud A15, der blandt andet omfattede linje 8A i København. Udbuddet af netop denne linje havde forinden fået en del opmærksomhed, fordi der var mulighed for at byde med busser ned til Euro 4-niveau på linjen, hvilket havde fået foreningen Miljøpunkt Nørrebro op i det røde felt. Det forholdsvis lave miljøkrav skal ses i sammenhæng med, at linjen var udbudt på en kun 1½-årig kontrakt frem til den forventede åbning af metrocityringen i sommeren 2019. Alligevel kom der flere tilbud med nye busser, herunder det vindende tilbud, og Movia noterer sig i dagens pressemeddelelse, at "Forløbet viser, at operatørmarkedet og Movia deler ambitioner for den grønne omstilling."

Linje 8A får således nye busser fra december måned, og de lever selvsagt op til Euro 6-normen. Dermed er NOX-udledningen så at sige uændret, fordi de nuværende 10 år gamle bussser på linjen i dag er opgraderet med filtre via den såkaldte luftpakke.

En anden linje i udbuddet med et lidt specielt sagsforløb var linje 65E mellem Skibby, Frederikssund og Hillerød. Linjen var - nok engang - sendt i udbud i 15. udbud inklusive et forsøg med elbusser, men heller ikke denne gang bliver det til noget. Region Hovedstaden har nemlig tidligere på året besluttet, at man ikke ønskede at indgå en ny kontrakt om linjen, men i stedet at udnytte muligheden for at forlænge den eksisterende kontrakt med Keolis i 6 måneder. Frem til sommeren 2017 kan linjens fremtid afklares politisk.

Kørslen blev fordelt som følger:

  1. Linje 501A og 502 blev genvundet af DitoBus
  2. Linje 405, 406, 408, 415 og 467 blev vundet af Arriva fra DitoBus
  3. Linje 901, 902, 903, 904 og 905 blev vundet Arriva fra Keolis
  4. Linje 591, 592, 593 og 595 blev genvundet af Keolis
  5. Linje 37 blev genvundet af Arriva
  6. Linje 8A blev genvundet af Arriva
  7. Linje 65E blev ikke tildelt, idet udbuddet af denne enhed er annulleret
  8. Servicebuslinje 835 blev vundet af Arriva fra Nobina

Resultatet indebærer, at Arriva skal busovertage i alt 8 vogne fra DitoBus og Keolis sammen med enhed 2 og 3, og at Arriva samlet set får en lidt større markedsandel på bekostning af DitoBus og Keolis.

Kilder: Pressemeddelelse fra Movia 13.03.17; referat fra møde i Region Hovedstadens miljø- og trafikudvalg 17.01.17