Myldretid

Menu

NyhederNyhedsarkiv2016

Movia sender nordsjællandske elbusser i udbud

Af Thomas de Laine

Dobbeltdækker på den forrige linje 65E
Sidste gang, der var noget, der hed linje 65E: En dobbeltdækker fra City-Trafik i Københavns Sydhavn i august 2007. Foto: Thomas de Laine.

I Movias nyligt afgjorte udbud A14 var den ene af de nye ekspresbuslinjer - linje 65E mellem Skibby og Hillerød - blevet taget ud undervejs i processen. Ruten, der for en måned siden startede op med Umove i Slangerup som entreprenør, er nu sendt i udbud som eneste udbudsenhed i et særligt "udbud A65e" med kontraktbegyndelse samtidig med A14-udbuddets kørsel i december 2016.

Baggrunden er, at Movias oprindelige planer om elbusser i udbud A14 måtte opgives undervejs. Movia havde ansøgt Energistyrelsen om tilskud til dækning af merudgiften ved at køre med elbusser i stedet for dieselbusser, hvilket var tænkt anvendt sådan, at Movia kunne kræve en dieselbus erstattet af en elbus på en række enheder i udbud A14. Dette har tidligere været omtalt på Myldretid i forbindelse med udbud A14.

Som følge af EU-reglerne om statsstøtte var denne model imidlertid kun mulig, hvis tilskuddet kunne dække hele prisforskellen mellem en dieselbus og en elbus, idet Movia ellers ikke ville kunne ligebehandle de tilbudsgivere, der havde lov til at modtage statsstøtte, og dem, der ikke måtte. Allerede under første forhandlingsrunde i udbud A14 blev det imidlertid klart, tilskuddet sandsynligvis ikke ville kunne dække hele prisforskellen. Tilbudsgiverne oplyste nemlig under forhandlingerne, at det var svært at finde elbusser med den fornødne pris og driftsstabilitet. Movia droppede derfor elbuskravet i A14, og endvidere annulleredes udbuddet af linje 65E.

Linje 65E indgår nemlig i de reviderede planer om elbusser. I en ny ansøgning til Energistyrelsen drejer det sig nu i stedet om, at Movia og Region Hovedstaden har søgt om støtte til to elbusser på linje 65E. Planen er, at der leases to elbusser, som vinderen af udbud A65e skal anvende til kørslen (og selv tilvejebringe det resterende materiel). Mere præcist er det sådan, at der skal bydes parallelt på kørsel med elbusserne og anden fossilfri teknologi (syntetisk biodiesel/biogas). Projektet kan eventuelt lukkes, når Region Hovedstaden har set tilbuddene.

Elbusserne forventes på linje 65E at køre ca. 300 km dagligt. Da linjen kun kører i myldretiderne, kan busserne lades op midt på dagen på garageanlægget. Forsøget indebærer, at man opnår erfaringer med busser, der lades op midt på dagen, og med busser, der kører med en forholdsvis høj gennemsnitshastighed, nemlig 50 km/t. Det sidste er bl.a. interessant i forhold til, hvordan en høj gennemsnitshastighed påvirker bussernes samlede rækkevidde.

Udbuddet er denne gang et offentligt udbud med tilbudsfrist 30. maj. Omfanget er ca. 4 busser og ca. 5.100 årlige køreplantimer, hvilket udgør den fulde drift på linje 65E fra køreplansskiftet i december.

Kilder: Udbudsbekendtgørelse afsendt 22.04.16; mødemateriale til bestyrelsesmøde i Movia 21.04.16